Partneri sekcie:

Mosty z portfólia spoločnosti PORR

Spoločnosť PORR, s. r. o., pôsobí na českom a slovenskom trhu už od roku 1991 a počas svojej existencie úspešne realizovala množstvo projektov v pozemnom a inžinierskom staviteľstve.
STRABAG, s. r. o

Problematika ružínskych rámových mostov

Vodné dielo Ružín bolo vybudované v rokoch 1962 až 1972 a vyžiadalo si nové usporiadanie cestnej siete v tejto lokalite, a tým aj realizáciu viacerých premostení ponad vodnú plochu nádrže. Tieto mosty sa budovali v …