image 64312 25 v1
Galéria(3)

Ľahká a bezúdržbová zelená strecha

Partneri sekcie:

Súčasní investori si pre výstavbu vyberajú tie najlukratívnejšie pozemky v centrách miest. Takáto výstavba však spôsobuje celoplošný úbytok zelene, čo nepriaznivo ovplyvňuje nielen mikroklímu, ale aj životné podmienky obyvateľstva žijúceho v mestských aglomeráciách. Predísť úbytku zelene možno budovaním zelených plôch na strechách budov.

foto 2
foto 3
foto 7

S komplexným systémom extenzívnych zelených striech teraz prichádza spoločnosť Icopal, ktorá má s realizáciou zelených striech bohaté skúsenosti. V zahraničí ich už inštalovala viac ako 35 mil. m2.

Prednosti zelených striech
Zelené strechy majú množstvo pozitívnych vlastností, pre ktoré sa oplatí zvážiť ich realizáciu: prispievajú k zdravej klíme, sprostredkúvajú kontakt človeka s prírodou uprostred mestskej výstavby, zadržujú zrážkovú vodu, filtrujú škodliviny v ovzduší, tlmia hluk a chránia povlakovú krytinu pred výkyvmi teploty a UV žiarením. Navyše zvyšujú protipožiarnu ochranu budov.

Na druhej strane, zelená strecha sa zvyčajne vyznačuje aj:

  • zvýšenými nákladmi na jej návrh a realizáciu,
  • zvýšenou statickou záťažou na nosnú konštrukciu,
  • intenzívnou a drahou údržbou.

Spoločnosť Icopal preto ponúka jedinečný a do detailov prepracovaný systém ľahkej a bezúdržbovej extenzívnej zelenej strechy. Inovačný charakter tohto systému spočíva v dodávke a montáži všetkých prvkov, vrátane hotovej zelenej rastlinnej vrstvy, ktorá sa na streche rozvinie z balu. Ponúkame kompletné dodanie systému skladajúceho sa z hydroizolácie, tepelnej izolácie, drenážnej a retenčnej vrstvy a vegetačných rohoží.

Minimálne zaťaženie stavebnej konštrukcie
Jednou z výnimočných predností zelenej strechy Icopal je to, že neobsahuje žiadny strešný substrát. Váha celej skladby je tak 4x menšia ako v prípade použitia strešného substrátu, čím nedochádza k nadmernému zaťaženiu stavebnej konštrukcie. Celková hmotnosť nového systému zelenej strechy je iba 55 kg/m2. Zaujímavé je aj vyhotovenie retenčno-drenážnej časti z drenážnej rohože ICODREN 10 Speed Drainage®SBS a retenčno-mikrodrenážnej vrstvy Icomat 140. Drenážna vrstva sa používa len pri plochých strechách a slúži ako koordinátor regulácie vody v strešnom plášti. Prebytok vody prepúšťa a odvádza k strešným vtokom a časť vody zadržuje a v prípade sucha dodáva potrebnú vlahu vegetácii. Unikátny charakter retenčnej vrstvy Icomat 140 zabezpečuje až trojnásobne dlhší čas vysychania ako substrát, čo poskytuje rastlinám dostatok vlahy po dlhšiu dobu. Keďže má táto vrstva vysoký obsah prírodných zložiek, ideálne sa znáša so zelenou časťou a poskytuje vhodné podmienky pre zakorenenie rastlinstva.

Komplexný systém vrátane rastlinstva
Icopal dodáva hotovú zelenú strechu vrátane rastlinstva, ktorá je schopná plniť svoju funkciu ihneď po ukončení inštalácie. Zelená časť strechy je tvorená predpestovanou vegetačnou rohožou, ktorá je v okamihu dodania na miesto určenia na 70 až 100 % pokrytá zeleňou. Vegetáciu tvoria najmä machy, rôznofarebné rozchodníky a kvitnúce byliny, ktoré sa dokážu udržať a rozvíjať sami a majú schopnosť prispôsobiť sa daným podmienkam. Rohože sú naviac odolné proti šíreniu buriny. Vegetačná rohož ICOMAT Green 317 (pre ploché strechy so sklonom do 6°) má bez rastlinstva hrúbku do 2,5 cm, rohož ICOMAT Green 300 (pre šikmé strechy so sklonom 7° až 35°) má hrúbku do 3 cm.

Viac informácií na www.zelenestrechy.icopal.sk.

ZDROJ: PR článok Icopal, a.s.