image 90682 25 v1
Galéria(7)

Veľký prehľad chemických kotiev

Partneri sekcie:

Výber vhodnej chemickej kotvy ovplyvňujú vlastnosti podkladu, do ktorého sa bude kotviť, druh kotiev, ktoré sa použijú, druh kotvenej konštrukcie a zaťaženie, ktoré musia kotvy do podkladu preniesť.

01Kotvy Pattex CF850 300ml
02Kotvy Mapefix VE SF 300ml int
03Kotvy Chemicka kotva Vinylester SF
04Kotvy PCI Barrafix920
05Kotvy AnchorFix 1 300ml
06Kotvy GieBharz 2K HOCO 24 GRUN

Na kotvenie konštrukcií do podkladov, ako sú betón, duté tehly, nestabilné a rozpadajúce sa múry či steny nerovnomernej konzistencie (a tiež v prípadoch, keď nefungujú tradičné a mechanické systémy kotvenia), je vhodné siahnuť po chemických kotvách.

Univerzálne použitie pri vysokom zaťažení umožňujú chemické kotvy na báze polyesterovej alebo epoxidovej živice. Sú vhodné na kotvenie kotviacich tyčí, objímok so závitom, výstužných tyčí a profilov, fasádnych konštrukcií, drevených konštrukcií, kovových konštrukcií, kovových profilov, konzol, zábradlí, mreží, sanitárnych zariadení, potrubí, káblových vedení a pod.

Podklad, do ktorého sa bude kotviť, musí byť očistený od látok, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na priľnavosť chemickej kotvy (oleje, mastnota, vosky a pod.). Betón alebo malty, do ktorých sa bude kotviť, musia byť staršie ako 28 dní. Pevnosť podkladu treba overiť vopred. Ak je pevnosť podkladu neznáma, je potrebné vykonať ťahové testy.

Otvory sa môžu vyvŕtať diamantovými vrtákmi alebo bežnou vŕtačkou s príklepom. Hĺbka a priemer otvoru závisia od druhu podkladu, úžitkového zaťaženia a rozmerov kotviacich prvkov. Vyvŕtané otvory treba dôkladne vyčistiť kefou a stlačeným vzduchom (použitím kompresora alebo ručnej pumpy). Obsah chemickej kotvy sa do pripraveného otvoru aplikuje kartušovou pištoľou.

Prehľad chemických kotiev

Pattex chemická kotva CF850

Pattex chemická kotva CF850

Vlastnosti a použitie
Malta na báze reakčnej polyesterovej živice bez obsahu styrénu. Vhodná na vysokozaťažované kotvenie do kameňa, betónu, pórovitého betónu alebo na stredne zaťažované kotvenie do dierovaných a vápennopieskových tehál. Prvky možno upevniť aj v blízkosti hrany.

Na kotvenie kotviacich tyčí, objímok so závitom, výstužových tyčí, profilov, fasádnych konštrukcií, drevených a kovových konštrukcií, konzol, zábradlí, mreží, sanitárnych zariadení, potrubí, kláblových vedení a pod. Aplikuje sa klasickou kartušovou pištoľou do pripraveného otvoru od dna smerom nahor cez statický zmiešavač namontovaný na kartušu. Do dierovaného muriva sa realizuje kompozitné ukotvenie pomocou injektovanej malty, sitka, kotviacej tyče a kotviaceho prvku.

Balenie
Kartuša, 300 ml

Orientačná cena
Kartuša, 300 ml – 14 €

Výrobca
Henkel

Mapefix VE SF

Mapefix VE SF

Vlastnosti a použitie
Chemická kotva na silné zaťaženie. Dvojzložkové lepidlo na báze vinylových živíc, bez obsahu styrénov určené na chemické kotvenie kovových tyčí do otvorov zhotovených v stavebných materiáloch. Vhodné na chemické kotvenie oceľových a pozinkovaných závitových a rozperných tyčí, ktoré prenášajú silné zaťaženie do hutných a poréznych podkladov, ako je napr. betón bez trhlín, ľahčený betón, kameň, tehly, drevo a zmiešané murivo.

Živica sa vytláča z kartuše pomocou pištole cez statický zmiešavač postupne od dna otvoru, až kým nie je otvor úplne vyplnený a živica z otvoru pomaly vyteká. Pri kotvení do dierovaných tehál je potrebné použiť sieťovú rozperku.

