Partneri sekcie:

Cena stroja je len vrcholom ľadovca

„Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli venovať svojím zákazníkom.“ Vyťaženosť kapacít stavebných spoločností na Slovensku sa podľa údajov analytickej spoločnosti CEES Research pohybuje na úrovni 92%. Trh čelí nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a stavebné firmy sú nútené zamerať sa na hľadanie ďalších spôsobov ako zvýšiť produktivitu a efektivitu práce. Jednou z možných oblastí je zlepšovanie procesov spojených s riadením strojového parku a elektrického náradia.

Náklady spojené s vybavením a správou elektrického náradia v stavebnej firme sa najviac podobajú ľadovcu. Človek často vníma iba tie, ktoré sú spojené s nákupom a servisom náradia, pretože sú jednoducho identifikovateľné na príslušných faktúrach. Tieto náklady predstavujú iba vrchol ľadovca. Ich podstatná časť je skrytá a vyžaduje si hlbšiu analýzu, aby mohla byť rozpoznaná, zredukovaná a v ideálnom prípade úplne odstránená.

Najväčšiu časť nákladov tvorí práca s technologicky zastaraným a opotrebovaným elektrickým náradím, prestoje spôsobené poruchou náradia na stavbe, ročné poplatky za požičané stroje, množstvo strateného, prípadne ukradnutého náradia v priebehu roka a pod. Je nutné uvedomiť si tiež množstvo administratívnej práce, ktorú je potrebné vynaložiť na vyššie spomenuté prípady, pričom jej pridaná hodnota je minimálna. Riešenie týchto situácií vždy stojí niekoho čas, ktorý môže byť využitý na úkony, ktoré prinášajú profit.

Dnešným trendom v oblasti vývoja produktov je zameranie sa na služby zákazníkom. Jednou z týchto služieb je Hilti Fleet management, ktorý funguje ako dlhodobý prenájom so širokým portfóliom elektrického náradia, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou vybavenia každej stavebnej firmy. Služba je na trhu už takmer 15 rokov a stále sa rozširuje o služby zamerané na minimalizáciu nepriamych nákladov.

S viac ako 77 ročnými skúsenosťami zo stavebného priemyslu sa Hilti zameriava predovšetkým na fungovanie a procesy stavebných firiem. Tieto procesy sú v každej firme jedinečné, preto je nutné k nim pristupovať s veľkou dávkou individuality a analyzovať priame a nepriame náklady spojené s vybavením a správou elektrického náradia. Po analýze týchto nákladov je nasledujúcim krokom navrhnutie ideálneho zloženia strojového parku, servisného zaťaženia a výber služieb. V dnešnej dobe môžete využívať náhradný stroj po dobu opravy, ako aj finančné krytie nákladov za stroj v prípade krádeže. To všetko napomáha zníženiu pôvodných nákladov a zjednodušuje interné procesy stavebných firiem.

Vývoj a inovácie v oblasti elektrického náradia sú stále rýchlejšie. Stroje sú výkonnejšie, ľahšie, bezpečnejšie a zvyšujú pracovný komfort. Pre zvýšenie efektivity zamestnancov je flexibilita dlhodobého prenájmu kľúčová. Pokiaľ sa rozhodnete využiť služby takéhoto prenájmu, budete vždy pracovať s najmodernejšími technológiami. Po uplynutí prvého obdobia prenájmu, je takto zariadený strojový park po súhlase obmenený za nový. Vďaka tomuto nastaveniu sa darí kontinuálne zvyšovať produktivitu práce s elektrickým náradím a minimalizovať frekvenciu porúch, čo má pozitívny dopad na znižovanie nákladov na prestoje.

V západnej Európe je táto forma riadenia strojového parku u stavebných firiem bežná. Každý druhý stroj značky Hilti je súčasťou Fleet Managementu. Na Slovensku má tento podiel rastúci trend. Je len otázkou času, kedy sa táto forma stane štandardom aj u nás.

www.hilti.sk