HP = High Performance = vysoký výkon

Mageba, spoločnosť so sídlom vo švajčiarskom Bulachu, je jedným z popredných svetových dodávateľov konštrukčných ložísk, mostných záverov a iných vysokokvalitných výrobkov a služieb pre dopravnú infraštruktúru a stavebníctvo.

Všetky riešenia, ktoré ponúka, sa vyvíjajú na základe parametrov konkrétneho projektu – s komplexným pochopením jeho špecifických požiadaviek a vždy v súlade s najnovšími technologickými štandardmi. Takto mageba zaisťuje kvalitu svojich produktov a štrukturálnu bezpečnosť diela.

V tomto článku predstavuje novinku RESTON®POT HP – hrncové ložiská vybavené novou gumenou vložkou s vysokovýkonným tesnením a klzným materiálom.

Hrncové ložiská RESTON®POT HP sú v zásade vhodné pre každý druh pohybu s menšími až vysokými zaťaženiami a opakovane vznikajúcimi posunmi a rotáciami.

a) Pevné hrncové ložisko RESTON®POT HP
a) Pevné hrncové ložisko RESTON®POT HP
b) Jednosmerne posuvné hrncové ložisko RESTON®POT HP (vnútorná vodiaca lišta) c) Jednosmerne posuvné hrncové ložisko RESTON®POT HP (vonkajšie vodiace zarážky)
b) Jednosmerne posuvné hrncové ložisko RESTON®POT HP (vnútorná vodiaca lišta) c) Jednosmerne posuvné hrncové ložisko RESTON®POT HP (vonkajšie vodiace zarážky) 
c)
c) 
d)
d) Jednosmerne posuvné hrncové ložisko RESTON®POT HP (vonkajšie vodiace zarážky, zablokované otáčanie okolo vertikálnej osi)
e)
e) Všesmerne posuvné hrncové ložisko RESTON®POT HP

Opis ložiska

1 – hrniec, 2 – elastomérová vložka, 3 – tesnenie POM, 4 – vonkajšie tesnenie, 5 – piest, 6 – klzný kotúč, 7 – klzný plech, 8 – klzná doska, 9 – klzný pás, 10 – vodiaca lišta

RESTON® POT HP od spoločnosti mageba

Verzia HP hrncového ložiska RESTON® POT od spoločnosti mageba prešla úspešným testovaním a bola certifikovaná európskym technickým hodnotením (ETA). Toto hodnotenie nahrádza európske technické posúdenie, ktorého držiteľom už mageba bola.

Hrncové ložisko RESTON®POT HP ponúka oproti hrncovým ložiskám navrhnutým podľa akéhokoľvek široko používaného medzinárodného štandardu konštrukcie ložísk tri výrazné výhody uvedené nižšie. Platí to najmä v prípade, ak je použitý ROBO®SLIDE, najmodernejší klzný materiál od mageby, ktorý má v porovnaní so štandardne používaným PTFE (teflon) nižšie trenie a dlhšiu životnosť.

Z porovnania s európskou normou EN 1337-5 vyplývajú tieto tri výrazné benefity hrncových ložísk RESTON®POT HP:

1.
Charakteristická kontaktná pevnosť elastomérovej vložky je 120 N/mm2, čo je dvojnásobok hodnoty definovanej normou EN 1337-5. To má za následok výrazne zníženú veľkosť a hmotnosť
ložiska, čo prináša jednoduchšiu montáž.

2.
Zlepšené tesnenie elastomérovej vložky, tzv. reťaz POM (pozícia 3 na obrázkoch), ktoré je najspoľahlivejším a najúčinnejším typom tesnenia na tento účel na trhu, je certifikované na celkový akumulovaný posun 3 200 m v porovnaní s iba
2 000 metrami podľa EN 1337-5. Vzhľadom na svoj zmenšený rozmer v dôsledku vyššej kontaktnej pevnosti elastomérovej vložky môže ložisko HP poňať viac ako dvojnásobok akumulovanej rotácie hrncového ložiska podľa EN 1337-5.

3.
Vratný moment vyvíjaný vnútornou elastomérovou vložkou ložiska je výrazne nižší, čím sa znižuje excentricita zaťaženia vyvíjaná na klzný mate-
riál ložiska (ak je použitý) a na priľahlé konštrukčné prvky, čo opäť pomáha zredukovať veľkosť ložiska.

Z uvedených charakteristík je zjavné, že štandardné ložisko RESTON® POT je schopné plne uspokojiť konštrukčné potreby vo väčšine prípadov, pri ktorých by sa dalo uvažovať o hrncovom ložisku, nová verzia RESTON® POT HP zvládne túto prácu v každom prípade – a ešte lepšie pri projektoch, kde sa vyžaduje vysoký výkon a predlžená životnosť tohto kritického komponentu.

TEXT A FOTO: mageba

Zdroj: PR článok mageba Slovakia s.r.o.