Balenie
Kartuša, 300 a 380 ml

Orientačná cena
Kartuša, 300 ml – 16,32 €, 380 ml – 19,338 €

Výrobca
Mapei

Chemická kotva bez styrénu VINYLESTER SF

Chemická kotva bez styrénu VINYLESTER SF

Vlastnosti a použitie
Vhodná na kotvenie oceľových výstužných tyčí, závitových tyčí, pätiek zábradlí, skrutiek a rôznych kotevných prvkov do podkladov tvorených z betónu, predpätého betónu, muriva, kameňa. Po vytvrdnutí odoláva trvalému zaťaženiu vodou a nízkym teplotám.

Vhodná na použitie v interiéri aj v exteriéri. Kotva na báze vinylesterovej živice je vysoko výkonný, rýchlo vytvrdzujúci dvojzložkový kotviaci systém. Kotva pracuje na základe vysokej reaktivity nenasýtených vinylesterových živíc v metakrylátových monoméroch bez styrénu.

Balenie:
Kartuša 280 ml a 380 ml

Orientačná cena
Kartuša 280 ml – 16,58 €, 380 ml – 18,80€

Výrobca
Den Braven

PCI Barrafix® 920

PCI Barraf® 920

Vlastnosti a použitie
Dvojzložková chemická kotva na báze PMMA (polymetylmetakrylát) bez obsahu styrénu pre stredné a vysoké zaťaženie. Určená na kotvenie výstuže do predvŕtaných otvorov, kotviacich skrutiek, závitových tyčí a kotviacich dosiek do betónu, plného a dierovaného tehlového muriva. Pri kotvení do dierovaných tehál sa odporúča vŕtať bez príklepu a použiť špeciálne dierované puzdro s krytkou.

Do predvŕtaného otvoru, resp. puzdra sa zasunie miešacia dýza na kartuši a postupne sa vytlačí primerané množstvo zmesi, až kým nevyteká z otvoru. Krytkou sa zastaví vytekanie zmesi z puzdra. Následne sa vloží kotviaci prvok. Vhodná do interiéru aj exteriéru. Dobrá priľnavosť na suché aj vlhké podklady.

Balenie
Kartuša, 280 ml

Orientačná cena
Kartuša, 280 ml – 12,30 € bez DPH; 14,76 € s DPH

Výrobca
BASF Slovensko spol. s r.o.

Sika AnchorFix® –3+

Sika AnchorFix® –3+

Vlastnosti a použitie
Dvojkomponentné tixotropné lepidlo na epoxidovej báze bez obsahu rozpúšťadiel na kotvenie pri vysokých zaťaženiach. Na kotvenie nerozpínavých kotiev do betónu, prírodného a umelého kameňa, skalných stien, muriva z plných a dutinových tehál, ocele a dreva. Určené na kotvenie kotevných tyčí a výstuže do nových alebo renovovaných konštrukcií, kotiev, špeciálnych kotviacich/fixačných systémov, konzol, držiakov potrubia a zariadení, ako aj na kotvenie dverných a okenných rámov.

Lepidlo sa vytláča od konca otvoru počas postupného vyťahovania hrotu z otvoru. Pri aplikácii lepidla do otvoru treba zabrániť vniknutiu vzduchu do zmesi lepidla nerovnomerným vyťahovaním hrotu. Pri hlbokých otvoroch treba použiť predlžovací nadstavec miešacieho hrotu.

Balenie
Kartuša, 250, 400 a 1 500 ml

Orientačná cena
Kartuša 250 ml – 17,88 €

Výrobca
Sika

Živica na zošívanie 2K HOCO 24

Živica na zošívanie 2K HOCO 24

Vlastnosti a použitie
Dvojzložková polyesterová živica na pevnostné zalievanie a spojenie trhlín v poteroch, na prípravu rýchlej stierky, na lepenie kameňa, dreva, kovu, betónu a na upevňovanie výstužných profilov, schodiskových líšt a ďalších drevených alebo kovových profilov. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri. Vysoká konečná pevnosť. Na lepenie treba použiť hustejšiu konzistenciu (konzistencia na stierkovanie, objemový pomer komponentov A a B = 1 : 2).

Balenie
Plechové nádoby (súprava komponent A + B) 0,55 kg

Orientačná cena
Plechové nádoby (súprava komponent A + B) 0,55 kg – 22,12 €

Výrobca
Murexin

TEXT: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
FOTO: archív firiem, J.A.P. Slovakia

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 1/2017.