Obr. Zobrazenie osadených kotiev novým systém HRB

Hilti HRB – progresívne riešenie kotvenia mostných ríms

Mostná konštrukcia je vystavená extrémnym podmienkam prostredia, ako aj vplyvom posypových solí alebo iných agresívnych látok spôsobujúcich koróziu. Okraje mostných telies sú chránené betónovými rímsami, ktoré sú samostatne kotvené k hlavnej nosnej konštrukcii mosta. Kritickým detailom je prestup rímsových kotiev cez izoláciu do nosnej konštrukcie mosta.

V súčasnosti na trh prinášame inovatívne riešenie kotvenia ríms pomocou systému Hilti HRB. Systém Hilti HRB spĺňa certifikované požiadavky na vodotesnosť, ale aj únosnosti stanovené v technických predpisoch. Samotné kotvenie je navrhnuté tak, aby odolalo veľkej sile od nárazu vozidla do zvodidla, ako aj zaťaženiu od vetra pôsobiaceho na protihlukové steny.

Inovatívne riešenie pre kotvenie ríms

Tradičný vývoj kotvenia ríms na mostoch pozostával z riešenia, ktoré obsahovalo masívny oceľový prvok, tzv. „motýľ“ či „mašľa“, ktorá bol v spodnej časti dotiahnutý špeciálnou tesniacou podložkou.

Toto riešenie sa u nás etablovalo po dekády a pretrvalo až do súčasnosti ako tradičný detail ukotvenia mostnej rímsy do nosnej konštrukcie. Avšak súčasné trendy a inovácie v mostnom staviteľstve prichádzajúce z Rakúska a Nemecka prinášajú nové progresívne riešenie HRB so zameraním predovšetkým na 3 hlavné problémy tradičného detailu:

1. certifikovaný vodotesný styk prechodu kotvy cez hydroizoláciu,

2. nerezový kotevný prvok triedy A4 zaisťujúci odolnosť voči korózii,

3. optimalizovaný návrh vopred zabetónovanej časti nerezovej kotvy s maticou.

Prevedenie styku kotvy s izoláciou mostovky štandardným spôsobom si vyžaduje značnú precíznosť a ide o časovo aj montážne náročný proces. Spoločnosť Hilti preto vyvinula certifikovaný a jednoduchý spôsob utesnenia pomocou špeciálnej plastovej izolačnej podložky HIW-SD v kombinácii s epoxidovou chemickou hmotou Hilti HIT-RE 500 V4.

Chemická hmota Hilti HIT-RE 500 V4 vďaka svojim certifikovaným hydroizolačným vlastnostiam umožňuje vodotesné utesnenie kotvenia na styku hydroizolácie s nosnou konštrukciou. Statické spolupôsobenie nerezového kotevného bodu v betóne rímsy zabezpečuje šesťhranná matica na drieku kotvy.

Koncepcia usporiadania kotvenia mostnych rims pomocou Hilti HRB.
Koncepcia usporiadania kotvenia mostných ríms pomocou Hilti HRB. | Zdroj: Hilti Slovakia

Toto progresívne riešenie je v súčasnosti oficiálne schválené na Ministerstve dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií a zahrnuté v detailoch vzorových listov VL – 4 MOSTY.

 Výhody použitia systému Hilti HRB

– jednoduché riešenie a rýchla inštalácia kotvenia,

– použitie pre betón s trhlinami C20/25 až C50/60,

– schválenie pre diamantové aj príklepové vŕtanie,

– variabilná kotevná hĺbka do betónu,

– patentované riešenie s certifikáciou DiBT,

– vysoká korozívna odolnosť vďaka nerezovému kotevnému prvku.

Referenčná stavba 

Progresívny systém kotvenia ríms Hilti HRB bol navrhnutý a úspešne zrealizovaný na moste 201-00, ktorý je súčasťou nového diaľničného obchvatu D1 Prešov, západ – Prešov, juh. Technické riešenie pozostávalo z ukotvenia monolitických vonkajších aj vnútorných ríms. Pri návrhu bolo uvážené posúdenie pre zvodidlový systém s úrovňou zadržania H3.

Účelom navrhnutého riešenia je spoľahlivo preniesť účinky zaťaženia od nárazu do zvodidla cez konštrukciu rímsy do nosnej konštrukcie mosta. Návrh a posúdenie kotvenia ríms systémom HRB bol spracovaný technickým oddelením Hilti Slovakia. Cieľom statického návrhu bolo dosiahnutie efektívneho rozvrhnutia kotiev na moste, redukcia kotevnej hĺbky a posúdenie častí dodatočne lepenej kotvy a vopred zabetónovanej časti kotvy, ktorá sa nachádza v samotnej rímse mosta.

Veľkou výhodou bolo pri posúdení dodatočne osadenej časti kotvy, že pomocou zdrsnenia kotevného otvoru sa nám podarilo zaistiť bezpečnosť kotvenia a znížiť samotnú kotevnú hĺbku. V procese montáže dodávateľ kotvenia ríms predovšetkým ocenil rýchlu a jednoduchú montáž s garanciou vodotesnosti kotvenia.

Systém HILTI HRB ponúka z pohľadu realizácie mnoho výhod, ako napríklad rýchla a jednoduchá inštalácia kotiev, spoľahlivosť vodotesnosti pri styku s hydroizoláciou, a prináša tak inováciu v oblasti mostného staviteľstva na Slovensku.

Zabudovaný systém rímsových kotiev HRB na moste 201-00.
Zabudovaný systém rímsových kotiev HRB na moste 201-00. | Zdroj: Hilti Slovakia

Autor: Ing. Jozef Kšiňan, PhD.

Jozef Kšiňan pôsobí v spoločnosti Hilti Slovakia spol. s r.o. ako technický špecialista v oblasti dopravných stavieb.

Zdroj: Hilti Slovakia spol. s r.o.

www.hilti.sk/