Obnovené kultúrne pamiatky skrývajú neraz podivné príbehy

Zdroj: SPP

Keď sa povie národná kultúrna pamiatka, predstavíme si bohato zdobené klenby, ťažký zamat, či obrazy v zlatých rámoch. Už menej vidíme za múrmi barokových, renesančných či romantických pamiatok rôzne živelné pohromy, vojnu, ale aj necitlivé zásahy ľudskej ruky a strojov.

Obnoviť ich historickú hodnotu, ale aj funkčnosť so sebou nesie množstvo konzultácií s pamiatkovými úradmi, hľadanie finančných prostriedkov, ale najmä obrovskú trpezlivosť a nadšenie pre vec zo strany majiteľov.

Motivovať vlastníkov pamiatok, aby to nevzdávali, má za cieľ v poradí už 15. ročník súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix, ktorú vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Nadáciu SPP, SPP a RTVS.

Majitelia pamiatok, ktoré boli obnovené alebo zrekonštruované v rokoch 2020 a 2021 môžu podať prihlášky do súťaže presne do polnoci 15. januára 2022.

Všetky informácie sú verejne dostupné na stránke www.kpr-fenix.sk.

A aké prekvapenia čakali pri obnove pamiatok laureátov prestížneho ocenenia v uplynulom roku? Tu je malá ochutnávka bizarných spôsobov využitia našich pamiatok, ale aj rôznych „nálezov“, s ktorými sa ich majitelia museli popasovať, kým začali písať krajšie kapitoly ich histórie.

Erbová sála Dessewffyovského kaštieľa vo Finticiach – víťaz ceny Fénix za čiastkovú obnovu a reštaurovanie

Gróf Samuel Dessewffy, prvý majiteľ kaštieľa vo Finticiach, by sa iste čudoval, čo sa stalo s jeho domovom v ďalších storočiach. Priestory slúžili vojakom, neskôr dal Miestny národný výbor interiér kaštieľa s maľbami Mórica Horowitza natrieť bielym vápnom a erbová sála postupne slúžila ako telocvičňa, či sklad.

Pred samotnou obnovou sály z nej bolo potrebné vyparkovať traktor. Toľko k priestorom, v ktorých svojho času koncertoval sám Ludwig van Beethoven. Mimochodom, sálu sa podarilo obnoviť aj vďaka znovuobjaveniu diamantového bažanta, ktorý sa nachádzal v priestoroch kaštieľa. Práve za jeho objavenie štát priznal obci nálezné, ktoré odštartovalo úspešnú obnovu.

Erbova sala Fintice
Erbová sála v Dessewffyovskom kaštieli vo Finticiach. Držiteľ ocenenia Kultúrna pamiatka roka – Fénix 2018 – 2019 | Zdroj: SPP

Vila Dr. Emila Stodolu v Liptovskom Mikuláši – víťaz ceny Fénix v kategórii komplexná obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky

Niekedy čakanie na záchranu nedopadne najlepšie a niektoré cenné pamiatky nám postupne miznú pred očami. Na pozemku dnes už ocenenej vily, ktorú začiatkom minulého storočia postavil vynikajúci architekt a staviteľ Milan Michal Harminc, však doslova zmizla pôda – ornica, a to až do hĺbky jedného metra.

Stalo sa tak v čase dlhotrvajúcich právnych sporov o objekt. História Vily je tiež úzko spojená s vojnovým obdobím, slúžila ako základňa pre Slovenské združenie telesnej kultúry a v pláne bola aj jej premena na obchodné centrum. Našťastie sa tak nestalo a nový majiteľ dokonale prepojil historickú tvár objektu s funkčným bývaním.

Vila Dr. Emila Stodolu v Liptovskom Mikuláši. Držiteľ ocenenia Kultúrna pamiatka roka – Fénix 2018 – 2019.
Vila Dr. Emila Stodolu v Liptovskom Mikuláši. Držiteľ ocenenia Kultúrna pamiatka roka – Fénix 2018 – 2019. | Zdroj: SPP

Kubínyiovský kaštieľ vo Vyšnom Kubíne – držiteľ ocenenia Fénix za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky – za mimoriadny počin vlastníka pri obnove a reštaurovaní a sprístupnenie národnej kultúrnej pamiatky pre verejnosť

Rovnako ako gróf Samuel Dessewffy z Fintíc, aj Beňadik Kubínyi, prvý majiteľ kaštieľa, by ťažko niesol, keby len tušil, že jeho rodinné sídlo bude nielen predmetom znárodnenia, ale areál kaštieľa poslúži dokonca aj ako plemenárska stanica.

Posledný vlastník však statočne zabojoval o záchranu kaštieľa, ktorý je dnes opäť rodinným klenotom, ale aj svojským muzeálnym exponátom, keďže majiteľ je ochotný osobne návštevníkom ponúknuť jedinečnú komentovanú prehliadku.

Kubínyiovský kaštieľ vo Vyšnom Kubíne. Držiteľ ocenenia Kultúrna pamiatka roka – Fénix 2018 – 2019
Kubínyiovský kaštieľ vo Vyšnom Kubíne. Držiteľ ocenenia Kultúrna pamiatka roka – Fénix 2018 – 2019 | Zdroj: SPP

Viac o pamiatkach, ktoré povstali z popola a zaslúžia si naše ocenenie nájdete na http://pamiatkaroka.spp.sk/.