Obklady spodnej stavby z cementotrieskových dosiek CETRIS®

Opláštenie sokla objektu materskej školy dosky CETRIS® BASIC upravené náterom sú priskrutkované k pozinkovanej podkladovej konštrukcii.

Odvetrávané obklady soklov predstavujú ideálne riešenie všade tam, kde je záťaž soklových častí budov vyššia. Spodné časti stavieb sú namáhané predovšetkým pôsobením vlhkosti (napr. bez hydroizolácie) a nadmerným znečisťovaním (napr. frekventované chodníky či cesty v blízkosti).

Jednou z možností spoľahlivého riešenia obloženia sokla – spodnej časti stavby – je opláštenie z cementotrieskových dosiek CETRIS®. Cementotriesková doska CETRIS® je mrazuvzdorná, odolná proti poveternostným vplyvom, nedegraduje pôsobením vlhkosti.

Táto nehorľavá doska (trieda reakcie na oheň A2-s1, d0) v základnej verzii bez povrchovej úpravy (typ CETRIS® BASIC) je odolná i proti pôsobeniu mrazu v spojení s účinkami chemických rozmrazovacích látok, možno ju teda umiestniť aj v blízkosti chodníkov a komunikácií udržiavaných v zime posypovými soľami.

Opláštenie sokla zo základných cementotrieskových dosiek CETRIS® BASIC bez povrchovej úpravy.
Opláštenie sokla zo základných cementotrieskových dosiek CETRIS® BASIC bez povrchovej úpravy. |

Opláštenie z cementotrieskových dosiek CETRIS® sa kotví vždy na pomocnú konštrukciu. Táto konštrukcia slúži nielen na prichytenie obkladu, ale zároveň umožňuje vloženie tepelnej izolácie a vytvára odvetrávanú vzduchovú medzeru.

Systém prevetrávaných obkladov je založený práve na prevetrávaní vzduchovej medzery medzi tepelnou izoláciou a samotnou obkladovou doskou. Aby systém správne fungoval, musí vzduch v medzere prúdiť. Ten sa ohrieva od vonkajšej fasády (v zime aj pod vplyvom tepelných strát z interiéru), stúpa nahor, a tým dochádza k prúdeniu.

Vďaka prevetrávaniu sa tepelná izolácia pomerne rýchlo vysuší a je opäť dokonalým tepelnoizolačným materiálom. Prúdiaci vzduch navyše odoberá z minerálnej tepelnej izolácie aj vlhkosť, ktorá do nej difunduje z interiéru cez nosnú konštrukciu (najviac v zimnom období, ale teoreticky sa to deje kedykoľvek, keď je teplota v exteriéri nižšia než v interiéri), čím prispieva k zdravému vlhkostnému režimu celej konštrukcie.

Samotná pomocná konštrukcia môže byť vytvorená z drevených vysušených hranolčekov, prípadne z pozinkovaných alebo hliníkových profilov. Na pohľadovú plochu pomocného roštu sa pred kladením dosiek CETRIS® nalepí separačná páska (EPDM), ktorá chráni drevený podklad a vyrovnáva drobné nerovnosti.

Montáž cementotrieskových dosiek tvoriacich obklad spodnej časti stavby.
Montáž cementotrieskových dosiek tvoriacich obklad spodnej časti stavby. |

Na sokle možno použiť základnú dosku CETRIS® BASIC alebo niektorú z dosiek CETRIS® s povrchovou úpravou. Dosku CETRIS® BASIC možno ponechať aj bez ďalšej povrchovej úpravy, prípadne ju natrieť – v tomto prípade je nutná ochrana dosky CETRIS® BASIC základnou farbou (penetráciou) aj na rubovej strane.

Natierať možno valčekom, štetcom, prípadne použiť striekanie. Podstatný vplyv na životnosť povrchovej úpravy má voľba farby a použitie penetrácie pod vrchným náterom.

V prípade konečnej úpravy omietkou je nutné najprv na napenetrovaný podklad prilepiť a mechanicky ukotviť separačnú vrstvu fasádneho izolantu s hrúbkou min. 30 mm. Izolačné dosky možno lepiť na dosky CETRIS® BASIC cementovými lepidlami alebo nízkoexpanznou polyuretánovou penou.

Na upevnenie tepelnej izolácie je možné použiť tanierové kotvy so skrutkami (tzv. vrutmi) alebo držiaky izolácie. Dvojdielny držiak EJOT DH je vyrobený z vysokoodolného plastu. Komplet sa skladá z taniera a drieku, umožňuje montáž izolácie až do hrúbky 300 mm. Použitím celoplastových držiakov sa výrazne znižujú tepelné mosty. Rebrovaná kotviaca časť drieku zaisťuje dostatočnú únosnosť už od hrúbky dosky CETRIS® BASIC 12 mm (min. 0,5 kN).

Držiak izolácie EJOT DH umožňuje jednoduchú montáž bez prídavného rozperného prvku
Držiak izolácie EJOT DH umožňuje jednoduchú montáž bez prídavného rozperného prvku |

Na povrch izolačných dosiek sa následne zubovou stierkou aplikuje cementový tmel, do ktorého sa vloží výstužná sieťka (tzv. perlinka). Na takto upravený podklad je potom možné natiahnuť omietku, prípadne lepiť obklad.

Skladba jednotlivých vrstiev pri zhotovovaní omietok vo vonkajšom prostredí.
Skladba jednotlivých vrstiev pri zhotovovaní omietok vo vonkajšom prostredí. |

Komentáre