image 65636 25 v1
Galéria(1)

Atypické prevedenia vonkajších žalúzií

Partneri sekcie:

Vonkajšie žalúzie sa stali dôležitou súčasťou obvodového plášťa budovy najmä z dôvodu vytvárania optimálnych svetelných a tepelných podmienok a z dôvodu úspor energie. Maximálne efektívne využitie a teplotný komfort zabezpečujú automatizované systémy riadenia budov napojené na centrálnu ovládaciu jednotku a taktiež použité veterné a svetelné senzory a časové spínače. Vo všeobecnosti sa uvádza, že exteriérová tieniaca technika znižuje spotrebu energie a to v rozmedzí 20- 25 % (v závislosti od typu objektu).

Prsianska terasa 0045

Systém dvojitého naklápania lamiel
Systém dvojitého naklápania lamiel sa využíva najmä v administratívnych budovách a v miestnostiach, kde je potrebné docieliť väčšiu variabilitu zatienenia. Vďaka skráteniu rebríčka na jednej strane žalúzie je možné nastaviť rozdielny stupeň naklápania lamiel hornej a spodnej časti žalúzie súčasne. Je potrebné však rátať s tým, že nie je možné otvoriť naraz všetky lamely.

Šikmé vonkajšie žalúzie
Vonkajšie žalúzie je možné vyrobiť aj do atypických stavebných otvorov. V závislosti od tvaru otvoru majú  exteriérové žalúzie rôzne rozmerové alebo funkčné obmedzenia. Spoločnosť K-system ponúka cenovo dostupné riešenia, v ktorých je možné lamely vytiahnuť po začiatok zošikmenia s možnosťou naklápania lamiel.

Spojenie žalúzií
Vedľa seba idúce žalúzie s rovnakou výškou je možné vzájomne spájať. Pre takéto atypické prevedenie žalúzií je typická spoločná hriadeľ a ovládanie. Spojením žalúzií je možné dosiahnuť rovnomerné vyťahovanie a preklápanie žalúzií v rámci skupiny.

Žalúzie s vyosenými lamelami
Úspora výšky nábalu a nedostatok miesta pre nábal je dôvodom pre využitie tohto riešenia, pri ktorom sú jednotlivé lamely žalúzií striedavo ukladané s bočným presahom. Toto riešenie je možné využiť iba pri žalúziach typu Prominent C-80.

Slnolamy
Slnolamy značky K-system sú novinkou roka 2014. Sú vhodným a cenovo dostupným riešením zatienenia menších a atypických otvorov. Pevné slnolamy s fixovanými lamelami v uhle od 0° do 90 ° je možné vzájomne spájať. Výborným spôsobom dopĺňajú exteriérové žalúzie. Vzhľadom na svoje dizajnové prevedenie s množstvom výberu typu a farieb lamiel sú vhodné pre vzájomnú kombináciu s vonkajšími žalúziami v rámci jedného objektu.

Viac informácií a kontakty získate na adrese www.ksystem.sk
ZDROJ: PR článok K-system, spol.s.r.o.