Zateplenie obvodového plášťa sivým polystyrénom (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Na zateplenie obvodového plášťa budovy možno použiť rozličné tepelnoizolačné materiály.

05 | Kotvenie

Nalepené dosky sa ukotvia na podklad. Otvor na kotvu sa vyvŕta kolmo na podklad v priemere drieku kotvy min. o 10 mm hlbšie (zápustná kotva 25 mm) ako je skutočná kotevná hĺbka kotvy. Kotvy sa umiestnia min. 100 mm od okraja steny, rohov a otvorov.

05 | Kotvenie
05 | Kotvenie | Zdroj: Baumit v spolupráci so Stavmat Stavebniny

06 | Osadenie profilov

Pred realizáciou výstužnej vrstvy sa osadia pomocou lepiacej stierky všetky potrebné profily, rohové lišty a prídavná výstužná vrstva.

06 | Osadenie profilov
06 | Osadenie profilov | Zdroj: Baumit v spolupráci so Stavmat Stavebniny

07 | Vystuženie rohov otvorov

V rohoch otvorov sa na prenesenie šikmých šmykových napätí vloží pred zhotovením výstužnej vrstvy navyše prídavná diagonálna výstuž s rozmermi min. 300 × 200 mm. Výstuž sa uloží pod uhlom 45°.

07 | Vystuženie rohov otvorov
07 | Vystuženie rohov otvorov | Zdroj: Baumit v spolupráci so Stavmat Stavebniny

08 | Nanesenie stierky

Suchá zmes lepiacej stierky sa zmieša s vodou (6,5 l vody/25 kg vrece) nízkootáčkovým elektrickým miešadlom na homogénnu zmes bez hrudiek. Nechá sa 5 min. odležať a opätovne sa premieša. Na čisté tepelnoizolačné dosky sa nanesie oceľovým zubovým hladidlom (veľkosť zuba 8 až 10 mm).

08 | Nanesenie stierky
08 | Nanesenie stierky | Zdroj: Baumit v spolupráci so Stavmat Stavebniny