Partner sekcie:
  • Stavmat

Fasádne nátery odolné proti znečisteniu

image 101626 25 v2

Životnosť fasádneho náteru ovplyvňujú rozličné faktory ako napr. vyššia vlhkosť v blízkosti vodných tokov či lesa, vyššia nadmorská výška, zvýšený výskyt zrážok a pod.

Na zvýšenie odolnosti obvodového plášťa proti oteru, oderu, poveternostným vplyvom a slnečnému žiareniu sa odporúča použiť finálnu fasádnu omietku. Fasádne omietky sú v celej hrúbke prefarbené, hydrofobizované, prípadne s protiplesňovou úpravou. Fasádny náter vykazuje v porovnaní s omietkou vyššiu pružnosť, preto dokáže premostiť pohyby v omietke, ktoré už omietka nemusí zniesť.

Súvrstvie na vonkajšom tepelnoizolačnom kontaktnom systéme (ETICS), tvorené výstužnou maltou so zapracovanou sklotextilnou mriežkou a povrchovou tenkovrstvovou omietkou, je často vystavené extrémnym podmienkam súvisiacim najmä s teplotnými zmenami. Keď si predstavíte toto súvrstvie, ktoré má hrúbku približne 8 mm, a teplotné zmeny, ktorým je vystavené (napr. pre jarné ráno je charakteristická teplota 6 °C, na obed môže byť teplota na povrchu fasády aj viac ako 50 °C), z fyzikálneho hľadiska je pochopiteľné, že dochádza k pohybom v povrchovej vrstve a k možnosti vzniku mikrotrhlín.

Ak na fasáde vzniknú mikrotrhliny, počas daždivých dní tvoria vstupnú bránu na prenikanie vlhkosti do ETICS. Práve výrazne vyššia pružnosť náteru zabezpečí, že ak sa aj v omietke ošetrenej fasádnym náterom objavia mikrotrhliny, tento náter trhliny neprenesie, čiže trhliny ostávajú stále chránené pred poveternostnými vplyvmi. Navyše, nátery vo všeobecnosti lepšie znášajú veľké množstvá pigmentov, ktoré sú potrebné na farebné stvárnenie fasády. Pigmenty v náteroch vykazujú dlhšiu životnosť, fasáda je tak dlhší čas stálofarebná. 

PREHĽAD FASÁDNYCH NÁTEROV:

Ceresit CT 49 Silix XD® Nano-silikónový náter

Vlastnosti a použitie
Vysokohydrofóbny, paropriepustný náter na fasády a do interiéru. Náter s nízkou nasiakavosťou, so samočistiacim efektom, premosťujúci trhliny, s vysokou elasticitou, vysokoodolný proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu, tixotropný, odolný proti napadnutiu riasami, plesňami a hubami. Vhodnými podkladmi sú: cementová, vápennocementová a vápenná omietka, betón, tenkovrstvové minerálne a minerálne polymérové, silikátové, silikónové a akrylátové omietky, sadrové povrchy, sadrokartónové a sadrovláknité dosky, pevné nátery.

Balenie
Plastová nádoba, 15 kg

Spotreba
Približne 0,3 l/m2 (v závislosti od rovnosti a nasiakavosti podkladu, v dvoch vrstvách)

Orientačná cena
Od 103 €/15 kg balenie (v závislosti od farebného odtieňa)

Výrobca
Henkel

 

Silikónový fasádny ­náter (FNB/FNC)

Vlastnosti a použitie
Silikónový fasádny náter na povrchovú úpravu všetkých minerálnych omietok a podkladov. Možno ho použiť ako renovačný náter na staré súdržné a nosné silikónové, silikátové, disperzné alebo minerálne nátery a pastovité omietky. Egalizačný náter na šľachtené minerálne omietky. Vysokovodoodpudivý, vysokopriepustný pre paru a CO2, vysokoodolný proti znečisteniu, odolný proti hubám, machom a riasam.

