Moderné technológie zlepšujú dopravu (nielen) na severe Slovenska

Pandemické opatrenia obmedzili cestovanie medzi krajinami, a tak sa mnohým našim západným susedom, ktorí navštívili našu krajinu po dlhšom čase, zdá, že u nás vyrastajú nové úseky ciest podstatne rýchlejšie, ako u nich. Niečo na tom bude. Sever Slovenska sa v tomto smere mení už dlhšie obdobie.

Na začiatku tohto roku boli uvedené do prevádzky dve významné stavby, ktoré zásadnejším spôsobom prispeli k zefektívneniu dopravy v regióne Žiliny. Bezpečná a plynulá prevádzka sa v takomto zložitom dopravnom koridore nezaobíde bez moderných technológií, ktoré už niekoľko rokov na slovenských diaľniciach a tuneloch úspešne nasadzuje spoločnosť PPA INŽINIERING, s. r. o.

Dve významné stavby

Do realizácie dvoch stavieb – integrovaného operátorského pracoviska ako súčasti SSÚD Považská Bystrica a diaľničného privádzača Žilina – sa zapojila aj PPA INŽINIERING, s. r. o. „Na základe predchádzajúcej spolupráce a dobrej skúsenosti z prvej etapy integrácie tunela Považský Chlmec sa zhotovitelia uvedených stavieb rozhodli zveriť integráciu tunelov Ovčiarsko a Žilina opäť našim odborníkom,“ hovorí Igor Jamnický, riaditeľ úseku dopravných technológií PPA INŽINIERING, s. r. o.

V súčasnosti riadi Stredisko správy a údržby diaľnic (SSÚD) Považská Bystrica dva diaľničné úseky D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno s tunelom Považský Chlmec a úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka s tunelmi Ovčiarsko a Žilina.

Integrované operátorské pracovisko SSÚD Považská Bystrica

V pôvodnom zámere realizácie tunela Považský Chlmec sa predpokladalo, že bude riadený zo SSÚD Lietavská Lúčka, ktoré malo byť vybudované ako súčasť stavby tunela Višňové. Vzhľadom na to, že v čase dokončenia stavby tunela Považský Chlmec boli práce na tuneli Višňové, a teda aj strediska riadenia, v omeškaní, bolo pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., (NDS) otázkou, odkiaľ bude tunel Považský Chlmec riadený.

Voľba padla na najbližšie SSÚD v Považskej Bystrici, kde PPA INŽINIERING, s. r. o., v spolupráci s firmou DELTECH, a. s., vybudovali integrované operátorské pracovisko vybavené všetkými potrebnými prostriedkami pre nepretržitú kontrolu a riadenie tunela, s predpokladanou integráciou tunelov Ovčiarsko a Žilina v budúcnosti, keďže sa predpokladalo, že SSÚD Lietavská Lúčka nebude k dispozícii ani v čase ich uvádzania do prevádzky.

„Veľmi intenzívne sme pritom spolupracovali s dodávateľom riadiacich systémov tunelov Ovčiarsko a Žilina, ktorý pre nás pripravil technické prostriedky a štruktúru údajov v takej forme, ako to bolo potrebné pre integrované operátorské pracovisko SSÚD v Považskej Bystrici. Je totiž dôležité, aby bola filozofia vizualizácie technologických zariadení a systémov totožná pre ľubovoľný tunel. Operátor sa jednoducho nesmie pomýliť pri ovládaní takej komplexnej technológie, ako je tunel, pretože rozsah a zložitosť procesov sa v tomto prípade dá naozaj porovnať s výrobným závodom. A investor od nás požadoval práve tú unifikáciu a zjednotenie, čo sa nám veľmi dobre podarilo,“ konštatuje I. Jamnický.

Unifikácia systémov je riešením aj do budúcnosti

Navyše tunel Považský Chlmec realizoval iný dodávateľ ako tunely Žilina a Ovčiarsko, čo z technologického hľadiska prepojenia do spoločného integrovaného operátorského pracoviska bola výzva. „Vyžadovalo si to rozsiahlu vzájomnú komunikáciu projekčných a programátorských tímov na obidvoch stranách. Ako som už skôr spomenul, podarilo sa dosiahnuť výraznú mieru unifikácie z hľadiska prepojenia rôznych technológií a typov údajov.

Naše serverové systémy využívajú komunikačný štandard OPC, a tak umožňujú spoluprácu s riadiacimi systémami rôznych výrobcov. Do budúcnosti by to mohlo slúžiť ako referenčné riešenie aj pre podobné stavby. Podľa môjho názoru bude jednoznačne prevládať trend zlučovania viacerých tunelov a diaľničných úsekov do jedného spoločného operátorského pracoviska. Na Slovensku bude tunelov pribúdať a ich prevádzkovateľ si nebude môcť dovoliť luxus budovať pre každý tunel aj samostatné operátorské pracovisko,“ vysvetľuje I. Jamnický.

V štandardnej prevádzke operátor nemusí zo svojho pracoviska ovládať žiadne technológie tunela, sleduje dianie sprostredkované kamerovými systémami a niektoré vybrané parametre, ako sú stav technologických zariadení, fyzikálne veličiny (CO, opacita, teplota…), údaje o počasí a pod. Iné akcie sa už ale vyžadujú v prípade výskytu malých, resp. veľkých technologických porúch, medzi ktoré patrí napr. porucha osvetlenia, SOS kabíny či kamery. Operátor na svojom vizualizačnom ­SCADA systéme musí preto presne vedieť, čo sa kde zapína/vypína, čo ktorý alarm znamená, čo je potrebné hlásiť na iné úrovne riadenia a pod.

