Pamiatkarsky program CEMIX

Pre tieto účely ponúka značka CEMIX svoj systém komplexného riešenia pre rekonštrukcie a obnovy historických objektov pod názvom Pamiatkarsky program.

Pre objekty zahrnuté do pamiatkovej starostlivosti predstavuje Pamiatkarsky program CEMIX, veľmi vhodnú variantu pre aplikovanie povrchových úprav stien, pri zachovaní všetkých požiadaviek na historickú hodnotu  stavby, ako bolo v roku 2016 pri obnove  Budatínskeho hradu v Žiline.

Jedná sa o omietkový systém, ktorého súčasťou je 5 produktov, ktoré zahŕňajú jednotlivé vrstvy omietky od prednástreku, cez jadrové omietky, až po vrchnú omietku.

Zdroj: CEMIX

Vápenná pamiatkarská malta murovacia a škárovacia -411 určená pre murovanie a škárovanie muriva.

Omietanie vonkajších stien omietkami Pamiatkarského programu CEMIX musí byť realizované vrátané náterov do začiatku zimného obdobia.

Zdroj: CEMIX

Ako povrchovú úpravu odporúčame použiť Cemix Silikátovú farbu pre interiér, alebo exteriér.

Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.cemix.sk konkrétne  tu https://www.cemix.sk/produkty/pamiatkarsky-program