Partneri sekcie:
  • OSMA
  • STAVMATSTAVEBNINY

Pracovný postup: Anhydritový poter na podlahové kúrenie

Liaty anhydritový poter je stabilný a ekologický materiál mimoriadne vhodný na použitie v obytných miestnostiach s podlahovým kúrením. Sedem krokov na dosiahnutie ideálne rovného povrchu a dlhej životnosti celej podlahy.

Krok 2: Dilatačné škáry

Skontroluje sa tesnosť teplovodného vykurovacieho systému, ktorý sa natlakuje a odskúša. V mieste dverných otvorov a po obvode stien sa vyhotovia dilatačné škáry.

Pred aplikáciou anhydritového poteru je potrebné riadne oddeliť podlahu od zvislých konštrukcií pomocou dilatačných pásov a pri nezdruženej podlahe podklad oddeliť napr. impregnovaným (voskovaným) papierom alebo PE fóliou.

02 | Dilatačné škáry
02 | Dilatačné škáry