Partneri sekcie:

Vaillant v Nitre

Blížiaca sa výstava Aqua-therm 2007 v Nitre napĺňa odbornú verejnosť očakávaním v oblasti noviniek a zaujímavostí od známych značiek. Firmy sa snažia svojich klientov zaujať a upútať. Výnimkou nie je ani firma Vaillant, ktorá si …
Prevádzkové strechy z hľadiska tepelnej techniky

Prevádzkové strechy z hľadiska tepelnej techniky

O čoraz väčšej obľúbenosti prevádzkových striech sa môžeme ľahko presvedčiť, stačí navštíviť niektorú z mnohých obchodných alebo priemyselných zón, administratívnych či zábavných centier. S prevádzkovými strechami sa však môžeme stretnúť aj na menších stavbách, napríklad …
Navrhovanie plášťov v 21. storočí

Navrhovanie plášťov v 21. storočí

Až do začiatku 20. storočia tvarovali stavby a usmerňovali proces ich výstavby nielen spoločenské systémy, životné potreby a spôsob práce, ale aj dostupné materiály a stavebné metódy. V 20. storočí sa s napredujúcou rýchlosťou vyvíjali …

Druhý ročník štipendia Holcim

Spoločnosť Holcim (Slovensko) v spolupráci s STU v Bratislave a pod záštitou Veľvyslanectva Švajčiarskej konfederácie v Bratislave vyhlásili výsledky 2. ročníka súťaže o „Štipendium Holcim“. Štipendium bolo udelené študentom za mimoriadny príspevok k trvalo udržateľnému …