image 67042 25 v1
Galéria(8)

Oplatí sa „dotepliť“ bytový dom?

Partneri sekcie:

V priebehu posledných rokov dochádzalo  k nárastu požiadaviek na hrúbku používaných izolantov v zatepľovacích systémoch na viac než dvojnásobok. Mnoho bytových domov, ktoré majitelia zateplili podľa skorších pravidiel a zvyklostí sú dnes v stave, kedy by potrebovali „zateplenie na zateplenie“.

Naklady na stare riesenie
Povodny vzhlad domu Nobelova ulica v Bratislave
Realizacia zdvojenia zateplenia Zdar nad Sazavou
Zdvojenie zateplovacieho systemu
Bytovy dom po dokotveni a subeznom zosilneni povodneho nestabilneho zateplenia Nobelova ulica v Bratislave
Finanlny vzhlad domu Zdar nad Sazavou
Naklady na nove riesenie

Podobne sa neustále zvyšujú požiadavky na kvalitu vykonávanej práce pri zatepľovaní budov a správne dodržiavanie technologických predpisov. Žiaľ mnoho zatepľovacích systémov montovaných v minulosti, začína vykazovať výrazné poruchy stability a často hrozí, že sa zrútia. K tomu dochádza najmä v dôsledku nesprávnej aplikácie zatepľovacieho systému.

Dlhú dobu neexistovalo overené riešenie, ktoré by dokázalo oba tieto problémy riešiť a bolo potrebné pôvodné zateplenie odstrániť a nahradiť ho novým, čo predstavuje pre majiteľov bytov ďalšie obrovské investície, pretože štandardné mechanické kotvenie pomocou tanierových kotiev nie je možné v týchto prípadoch použiť

Pôvodný vzhľad domu, Nobelova ulica v Bratislave.

Riešenie sa objavilo až so špeciálnym zatepľovacím systémom od spoločnosti STOMIX, s názvom STX.THERM SANA, ktorý využíva novátorský spôsob injektovaného kotvenia Spiral Anksys. Hlavnou výhodou použitia nového spôsobu kotvenia izolácie jeho bezpečnostné ako aj ekonomicky výhodné hľadisko.

Výsledná a kvalitne vykonaná sanácia je veľmi rýchla, nevyžaduje nadštandardné zručnosti a nie je potrebná demontáž pôvodného zatepľovacieho systému a teda ani jeho zložitá a finančne nákladná likvidácia.

Realizácia zdvojenia zateplenia, Žďár nad Sázavou.

Konkrétny príklad zdvojenia zatepľovacieho systému

Ako pekný príklad použitia zatepľovacieho systému STX.THERM SANA od spoločnosti STOMIX si môžeme uviesť dodatočné zateplenie bytového domu v Českom Ždáru nad Sázavou či na Nobelovej ulici v Bratislave.

V roku 2002 bol dom zateplený izolantom z polystyrénu o hrúbke 60 mm. Toto zateplenie posunulo rosný bod mimo konštrukcie a prinieslo majiteľom domu zníženie spotreby energie, ale nezodpovedalo súčasným energetickým požiadavkám. Majitelia sa preto rozhodli pridať ďalšiu izolačnú vrstvu o hrúbke 80mm.

Zdvojenie ETICS dokotvením bolo potrebné realizovať na celkom 730 m2. Investor hľadal riešenie, ktoré bude účinné, spoľahlivé a pokiaľ možno čo najlacnejšie. Preto bola vyhotovená porovnávacia kalkulácia klasického riešenia, zahŕňajúceho odstránenie pôvodného systému a nového systému zateplenia na zateplenie.

Výsledok jednoznačne vyšiel v prospech nového riešenia. Demontáž a likvidácia starého zateplenia vrátane materiálu na nové zateplenie domu o hrúbke 14 cm by bolo potrebné zaobstarať za priemernú cenu 19, 00 € / m2. Materiál na zdvojenie pôvodného zatepľovacieho systému s dokotvením prostredníctvom kotiev Spiral Ansys stálo 16,20 €/m2. V tomto konkrétnom prípade sa jednalo o úsporu nákladov 15 %. Detailné vyčíslenie a porovnanie ekonomickej náročnosti oboch variantov nájdete v nižšie uvedených tabuľkách.

Môžeme teda konštatovať, že úspory dosiahnuté zdvojením zatepľovacieho systému oproti riešeniu pomocou demontáže pôvodného zateplenia nie sú zanedbateľné a to napriek tomu, že injektované kotvenie je na rozdiel od štandardného mechanického kotvenia obvykle cenovo náročnejšie.

Zdvojenie zateplovacieho systému.

Viac informácií o zatepľovacom systéme STX.THERM SANA nájdete na webových stránkach spoločnosti STOMIX – experta na zateplenie alebo na adrese www.stxsana.sk.

ZDROJ: PR článok STOMIX Slovensko, s. r. o.