Operátor je zo svojho pracoviska schopný riadiť dopravu na sledovaných úsekoch, ako napr. znížiť rýchlosť v prípade výskytu zlého počasia, uzatvoriť niektorý dopravný pruh, uzatvoriť jednu alebo obidve rúry tunela. A to všetko s cieľom zaistenia najvyššej možnej bezpečnosti dopravy.

Privádzač Lietavská Lúčka Zilina
Privádzač Lietavská Lúčka Žilina | Zdroj: PPA CONTROLL

Diaľničný privádzač

Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, II. etapa km 4,7 – 7.3, ako už vyplýva z jeho názvu, privádza dopravu na diaľnicu, ktorej súčasťou sú už teraz dva tunely – Ovčiarsko a Žilina a výhľadovo pribudne aj tretí – Višňové. Preto bolo nevyhnutné vybaviť nielen samotný privádzač, ale aj súvisiace cestné komunikácie v meste Žilina, pomerne rozsiahlou technológiou premenného dopravného značenia, ktoré informuje o tom, v akom stave sa jednotlivé úseky a tunely nachádzajú.

Ide o mechanické dopravné značenie informujúce o cieľoch, resp. o uzavretí tunelov, ako aj premenlivé LED svetelné značenie, informujúce o mimoriadnych udalostiach, vzniku kolón, potrebe zníženia rýchlosti dopravy a pod. Súčasťou sú aj ďalšie technológie – napr. meteostanice, kompletná infraštruktúra napájania a optickej komunikácie, dohľadové a detekčné kamery a pod. „Aj keď ide v úvodzovkách len o privádzač, tak vzhľadom na jeho dôležitosť bolo potrebné nasadenie takých technológií, ako sa štandardne používajú na samotných diaľniciach,“ vysvetľuje I. Jamnický.

Dodržané termíny a vysoká kvalita prác

Realizáciu integrovaného operátorského pracoviska SSÚD Považská Bystrica a diaľničného privádzača Žilina stihol PPA INŽINIERING, s. r. o., dokončiť ešte koncom roku 2020. „Počas pandémie koronavírusu nebolo vôbec jednoduché dodržať termíny, ktoré boli stanovené ešte v období pred jej vypuknutím. Ako všetci vieme, problematické boli najmä termíny dodávok rôznych komponentov a zariadení.

Vďaka nasadeniu našich pracovníkov a skúsenostiam z predchádzajúcich projektov sa nám ale aj v takom hektickom, navyše prevažne zimnom období, podarilo stihnúť všetko v predpísanej kvalite a podľa naplánovaných termínov. Za všetko hovorí skutočnosť, že spoľahlivosť najdôležitejších technologických komponentov musí byť 60 mesiacov.

Tu nie je priestor na neodskúšané alebo druhotriedne riešenia. Rozsahom a svojou zložitosťou sa jednalo o doteraz najväčší projekt, ktorý sme v oblasti priemyselnej automatizácie realizovali,“ konštatuje I. Jamnický. Preberacie konania s investorom prebehli úspešne v januári 2021. Následne boli tieto diela uvedené do plného prevádzkového stavu a slúžia vodičom prechádzajúcim cez uvedený región.

Jedným z hlavných prínosov realizácie integrovaného operátorského pracoviska v rámci SSDÚ Považská Bystrica je podľa I. Jamnického skutočnosť, že sa podarilo zvládnuť riadenie pomerne zložitého dopravného uzla s tromi tunelmi a príslušnými dopravnými komunikáciami v okolí Žiliny a sústrediť ho do jedného miesta s veľmi prehľadnou a presnou koordináciou.

Budúcnosťou je dynamické riadenie a predikcia dopravy takmer v reálnom čase. „Podariť sa nám to môže vtedy, keď začneme využívať nie izolované, lokálne informácie, ale komplexnejšie údaje zbierané technologickými systémami z väčších oblastí a skoncentrujeme ich do jedného riadiaceho strediska.

Ďalšou výzvou je osadenie väčšieho počtu dôležitých uzlov inteligentnými portálmi. Tie môžu obsahovať premenné LED dopravné značenie, rôzne snímače pre vyhodnocovanie hustoty či rýchlosti premávky a pod. Takéto portály môžu tiež pomôcť pri zvyšovaní efektívnosti dopravy. Škoda to nevyužiť, keď infraštruktúru na to máme v podstate pripravenú,“ uzatvára I. Jamnický.

Pokračovanie modernizácie

PPA INŽINIERING, s. r. o., aktuálne pracuje na modernizácii 44 km diaľničného úseku D1 Trnava-Horná Streda, kde sa za štandardnej dopravnej prevádzky s minimálnymi obmedzeniami realizuje moderný informačný systém diaľnice. Jeho súčasťou bude napájacia a optická infraštruktúra, kamerové systémy, snímače hustoty dopravy, premenné dopravné značenie atď.

Dispečing pre riadenie tohto úseku bude vybudovaný v SSÚD Trnava. Okrem toho sú rozpracované projektové práce na dvojrúrovom tuneli Bikoš s dĺžkou 1 155 m, ktorý sa nachádza na rýchlostnej ceste v úseku R4 Prešov – severný obchvat (km 0-4,3), kde bude PPA INŽINIERING, s. r. o., aj dodávateľom kompletnej technológie tunela a informačného systému rýchlostnej cesty.

Zdroj: PR článok PPA CONTROLL, a.s.