PREFA Kysak: Už takmer 60 rokov tradície a kvality

ABM prvky

Stredisko PREFA Kysak patrí medzi najstaršie prevádzky spoločnosti Inžinierske stavby, a.s., Košice, ktorá je od roku 2004 členom medzinárodnej skupiny Colas so sídlom vo Francúzsku. História produkcie PREFY Kysak siaha ďaleko do minulosti.

29Už takmer 60 rokov vyrábame betónové prefabrikáty pre široké použitie v stavebníctve. Inžinierske stavby, a.s. v PREFE Kysak vyvinuli technológiu na prvé letmo montované cestné mosty – ako prvý bol touto technológiou experimentálne postavený most pri obci Sírnik.

A od roku 1967 sme už vo výrobe segmentov na letmú montáž patrili medzi lídrov, o čom svedčia mosty Margecany, Jaklovce, Košické Hámre, Košice, Giraltovce, Koberovice na autostráde pri Prahe a mnoho ďalších. Aj jedna z realizácií ocenených v rámci súťaže Stavba roka 2018 – most cez Ružín – bola v roku 1967 vyrobená práve z prefabrikátov PREFY Kysak.

Samotná výrobňa prefabrikátov PREFA Kysak dodnes prechádza vývojom a neustálou modernizáciou technológií a svoj výrobný program prispôsobuje aktuálnym požiadavkám trhu. Veľkou devízou strediska je tesná blízkosť železničného uzla –priamo do výrobne vedie samostatná odbočujúca železničná trať.

V dnešnej dobe, zameranej na ochranu životného prostredia, radí tento druh prepravy výrobkov PREFU Kysak medzi lídrov na našom trhu. Takýmto spôsobom v kombinácii s cestnou prepravou vieme dopraviť naše prefabrikáty všade bez obmedzenia rozmerov, množstva a váhy.

nosníky I 96 42m v akcii
Nosníky I-96 42m v akcii |

PREFA Kysak vyrába vopred predpäté nosníky IST-EN/08 od 15 do 30 m, dodatočne predpäté nosníky I-96 vysoké 2 m a dlhé do 42 m, rámové priepusty, T-prefabrikáty, L-prefabrikáty, rímsové prefabrikáty, schodiskové ramená, bezpečnostné bariéry Toblerone, cestné panely, protihlukové steny, kruhové šachty, oblúkové mosty typu ABM.

V súčasnosti pretrváva veľký záujem o výrobu betónových skeletov a aj v tomto smere dokáže stredisko PREFA Kysak uspokojiť požiadavky svojich odberateľov. V súčasnosti pracuje vo výrobni PREFA Kysak dostatočný počet ako robotníkov (rozdelených na železiarov, betonárov, stolárov, obrábačov kovov) , tak aj TH pracovníkov.

vopred predpäté nosníky
Vopred predpäté nosníky |

Priemerná mesačná produkcia PREFY Kysak je 500 – 800 m³ betónu v závislosti od druhu výrobkov, s perspektívou jej medziročného zvyšovania. PREFA Kysak vystupuje na trhu ako dynamická, neustále sa rozvíjajúca prevádzka, o čom svedčí aj začiatok medzinárodnej spolupráce so sesterskou spoločnosťou Colas Maďarsko.

Získali sme certifikát na výrobu vopred predpätých nosníkov používaných na maďarskom trhu a ich výroba sa začne už v máji 2019. Stredisko PREFA Kysak disponuje dostatkom odborného technického personálu a materiálovej aj strojovej vybavenosti na realizáciu štandardných, ako aj atypických požiadaviek našich zákazníkov a odberateľov.

V PREFE Kysak dokážeme realizovať každú požiadavku našich klientov. Chceme aj naďalej ostať špičkou v tomto odbore a dlhoročnú tradíciu i skúsenosti premeniť na pozíciu lídra na trhu vo výrobe prefabrikátov.

Ing. Karol Martinko
INŽINIERSKE STAVBY, a. s., Košice
ZDROJ: PR článok spoločnosti Inžinierske stavby, a.s.
KategórieMosty