Nový ROBO®SLIDE 75 obzvlášť vhodný pre železničné mosty s extrémne dlhou životnosťou

mageba úspešne vyvinula a certifikovala novinku vo svete stavebných ložísk v podobe špičkového klzného materiálu vytvoreného na uspokojenie najnáročnejších požiadaviek na klzné vlastnosti pri extrémnom zaťažení a teplotnom rozsahu možného fungovania.

mageba vie, že ložiská sú neustále vystavené každodenným pohybom spôsobeným teplotou, stále rastúcou intenzitou premávky a iným zaťažením. Tieto podmienky si vyžadujú klzný materiál s vysokou odolnosťou v tlaku a minimálnym opotrebením.

PTFE- Polytetrafluóretylén je štandardný klzný materiál už mnoho desaťročí. Aj keď vyhovuje z hľadiska koeficientov klzného trenia, tento materiál má 3 nevýhody:
• Jeho relatívne rýchle opotrebovanie limituje životnosť celého ložiska.
• Čistý PTFE je jednoznačne horší ako UHMWPE – ultravysokomolekulárny polyetylén z hľadiska zaťažiteľnosti.
• PTFE je takzvaný PFAS- Per-a polyfluóralkylové látky, ktorý nepodlieha samodegradácii, ale pretrváva prakticky navždy. EÚ pripravuje zákaz týchto „večných chemikálií“.

Zdroj: mageba Slovakia

Vysokovýkonný klzný materiál, odolný a bez PFAS

Aby mageba čelila týmto nevýhodám, používa už roky UHMWPE, a teraz ide ešte o krok ďalej, práve v oblasti zaťažiteľnosti a odolnosti s najnovšou generáciou ROBO®
SLIDE 75. Opäť je použitý osvedčený systém malých klzných jamiek vyplnených mazadlom, ktorý zabezpečuje stály prísun špeciálneho silikónového maziva, čím sú zaistené vysoká životnosť a nízke trenie.

Testovanie tohoto materiálu vykonal (MPA) Technologický inštitút v Karlsruhe (KIT) v súlade s EAD-050004-00-0301. Vyhodnotené koeficienty klzného trenia sú pod maximálnou hodnotou 3 % definovanou pre PTFE podľa normy EN 1337-2.

Zdroj: mageba Slovakia

Okrem toho je overený rozsah prevádzkových teplôt rozšírený z -35/+48 °C pre PTFE až do -50/+80 °C pre ROBO®SLIDE 75. Vzorky ROBO®SLIDE 75 boli úspešne testované na rekordnú akumulovanú klznú dráhu 75 km pri nepretržitom tlaku 60 MPa. Táto klzná dráha vykazuje 7,5-krát vyššiu trvanlivosť ako PTFE podľa normy EN 1337-2, alebo podľa príslušnej ETA.

www.mageba-group.com

Zdropj: PR článok mageba Slovakia s.r.o.