Partner sekcie:
 • Stavmat
 • Vaillant

Systém povrchovej úpravy stien s odolnosťou proti rastu plesní a rias

system povrchovej upravy stien s odolnostou proti rastu plesni a rias

Systémy povrchovej úpravy stien s odolnosťou proti rastu plesní a rias sú určené nielen na dekoráciu, ale predovšetkým na ochranu fasád. Moderné technológie majú schopnosť ochrániť steny pred mikroorganizmami v interiéri aj v exteriéri, a tým predĺžiť životnosť konštrukcie. Podmienkou efektívneho fungovania týchto systémov je vysoká priepustnosť vodných pár a nízka nasiakavosť.

Mikroorganizmy, teda plesne a riasy, sú rastlinné biologické organizmy rozmanitých druhov. Rozmnožujú sa vo veľkom množstve prostredníctvom emisií spór v ovzduší. Pri vhodných fyzikálnych podmienkach sú schopné v priebehu krátkeho času zamoriť nielen vonkajšie fasády starších budov či zateplených novostavieb, ale často aj steny v interiéri. Sú ľahko rozpoznateľné a prejavujú sa v podobe vytvorených neestetických čiernych a zelených škvŕn. Okrem nepriaznivého vplyvu na zdravie ľudí má však prítomnosť plesní a rias na stenách iný, vážnejší rozmer. Predstavujú hrozbu aj pre samotnú stavebnú konštrukciu, v ktorej nastávajú tieto skutočnosti:

 • prienik mikroorganizmov a uvoľňovanie kyslých metabolitov spôsobujúcich postupnú degradáciu povrchu stien,
 • zadržiavanie vody a prienik rias cez štrbiny vytvorené v povrchovej úprave, ktoré majú za následok pozvoľnú hĺbkovú degradáciu,
 • vznik nepríjemného zápachu, uvoľňovanie alergénnych spór a mykotoxínov, nepriaznivo vplývajúcioch na zdravie ľudí, do obývaného vnútorného prostredia.
Plesne a riasy
Riasy sú fotosyntetické organizmy, ktoré obsahujú chlorofyl. Prostredie ideál­ne na ich prežitie sa vyznačuje dostatkom svetla, vysokou vlhkosťou, minerálnymi soľami a bežnými zložkami, ktoré sa vyskytujú na povrchu stien. Vzhľadom na tieto charakteristiky sa riasy objavujú najmä vo vonkajšom prostredí.

Plesne sú rastlinné organizmy, ktoré sa zaraďujú medzi huby. Neprebieha v nich fotosyntéza. Na svoj rast potrebujú okrem vlhkosti aj organickú výživu. Priaznivým prostredím na rast plesní sú preto všetky druhy povrchových úprav, ktoré obsahujú výživu, napríklad zmes prachu a organických častíc alebo deriváty celulózy obsiahnuté v náterových farbách stien. Základnými zložkami plesní sú hýfy, ktoré majú vláknitý, niekedy rozkonárený vzhľad. Prenikajú hlboko do vrstvy a spôsobujú značné poškodenie povrchovej úpravy, nezriedka aj podkladového muriva.

 

Vlhkosť – prostredie na rozvoj plesní a rias
Jednou z hlavných podmienok na rozvoj biologickej degradácie je prítomnosť vlhkosti na stenách, ktorú spôsobujú rôzne faktory v závislosti od prostredia.

V exteriéri spôsobujú absorpciu a zadržiavanie vody tieto vplyvy:

 • klimatické podmienky prostredia,
 • vysoká miera absorpcie vody a nízka priepustnosť vodných pár,
 • prítomnosť tepelných mostov (na chladnejších miestach), ktoré zapríčiňujú kondenzáciu vodných pár na povrchu,
 • pôsobenie vonkajších atmosférických vplyvov na nechránené steny (bez striech a odkvapov),
 • zemná vlhkosť.

V interiéri spôsobujú kondenzáciu vodných pár tieto vplyvy:

 • nesprávna tepelná izolácia,
 • prítomnosť tepelných mostov,
 • slabá cirkulácia vzduchu, a tým znížená schopnosť konštrukcie odbúrať vlhkosť.

Tieto problémy sú v podmienkach bežnej výstavby časté. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že v každom staršom dome alebo murive sa nachádza substrát vhodný na rast biologických organizmov.

Z tohto dôvodu, ak je to možné, by sa pri novej výstavbe mali navrhovať vhodné technológie a materiály, ktoré by eliminovali rast plesní a rias. Ani takéto opatrenia však nemusia byť vždy dostačujúce. Je veľmi ťažké predvídať, aké riešenie by v konkrétnom prípade eliminovalo tvorbu rias a plesní. Existuje totiž široká variabilita faktorov a biologických vplyvov, ktoré sú prítomné na rôznych miestach. Veľmi obmedzené sú možnosti opravných opatrení v podobe zmien v samotnej konštrukcii.

Aj správne zrealizovaný vonkajší tepelnoizolačný systém môže byť efektívny a nepriamo zabraňuje tvorbe plesní a rias v interiéri. Zvýšením vnútornej teploty stien a znížením tvorby tepelných mostov sa zabraňuje kondenzácii vodných pár na ich povrchu, čo je inak základným predpokladom na vznik mikrobiologického prostredia. Na ochranu fasádnych stien v exteriéri sa najlepšie osvedčili silikátové povrchové úpravy. Tie vytvárajú veľmi zásadité prostredie, vďaka čomu zabezpečia nepriaznivé podmienky na zachytávanie čiastočiek plesní a rias. Vo zvlášť špecifických prípadoch je však aj tu nevyhnutné aplikovať ochranný systém s použitím finálnych povrchových úprav s odolnosťou proti rastu plesní a rias, ktoré sú na báze silikónovej živice vo vodnom roztoku.

