image 83473 25 v1
Galéria(11)

Prvky inžinierskych sietí

Súčasťou sortimentu popredného medzinárodného výrobcu stavebných materiálov LEIER je kompletný systém betónových prvkov pre inžinierske siete. Sú vhodné na výstavbu beztlakovej kanalizácie, na odvádzanie dažďovej, splaškovej a priemyselnej odpadovej vody, je možné ich použiť aj ako priepusty popod cesty a železnice.

hrdlova betonova rura
hrdlova betonova rura s patkou
IS
IS image PEREX foto
Leier Logo CMYK
sachtove dno so spojom na gumove tesnenie
sachtove dno so spojom na kanalizacnu penu alebo maltu
sachtove skruze na kanalizacnu maltu alebo penu

Základným materiálom pre výrobu prvkov inžinierskych sietí LEIER je betón, na zhotovenie ktorého sa používa síranovzdorný cement. Do ponuky patrí široká paleta betónových šácht, rúr, vpustí a nádrží.

Prvky inžinierskych sietí - foto - hrdlova-betonova-rura

V kanalizačných šachtách LEIER s vnútorným priemerom 800 a 1000mm majú jednotlivé dielce stykové plochy upravené pre spájanie na pero a drážku, pričom tesnosť zabezpečuje penové alebo gumové tesnenie. V šachtových prvkoch sú zabudované vidlicové stúpačky s poplastovaným povrchom. Vnútri šachtového dna so zabudovanými vložkami na pripojenie hladkého či korugovaného potrubia je voliteľne umiestnená kineta na usmerňovanie toku.

Na šachtové dná je možné napojiť betónové potrubia LEIER. Sú vyrábané s vnútorným priemerom 300-1000mm a dĺžkou 1 alebo 2 metre. Ich spájanie je riešené rovným spojom na pero a drážku alebo hrdlovým spojom. Tesnosť spoja zabezpečuje penové alebo gumové tesnenie. Na zlepšenie stability potrubia vo výkope sa potrubia LEIER vyrábajú aj s rovnou spodnou pätkou.

Šachtové a studňové skruže LEIER sa ukladajú na šachtové dno a spolu s prechodovou skružou – kónusom – ktorý umožňuje prechod medzi skružami a krytom šachty, vytvárajú ucelenú šachtu.  Doplnkovým sortimentom sú vyrovnávacie prstence LEIER, slúžiace na dorovnanie výšky krytu šachty na úroveň terénu a uličné vpuste LEIER používané na odvod vody z komunikácii do hlavnej kanalizácie.

Prvky inžinierskych sietí - foto - IS

Na jednoduchšiu a bezpečnú manipuláciu sú s jednotlivými prvkami dodávané aj manipulačné pomôcky – zdvíhacie oká na šachtové dná a zdvíhacie svorky na skruže a kónusy.  Produkty LEIER sú testované podľa platných európskych noriem.

Leier Baustoffe SK s.r.o.
Pribylinská 3
831 04 Bratislava
Tel: 02/ 44 888 846

www.leier.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Leier Baustoffe SK s.r.o.