Partneri sekcie:
  • OSMA
  • STAVMATSTAVEBNINY

Materiály v architektúre pre 3. tisícročie: Udržateľné a v súlade s prírodou

22
Zdroj: archív výrobcov

Aké budú materiály tretieho tisícročia? Už dnes vidieť, že množstvo architektov či projektantov berie tému trvalo udržateľnej výstavby veľmi vážne. Ich prioritou však nie je len pracovať s materiálmi, ktoré sú v súlade s touto filozofiou, ale čoraz častejšie vidieť snahu navrhovať stavby, ktoré rešpektujú základné prírodné princípy.

21 CHIP[S] BOARD BY ROWAN MINKLEY & ROBERT NICOLL

Ekologicky šetrná alternatíva k MDF doskám alebo k drevotrieske (chipboard) z odrezkov zemiakov, ktorú vyvinula dvojica Rowan Minkley a Robert Nicoll z Londýna. Na rozdiel od MDF dosiek je tento materiál biologicky rozložiteľný a neobsahuje formaldehyd alebo iné toxické živice či chemikálie.

Kompozitný materiál spájaný lepidlom zo zemiakových šupiek v kombinácii s vláknami zo zemiakov, z bambusu, dreva alebo chmeľu a lisovaný za tepla na robustné dosky.

21
21 | Zdroj: archív výrobcov

22 CELLVATION® & RECELL® BY KNN CELLULOSE

Materiál z regenerovanej celulózy z toaletného papiera získaný z čistiarní odpadových vôd. Ako plnivo je vhodnou surovinou na prípravu biokompozitov pre množstvo priemyselných odvetví. Dá sa dobre miesiť s biopolymérmi ako PLA a PHA.

Je vhodný pre štandardné vstrekovacie lisy. Dá sa použiť napríklad na výrobu izolácie pre stavebníctvo, do asfaltových zmesí na vozovky alebo pre poľnohospodárstvo.

22
22 | Zdroj: archív výrobcov

Prehľad vznikol za podpory matériO Prague centra pre inovatívne materiály, ktoré je súčasťou medzinárodnej siete matériO. Od roku 2011 pomáha svojim klientom z radov výrobných podnikov, vysokých škôl, dizajnérskych architektonických štúdií a módnych návrhárov orientovať sa v problematike inovatívnych materiálov a technológií.

Súčasťou centra je viac ako 3 000 fyzických materiálových vzoriek. Spolu s ostatnými pobočkami vytvára aj on-line databázu, ktorá obsahuje viac ako 8 300 materiálov. Venuje sa usporadúvaniu seminárov, prednášok a výstav. matériO Prague vzniklo vďaka grantu Európskej únie Transfer of Innovation.

Ing. arch. Adam Havel, odborný konzultant matériO Prague (výber materiálov)
Andrea Dingová (redakčná úprava)