Systémy povrchovej úpravy stien
Účinnou ochrannou pred biologickou degradáciou je použitie povrchových úprav s odolnosťou proti rastu plesní a rias. V súčasnosti sú na trhu systémy určené na sanáciu starých omietok, ako aj na ochranu nových povrchov v interiéri a exteriéri. Pri ich výbere má rozhodujúci význam kvalita obsiahnutých prísad. Omietky alebo nátery od spoľahlivých výrobcov obsahujú špe­ciálne prísady, ktoré nielenže sú odolné proti pôsobeniu biologických mikroorganizmov a zabraňujú rastu plesní a rias, ale zotrvávajú vnútri použitej povrchovej úpravy aj po vyschnutí. Použitie vhodných prísad tak zabezpečuje dlhodobú ochranu, pretože sa povrchová úprava nerozplavuje pôsobením dažďovej vody.

Účinnosť systému sa overuje testovaním v mikrobiologických laboratóriách, pri ktorom sa vzorka naočkuje rôznymi mikrobiologickými škodcami a inkubuje na živnom médiu za podmienok, ktoré zvyčajne vedú k mikrobiologickému rastu.

V prípade stien už napadnutých plesňami a riasami treba na dokonalé očistenie povrchu pristúpiť aj k hĺbkovému odstráneniu prítomných plesňových spór a hýf. Ide o najzásadnejšiu činnosť v systéme, ktorá má za úlohu zabrániť ďalšiemu šíreniu mikroorganizmov. V opačnom prípade by hrozila úplná degradácia povrchu stien. Doteraz používané čistiace prípravky na báze chlórnanu sodného alebo kvartérnych amónnych solí nie sú vždy schopné úplne zastaviť rast plesní a rias od koreňov a hýf. Aj zvyšky týchto chemických prípravkov na stenách dokážu urýchliť rozklad jednotlivých povrchových vrstiev. Z tohto dôvodu treba pred každou ďalšou aplikáciou povrch dôkladne umyť.

Na tieto účely sú vhodné čistiace prípravky vo vodnom roztoku určené špe­ciálne na čistenie povrchov napadnutých plesňami a riasami, ktoré sú súčasťou kompletného systému. Širokospektrálny biocíd zabezpečí úplné odstránenie mikroorganizmov prenikajúcich do podkladu vrátane hýf a spór, ako aj kompatibilitu s následne aplikovanými výrobkami. Výhodou tohto prípravku je, že nevyžaduje dodatočné zmytie z povrchu a dokonale spolupôsobí s následným základným náterom.

Na tento účel sa odporúča použiť špeciálny náter na báze silikónovej živice vo vodnom roztoku, odolný proti rastu plesní a rias, priepustný pre vodnú paru, vodoodolný, určený na aplikáciu v interiéri a exteriéri. Použitý základný náter zjednocuje absorpciu povrchu a zlepšuje priľnavosť ďalších nanesených povrchových úprav. Zabezpečuje ochrannú funkciu už od okamihu nanesenia. Pomáha tak eliminovať rast plesní a rias na povrchu stien. Treba dbať na to, aby základný náter bol kompatibilný s finálnymi farebnými povrchovými úpravami. Iba tak možno vytvoriť ucelený systém na ochranu vnútorných a vonkajších povrchov stien.

Základný náter zabezpečuje:

 • vytvorenie povrchového filmu odolného proti rastu plesní a rias,
 • dlhodobú ochranu proti vlhkosti a pôsobeniu chemických vplyvov pri zachovaní priepustnosti vodných pár a odolnosti proti vode,
 • hĺbkovú penetráciu do podkladu,
 • zjednotenie nasiakavosti povrchu a zvýšenie prídržnosti ďalších aplikovaných povrchových úprav.

V prípade realizácie nových povrchov sa dlhodobá a účinná prevencia stien proti plesniam a riasam zabezpečí vďaka dokonalej interakcie medzi zložkami systému (zá­kladný náter a finálna povrchová úprava).

Finálna povrchová úprava odolná proti plesniam a riasam nielen dlhodobo zaistí želaný estetický vzhľad fasády, ale aj prispieva k funkčnosti konštrukcie. Na obnovu starých omietok alebo ochranu nových povrchov v interiéri a exteriéri možno použiť náter alebo omietku na báze silikónovej živice vo vodnom roztoku. Vyznačujú sa odolnosťou proti rastu plesní a rias, priepustnosťou vodných pár a odolnosťou proti vode. Vďaka synergickej reakcii špeciálnych zložiek sa eliminujú možné príčiny, ktoré podporujú rast mikroorganizmov. Tým sa zároveň zabezpečí dlhodobá ochrana stien proti vylúhovaniu, teplotným zmenám, UV žiareniu a alkáliám.

Minimálna rozpustnosť biocídnych zmesí takýchto povrchových úprav nespôsobuje vyplavovanie, a chráni tak povrch pred tvorbou rias a plesní. Obsah silikónových živíc vytvára dokonalú povrchovú bariéru, ktorá zabraňuje prestupu vody do podkladu, takže povrch zostáva suchý. Nízka miera zachytávania nečistôt zabraňuje aj tvorbe mikroorganizmov. Mnohých náročnejších investorov dnes poteší aj skutočnosť, že už aj povrchové úpravy proti plesniam a riasam sú dostupné v širokej palete farieb, majú matný vzhľad, jemnú štruktúru a sú veľmi príjemné na dotyk.

TEXT: Ing. Stanislav Hošek
OBRÁZKY a FOTO: MAPEI SK

Ing. Stanislav Hošek je technickým manažérom spoločnosti MAPEI SK, spol. s r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.

Komentáre