Partneri sekcie:

Parkovacia politika, na ktorú sa Bratislava pripravovala dva roky, sa mala spustiť už túto jeseň pod názvom Parkovací asistent (PAAS). Napokon sa odkladá a registrácia začne až v decembri. Hlavné mesto sa tak postupne zaradí medzi vyspelé európske mestá, ktoré aj vďaka rozumnému manažmentu áut dokážu lepšie fungovať. Tak, aby sa parkovalo tam, kde to má zmysel, a aby vznikli rezidentské zóny s jasnými pravidlami tam, kde je dnes s parkovaním problém.

Diaľnica D1 Prešov, západ – Prešov, juh vytvorí podmienky na odklon tranzitnej dopravy mimo zastavaného územia mesta Prešov s cieľom zlepšiť životné prostredie a zvýšiť bezpečnosť obyvateľov tohto mesta, ako aj poskytnúť vyšší dopravný komfort užívateľom komunikácie.

Za účasti ministra dopravy Andreja Doležala, zástupcov investora Národnej diaľničnej spoločnosti, samosprávy a zhotoviteľa „Združenia VÁHOSTAV-SK – TuCon – R4 severný obchvat Prešova“ bol 27. 5. 2021 slávnostne prerazený 1 153 m dlhý tunel Bikoš, a to v západnej tunelovej rúre v mieste južného portálu.