Balenie
Plastová nádoba, 8 alebo 24 kg

Spotreba
Približne 0,3 až 0,45 kg/m2 (dvojitý náter)

Orientačná cena
Od 107,04 do 140,64 €/24 kg balenie (v závislosti od farebného odtieňa)

Výrobca
Cemix

 

Baumit NanoporColor

Vlastnosti a použitie

Minerálny farebný náter na báze vodného skla, vysokoodolný proti znečisteniu, paropriepustný, na vonkajšie použitie. Špeciálna mikroštruktúra, nanokryštalické a anorganické prísady prispievajú k zreteľnej redukcii znečistenia fasády. S trvalo aktívnou ochranou pred organickým znečistením pôsobením mikroorganizmov na fyzikálnom princípe fotokatalýzy. Vhodnými podkladmi sú: staré a nové minerálne i organické omietky a stierky, betón. Produkt je vhodný aj na obnovu farebného náteru na tepelnoizolačných systémoch.

Balenie
Plastová nádoba, 5 alebo 14 l

Spotreba
Približne 0,35 l/m2 (vrátane základného náteru)

Orientačná cena
Do 199,92 €/14 l balenie (v závislosti od predajcu)

Výrobca
Baumit

 

Carbosol

Vlastnosti a použitie

Fasádna farba obohatená rozptýlenými uhlíkovými vláknami. Kombinácia spojiva SilAcryl-silikon a nanoštruktúra pigmentov/plnidiel prispievajú k minimalizácii zašpinenia povrchu. Odolná proti poveternostným vplyvom, vodoodpudivá, odolná proti agresívnym látkam v ovzduší a alkáliám, vysokopriepustná pre CO2, nízke pnutie, s obsahom fotokatalyticky pôsobiacich pigmentov, vysoká krycia schopnosť. Vhodná na zatieranie technicky podmienených trhlín v omietke. Vhodnými podkladmi sú: dobre priľnavé silikátové a silikónové farby, matné disperzné nátery, syntetické omietky a neporušené tepelnoizolačné systémy.

Balenie
Plastová nádoba, 5 a 25 kg

Spotreba
Približne 0,5 až 0,8 kg/m2 (na medzináter a dokončovací náter v závislosti od nasiakavosti a drsnosti podkladu)

Orientačná cena
Od 216 €/25 kg balenie

Výrobca
Caparol

 

Nanocolor

Vlastnosti a použitie

Mikroarmovaná fasádna farba so samočistiacim efektom, vyrobená na základe vodnej disperzie silikónových spojív. Na dekoratívnu ochranu všetkých druhov pevných reliéfne upravených, drsných a zahladených, resp. jemne drsných povrchov. Vysokoodolná proti dymovým spalinám, UV žiareniu a iným poveternostným vplyvom, vysokovodoodpudivá, na jej povrchu sa ťažšie pridŕža prach, sadze a iné nečistoty. Premaľované povrchy sú dlho odolné proti napadnutiu najrozšírenejšími druhmi stenových rias a plesní, vysokoparopriepustná, s vysokou krycou schopnosťou. Vhodnými podkladmi sú vápennocementové a cementové omietky, betón, vláknocementové a im podobné fasádne dosky, staré pevne prídržné akrylátové, silikátové a silikónové nátery i dekoratívne omietky všetkých druhov.

Balenie
Plastová nádoba, 15 l

Spotreba
Približne 0,3 až 0,7 l/m2 na dvojnásobný náter (v závislosti od nasiakavosti a drsnosti podkladu)

Orientačná cena
Od 169,80 €/15 l balenie (biela)

Výrobca
JUB

 

Primalex Silkónová ­fasádna farba

Vlastnosti a použitie

Špeciálny fasádny náter s vysokou krycou schopnosťou, dlhou životnosťou a zvýšenou odolnosťou proti prerastaniu riasami a plesňami, ktorá poskytuje fasádam matné, poveternosti odolné, nešpinivé povrchy. Je odolná proti prenikaniu vody, neuzatvára priechod vodným parám a po zaschnutí je mrazuvzdorná. Je pripravená na tónovanie do pastelových, stredných aj sýtych odtieňov v kolorovacích automatoch. Na biele nátery je určená báza L.

Balenie
Plastová nádoba, 5 a 10 l

Výdatnosť
Približne 7 až 9 m2/l (hladké povrchy), 6 až 7 m2/l (hrubé povrchy)

Orientačná cena
Báza Silikón FM 8 – L: 38,91 €/5 l, Báza Silikón FM 8 – L biela: 65,74 €/10 l, Báza Silikón FM 8 – Z biela: 58,24 €/10 l (uvedené ceny sú platné pre maloobchodnú sieť Domy farieb)

Výrobca
PPG Deco

 

TEXT: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
FOTO: archív firiem

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 2/2018.