Partneri sekcie:

Neodborná montáž okna – podceňovaný zdroj úniku tepla

Neodborná montáž okna – podceňovaný zdroj úniku tepla

Zníženie tepelných únikov a energetickej náročnosti je cieľom každého zákazníka pri kúpe nového okna. Pri jeho výbere hrajú dôležitú úlohu technické parametre okna (súčiniteľ prestupu tepla) a celkový vzhľad. Montáž okna a detail jeho napojenia na murivo však bývajú často na okraji záujmu zákazníka.

Kúpou okna si zákazník v podstate obstaráva kvalitný uzáver okenného otvoru a investuje do izolačných skiel so vzácnymi plynmi (päť- či šesťkomorového profilu), pretože chce úsporou získať späť náklady na vykurovanie alebo chladenie. Neprofesionálna montáž kvalitného okna však môže jeho dobré technické parametre zredukovať. Často sa napr. stáva, že tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti okna nie sú po montáži rovnaké ako vlastnosti výplne okenného otvoru.

Kvalitu okna výrazne ovplyvňuje riešenie jeho styku s murivom. Detail osadenia okna v otvore musí prenášať zaťaženie okna do obvodového muriva cez kotviace prvky, vyrovnávať pohyby rôznych konštrukčných materiálov a kompenzovať nerovnosti stavebného otvoru. Cez neodborne zhotovenú pripojovaciu škáru okna uniká teplo, predlžuje sa návratnosť investície a zhoršujú sa užívateľské vlastnosti okna (rosenie, tvorba plesní, podfúkavanie parapetu).

Preto sú dôležité tieto vlastnosti pripojovacej škáry okna na obvodové murivo:

  • minimálne taký istý súčiniteľ prestupu tepla, ako má okno,
  • minimálne taká istá vzduchová neprie­zvučnosť, akú má okno,
  • nulová paropriepustnosť na interiérovej strane okna,
  • vylúčenie kondenzácie vodnej pary, čím sa zabráni tvorbe plesní,
  • odolnosť proti poveternostným vplyvom,
  • schopnosť dilatácie s rôznymi stavebnými materiálmi.

Klasická montáž okna s použitím polyuretánovej peny ako tepelnej a zvukovej izolácie a následným nanesením omietky už nespĺňa súčasné požiadavky na pripojovaciu škáru. Prebytočná pena sa po vytvrdnutí musí orezať. Tým sa otvorí štruktúra peny, ktorá začína nasávať vlhkosť. Pri nasiaknutí vlhkosti do 5 % objemu peny sa zníži jej tepelnoizolačná schopnosť o 50 %. To má za následok posun izotermy 13 °C (teplota tvorby plesne) bližšie k interiéru, čo v zimných mesiacoch a pri nedostatočnom vetraní spôsobuje tvorbu plesní.

  
 Termografická snímka bytového domu pred rekonštrukciou – tepelné straty v dôsledku zlého utesnenia škár Termografická snímka bytového domu po zateplení a výmene okien s použitím trojzložkového okenného tesniaceho systému

Ďalším problémom je, že polyuretánová pena po aplikácii do pripojovacej škáry nie je chránená pred UV-žiarením a dochádza k jej rýchlej degradácii (počas silných vetrov majú užívatelia negatívne skúsenosti s prefúkavaním pod parapetom či povievaním záclon pri zavretom okne). Skrytý problém vzniká dlhodobým pôsobením dilatácie rámu okna, keď polyuretánová pena nedokáže vyrovnávať pohyby rámu a odtrhne sa od podkladu. Takto poškodená pena už nespĺňa ani základné technické nároky kladené na pripojovaciu škáru.

Trojzložkový systém okenných pások však tieto funkcie plní. Vonkajšie paropriepustné tesnenie chráni pred poveternostnými vplyvmi a zároveň odvetráva pripojovaciu škáru, aby sa zabránilo kondenzácii vodnej pary a tvorbe plesní. Stredové tesnenie plní funkciu tepelnej a zvukovej izolácie. Vnútorné paronepriepustné tesnenie oddeľuje vnútornú klímu od vonkajšej a zároveň chráni stredové tesnenie pred vlhkosťou z interiéru.

Pred osadením okna do otvoru možno prilepiť pásky na rám okna z obidvoch strán, ale treba nechať aj určité rezervy v rohoch a pri napojení na parapet. Odporúča sa pásku čo najmenej rezať, takže celý obvod rámu okna možno olepiť len dvomi páskami (t. j. jedna páska pod parapetom a druhá páska po bočnej a vrchnej hrane profilu). Po osadení a ukotvení okna sa zalepia pásky z exteriérovej strany okna, potom sa pripájacia škára zvnútra štandardne zapení polyuretánovou penou a zalepí sa aj páska z interiérovej strany okna. Pásky sú obojstranne nalepiteľné a omietateľné. Pri ich aplikácii však treba dbať na to, aby sa interiérová páska nezamenila s exteriérovou.

Záver

Zákazník má v súčasnosti možnosť výberu okna od rôznych dodávateľov, ktorí ho dokážu namontovať už podľa nových požiadaviek na pripojovaciu škáru. Spôsob montáže je preto jednou zo zásadných otázok, na ktoré sa treba pri kúpe okna pýtať. Investícia do okenných pások je na úrovni 5 až 10 % z celkovej ceny okna a z toho vyplýva, že nepoužitie komplexných materiálov pri montáži okna môže zákazníkovi spôsobiť viacero problémov, s ktorými bude zápasiť ešte dlhé roky. Veď okno sa predsa nekupuje na jednu sezónu.

Mgr. Richard Slafkovský
Foto: ALLMEDIA, s. r. o.

Autor je riaditeľ spoločnosti Allmedia, s. r. o.