asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva
Partneri sekcie

Wellness centrum v Grand Hoteli Kempinski High Tatras

15.03.2010
Prvý päťhviezdičkový hotel vo Vysokých Tatrách Grand Hotel Kempinski High Tatras vyhľadávajú hostia pre ponuku služieb, podmaňujúci výhľad na Štrbské pleso, ale aj pre oddych v exkluzívnych wellness kúpeľoch. Kvalita realizácie, ktorú požadoval investor, predpokladala nielen prísnu technologickú disciplínu, ale aj správne navrhnutý systém stavebnej chémie.
Pamiatkovo chránený komplex iba nedávno prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Autorom projektu išlo o skĺbenie pôvodnej architektúry liečebného domu Hviezdoslav s luxusným zariadením, ktoré ponúka súčasnosť. Pýchou Grand Hotela Kempinski je 1 300 štvorcových metrov, ktoré patria relaxu a starostlivosti o telo i ducha. Priestory kúpeľov a wellness centra poskytujú oddych vo vnútorných bazénoch a vírivej vani s výhľadom na Štrbské pleso a Vysoké Tatry, viaceré sauny, tematické sprchy, ľadový dážď, Kneippovu cestu či súkromný VIP spa apartmán. Neoddeliteľnou súčasťou sú aj miestnosti na skrášľujúce a relaxačné procedúry, vitamínový bar a špeciálny spa obchod.

Príprava podkladu

Relaxačná zóna hotela je situovaná čiastočne pod úrovňou terénu tak, aby panoráma Tatier vytvárala príjemnú kulisu pre oddychujúcich návštevníkov. V období topenia snehu však hrozili lokálne priesaky zemnej vlhkosti. Preto bolo dôležité zabezpečiť dôkladnú ochranu pred zatekaním vody do obvodovej konštrukcie. Na kritické miesta sa z vnútornej strany obvodovej konštrukcie naniesla špeciálna rýchlotvrdnúca cementová hydroizolačná malta na utesnenie priesakov vody vrátane tlakovej. Kľúčom k dokonalému vzhľadu a funkčnosti obkladu a dlažby v mimoriadne exponovaných častiach, ktoré sú v neustálom kontakte s vodou domu, je dôkladná diagnostika a príprava podkladu. Preto nasledovala precízna príprava podkladovej vrstvy, ktorej výsledkom bol rovný, pevný, vyzretý, suchý, súdržný podklad bez trhlín, zbavený starých náterov, voskov, nečistôt, mastnôt a podobne.

Pri realizácii podláh patrí medzi najväčšie úskalia nedostatočná súdržnosť povrchových vrstiev podkladu. Preto bolo nevyhnutné zabezpečiť dostatočnú pevnosť nosnej konštrukcie. Vzhľadom na nerovnosti bolo treba podklad opraviť vyrovnávacou maltou, ktorá zároveň slúžila aj na vyspádovanie povrchu. Na pôvodný betónový podklad sa aplikoval nový cementový poter. Vzhľadom na požiadavku rýchlej stavby sa nový poter realizoval pomocou rýchlotvrdnúcej predmiešanej poterovej zmesi, ktorá po 24 hodinách dosahovala zvyškovú vlhkosť menej ako 4 percentá a po štyroch dňoch menej ako 2 percentá. Podlaha bola pritom pochôdzna už o 12 hodín. Medzi pôvodným betónom a čerstvým cementovým poterom sa na zabezpečenie dostatočnej prídržnosti vytvoril pomocou epoxidového lepidla spojovací mostík.

Zvislé železobetónové konštrukcie si v dôsledku povrchových defektov žiadali reprofiláciu. Na dobre navlhčený podklad sa naniesla vysprávková malta s hydraulickým vytvrdzovaním vo vrstve 5 až 35 mm, a to v jednom kroku bez použitia kontaktného mostíka. Na konečné vyhladenie zvislých železobetónových konštrukcií sa na podklad naniesol trvanlivý, rýchlotvrdnúci dvojzložkový betónový stierkový materiál, ktorý po vytvrdnutí vytvoril kompaktnú vrstvu. Pred nanesením hydroizolačnej vrstvy sa v oblasti všetkých nasiakavých častí podkladu konštrukcie zjednotila ich nasiakavosť pomocou disperzného penetračného náteru.

