GU: bezbariérovo, bezpečne a komfortne

Bezbariérové prahy pre HS portály

S novými bezbariérovými podlahovými prahmi ponúka GU certifikovaný program pre vchodové dvere, zdvižne-posuvné dvere, ako aj balkónové dvere z dreva a plastu.

Vďaka bezbariérovému napojeniu sa jednoducho dosiahne komfortné prepojenie interiéru s exteriérom. Bezbariérové vstupy nie sú nevyhnutnosťou len v obydliach pre zdravotne znevýhodnených, ale sú požiadavkou aj bežných užívateľov kvôli bezprekážkovým vstupom a jednoduchému ovládaniu ťažkých elementov.

Konštrukcia už jestvujúceho prahu zostáva nezmenená a prostredníctvom montážnych dielov sa zo štandardného prevedenia stáva riešenie lícujúce s podlahou. Projektanti a spracovatelia tak môžu plánovať a stavať bezbariérovo, bez zmien pri výrobe a spracovaní. Výhodou je aj to, že všetky prechodové komponenty sa dajú jednoducho vybrať kvôli výmene alebo čisteniu.

Bezbariérové riešenie pre balkónové a vchodové dvere

V oblasti vchodových a balkónových dverí sú systémové podlahové prahy vrátane príslušenstva vhodné pre všetky profilové systémy a pre všetky stavebné situácie v novostavbách a renováciách. Výška prechodu predstavuje 0 mm, čím ponúkajú 100 % bezbariérovosť, ale zároveň aj 100 % tesnosť.

Bezbariérové riešenie pre balkónové a vchodové dvere
Bezbariérové riešenie pre balkónové a vchodové dvere |

Patentované prídavné uzamykanie pri balkónových dverách umožňuje použiť štandardné otváravo-sklopné kovanie aj pri bezbariérovom riešení. Za svoje inovatívne bezbariérové riešenia získalo GU od Združenia pre bezbariérové bývanie v Nemecku cenu za inováciu pre rok 2019.

Cena za inováciu
Cena za inováciu |

Bezbariérové prahy pre HS portály

V oblasti zdvižno-posuvných prvkov sa môžu použiť bezbariérové riešenia pri všetkých podlahových prahoch GU-thermostep 164 a GU-thermostep 204. Sú systémovo kompatibilné a majú rovnaký dizajn ako riešenia pre vchodové a balkónové dvere. Výška prechodu je pri zdvižno-posuvných dverách len 4 mm.

HS portály
HS portály |

Výhody
• Bezbariérovosť je zaručená vďaka prídavným montážnym dielom
• Od výroby až po montáž sa pre spracovateľa nič nemení
• Možnosť dovybavenia v už existujúcich objektoch
• Nízke nároky na starostlivosť a údržbu vďaka demontovateľnému profilu
• Podlahové prahy a stavebné napojenie ostávajú nezmenené

www.g-u.com

ZDROJ: PR článok spoločnosti GU SLOVENSKO, s.r.o.