Zdravé a efektívne Internorm vetranie

Internorm1

Prečo je vetranie také dôležité? Čerstvý vzduch je dôležitý pre naše zdravie. Zabezpečuje pocit zdravia a pohody, dobrý spánok, vysokú schopnosť koncentrácie a výkonnosti. Pri nesprávnom vetraní, zostáva vlhkosť, CO2 alebo iné nečistoty zo vzduchu v miestnosti a môžu spôsobiť závažné škody.

Ako teda správne vetrať v moderných budovách triedy A?
Jednou z podmienok dosiahnutia energetického štítku A v budovách je práve vysoká úroveň vzduchotesnosti budovy.

Výmena vzduchu netesnosťami, ako tomu bolo v minulosti cez okná a iné nekvalitné detaily stavby úplne odpadajú. Dokonalá tesnosť stavby sa stáva štandardom a preto je nevyhnutné zabezpečiť vetranie riadenou výmenou vzduchu prostredníctvom zariadení s rekuperáciou.

Internorm I tec Vetranie

Čo to tá rekuperácia alebo spätné získavanie energie znamená a aké má výhody?
Pri klasickom vetraní otvoreným oknom v zime je teplý vzduch nenávratne vypustený von z miestnosti a prichádza čerstvý chladný vzduch, ktorý je potrebné znova ohriať a tým teda aj minúť finančné prostriedky na energiu.

Pri vetraní prostredníctvom rekuperácie odchádza teplý vzduch riadene cez tepelný výmenník.
Počas tejto riadenej cesty teplého vzduchu von z miestnosti stihne teplý vzduch väčšinu tepla odovzdať a predhriať čerstvý chladný vzduch na teplotu, ktorá je veľmi blízka interiérovej teplote. Čerstvý vzduch teda nepotrebujeme znova naplno ohrievať a míňať zbytočne prostriedky na energie.

Internorm princip vetrania

Aké typy vetracích jednotiek máme a aké výhody poskytujú?
Na trhu sú centrálne a decentrálne /lokálne/ systémy zabezpečujúce dostatočné vetranie so spätným ziskom energie.

Centrálne rekuperácie sú väčšie zariadenia, z ktorých ústia rozvody vzduchu do jednotlivých miestností.
V niektorých prípadoch, najmä pri renováciách už výška stropu neumožňuje ďalšie zníženie výšky stropu pre rozvody vzduchu. Prieskum ukázal, že stále pretrváva nedôvera budúcich užívateľov k hygiene takýchto dlhých rozvodov.

V takomto prípade je ideálnym riešením decentrálna – lokálna rekuperácia, ktorá sa účinne stará o čerstvý vzduch -úplne automaticky a individuálne pre každú miestnosť. Poskytuje časovo nenáročnú údržbu, ktorú zvládne bežne každý užívateľ sám a nie je odkázaný na servis, ktorým vznikajú ďalšie výdaje. Naviac je celý systém ľahko prístupný a je veľmi jednoduché kedykoľvek kontrolovať hygienu výmenníka.

Integrované priamo v okne?
I-tec vetranie od spoločnosti Internorm je decentrálna –lokálna rekuperácia, ktorá je integrovaná priamo v ráme okna. S I-tec Vetraním sa taktiež zvyšuje aj bezpečnosť, pretože okno zostáva pri výmene vzduchu zatvorené a tým zostáva ochrana proti vlámaniu zachovaná. Je to ideálne vetranie počas dovolenky alebo dlhodobej neprítomnosti. Taktiež alergici si môžu vydýchnuť. V I-tec Vetraní sú inštalované vymeniteľné filtre, ktoré zabraňujú vniknutiu jemného prachu a peľu.

S I-tec Vetraním ponúka Internorm systém, ktorý zásobuje vnútorné priestory komfortne a podľa potreby čerstvým vzduchom a pritom šetrí energiu. Vybavený s vysoko efektívnym výmenníkom tepla dosahuje I-tec Vetranie stupeň spätného získavania tepla až do 93%, čím sa energetické straty pri vetraní redukujú na minimum. I-tec Vetranie je plne integrované do systému okna, z vonkajšej a vnútornej strany okna sú vidieť iba úzke vetracie mriežky. Tým nie je potrebné riešiť žiadne špeciálne otvory do steny. Oproti bežným vetracím systémom nedochádza k narušeniu architektúry interiéru a exteriéru.

S I-tec Vetraním je možné vnútorné priestory vetrať podľa potreby, komfortne a energeticky efektívne. Vetranie je integrované priamo v okne a tým môže byť bez problémov zabudované aj pri renovácii.

I tec vetranie

Hlavné výhody I-tec Vetrania
• Čerstvý vzduch bez veľkých tepelných strát a prievanu
• Čerstvý vzduch bez zaťaženia peľom a plesní
• Každá miestnosť môže byť vetraná individuálne a podľa potreby
• Vetranie je už integrované v okne – tak sa okno už nemusí pri vetraní otvárať a tým sa zvyšuje bezpečnosť
• Pohodlné ovládanie cez inteligentné riadenie budov I-tec SmartWindow

Viac info na www.internorm-okna.sk

 

KategórieOkná a dvere