Kvalitu poistila hydroizolácia
Nielen dlhodobá krása, ale najmä funk­čnosť dlažieb a obkladov vo wellness centre sa poistili aplikáciou hydroizolácie na všetkých plochách, ktoré prichádzajú do styku so zvýšenou vlhkosťou. Počas realizácie hydroizolačnej vrstvy sa najskôr riešili detaily (dilatácie, priestupy a styky dvoch rôznych konštrukcií alebo materiálov) prekrytím elastickým gumeným pásom. Pás sa na podklad lepil hydroizolačnou stierkou.
Po zvládnutí kritických detailov sa na navlhčený podklad naniesla vysokoodolná pružná dvojzložková hydroizolačná stierka. Pružná stierka je vhodná pri konštrukciách, v ktorých sa môžu v dôsledku zmrašťovania nachádzať mikrotrhliny. Dôležité bolo, aby vykazovala odolnosť proti UV žiareniu, radónu a mala atest na styk s pitnou vodou. Tixotropné vlastnosti stierky zjednodušili prácu na vodorovných, šikmých i zvislých plochách.

Do čerstvej prvej vrstvy hydroizolačnej stierky sa zastierkovala sieťovina zo sklených vlákien, ktorá zaručila dostatočnú hrúbku hydroizolačnej membrány a súčasne zvýšila jej odolnosť a prieťažnosť. Po vyschnutí sa vytvorila hydroizolačná vrstva s dobrou priľnavosťou k lepidlám, určená na obklad a dlažbu.
Kúpeľom kraľuje plavecký bazén. Pri jeho konštrukcii sa ako výplň extrémne namáhaných dilatácií vyústení bazénovej technológie (dýzy, svietidlá atď.) použil dvojzložkový epoxidový tmel.

Lepenie luxusných prvkov
V luxusnom priestore vyniknú exkluzívne keramické obklady a dlažba. Autorka interiérového dizajnu Wellness & Spa, architektka Zuzana Cambelová, vybrala kvalitné keramické, ale aj ušľachtilé mramorové obklady a dlažby. Keramické prvky sa aplikovali pomocou deformovateľného cementového lepidla so zníženým vertikálnym sklzom a predĺženým časom zavädnutia. Prírodný kameň (zvlášť prírodný kameň citlivý na vlhkosť) si vyžadoval lepenie rýchlotvrdnúcim lepiacim tmelom na báze cementu. Použitie rýchlotvrdnúceho lepidla zrýchlilo postup prác – bez straty času v podobe technologickej prestávky medzi nalepením a škárovaním – a prakticky vylúčilo nebezpečenstvo zatečenia a následného zabudovania vody do konštrukcie. Plochy realizované rýchlotvrdnúcim lepiacim tmelom triedy S1 sa rovnako mohli prevádzkovo plne zaťažiť už po 24 hodinách.

Dokonalé škáry
Pri silikónových tmeloch i škárovacích materiáloch je nevyhnutným predpokladom bezchybného vzhľadu suchý, čistý bezprašný podklad. Pred ich vypĺňaním sa museli všetky škáry dokonale povysávať priemyselným vysávačom. Predišlo sa tak zabudovaniu vlhkosti a špiny a možnému výskytu plesní v škáre. Kvalitu a krásu položených obkladov a dlažieb podčiarklo použitie škárovacích materiálov vo farebne ladiacich odtieňoch. V bazéne a na miestach, v ktorých pôsobí chemicky upravovaná voda alebo hrozí nadmerné znečistenie, sa uplatnila odolná nenasiakavá epoxidová škárovacia hmota. V ostatných miestach sa aplikoval škárovací materiál na báze cementu so zníženou nasiakavosťou a s protiplesňovým efektom.

Pohyblivé a dilatačné škáry sa vyplnili pružnými protiplesňovými silikónovými tmelmi v zhodnom farebnom odtieni ako použitý škárovací materiál. Pri izolovaní prírodného kameňa sa uplatnil tmel s neutrálnou reakciou. Na zvýšenie prídržnosti tmelu sa ešte pred aplikáciou silikónového tmelu penetrovali bočné steny škáry. Dilatačné škáry medzi väčšími stavebnými celkami sa zabezpečili pomocou polyuretánového tmelu, ktorý sa aplikoval spolu s jednozložkovým transparentným penetračným náterom. Takýto náter sa uplatňuje najmä v škárach, ktoré sú vystavené dlhodobému kontaktu s kvapalinami alebo zvýšenej mechanickej záťaži.

Bezproblémová prevádzka Wellness & Spa Grand Hotela Kempinski potvrdzuje, že technologická disciplína v spojení s kvalitnými materiálmi prináša harmóniu.


Juraj Záleta
Foto: Mapei

Autor je obchodno-technický manažér spoločnosti Mapei SK.

Článok bol uverejnený v časopise ASB.

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Ďalšie z JAGA GROUP