Takto to robíme my: Seizmická izolácia komplexu budov

Pre ilustráciu kľúčových krokov dávame do pozornosti projekt v Mexico City – stavebný projekt na dodávku veľkých seizmických ložísk pre výstavbu nového komplexu budov.

Espacio Condesa je významný projekt v Mexico City, ktorý po otvorení v roku 2021 pozostával z 572 bytov, viac ako 50 000 m2 kancelárskych priestorov a nákupného centra s viac ako 25 000 m2 podlahovej plochy. Pre zaistenie bezpečnosti budov a ich užívateľov počas zemetrasenia bolo rozhodnuté postaviť kľúčové konštrukcie na ložiskách, ktoré by ich izolovali od ničivých seizmických otrasov. Po rozsiahlej dynamickej analýze štrukturálnej seizmickej odozvy a vyhodnotení rôznych typov ložísk práve mageba odporučila projektantovi izolátory typu LRB – elastomérne ložisko s oloveným jadrom.

„Štvornásobné“ ložisko izolátora LRB pozostávajúce zo štyroch samostatných izolátorov LRB spojených jednou oceľovou kotevnou doskou (výrez)
„Štvornásobné“ ložisko izolátora LRB pozostávajúce zo štyroch samostatných izolátorov LRB spojených jednou oceľovou kotevnou doskou (výrez) | Zdroj: mageba Slovakia

Po objasnení konštrukčných požiadaviek v konzultácii so zákazníkom sme sa rozhodli pre sedem rôznych veľkostí ložísk podľa potreby projektu. Na základe podrobného návrhu našich seizmických inžinierov a dizajnérov dodala mageba 203 obrovských ložísk LASTO®LRB s priemerom približne 1 200 mm, z ktorých každé je navrhnuté tak, aby znášalo zaťaženie 20 000 kN a umožňovalo seizmické posuny do ±300 mm. Kvôli obrovským silám a zaťaženiu až do 82 760 kN bolo potrebné skombinovať niekoľko týchto izolátorov, aby vytvorili 11 „dvojitých“ a 35 „štvornásobných“ ložísk spojených oceľovou kotevnou doskou zvrchu a zospodu.

Ložiská boli vyrobené v našej indickej továrni spolu so štyrmi prototypmi pre testovanie. Testovanie 48 inštalačných ložísk prebehlo za prítomnosti statika v seizmickom testovacom zariadení SISMALAB v Taliansku. Po potvrdení konštrukčnej a výrobnej kvality boli ložiská v drevených prepravkách dodané na miesto vo vyhradených kontajneroch (celkom 19), čím sa predišlo akémukoľvek riziku poškodenia.

„Štvornásobné“ olovené gumené ložisko po umiestnení časti nadstavby
„Štvornásobné“ olovené gumené ložisko po umiestnení časti nadstavby | Zdroj: mageba Slovakia

Po príchode ložísk na miesto v Mexico City supervízor mageby podrobne prediskutoval proces inštalácie s hlavným dodávateľom, dohliadal na inštaláciu prvých šiestich kusov a zaškolil na montáž zamestnancov dodávateľa. Náš tím bol samozrejme pripravený a ochotný odpovedať na akékoľvek otázky a poskytnúť ďalšiu podporu až do dokončenia výstavby, čím sa zavŕšila cesta projektu, ktorý sa pre nás začal pred niekoľkými rokmi a bude nás napĺňať hrdosťou mnoho rokov.

Zdroj: PR článok mageba Slovakia s.r.o.