Čo dokáže správny profil?

Partneri sekcie:

Inovačné riešenie okenného profilu dreveného okna Mirador Click-Systém vás presvedčí o tom, že naozaj veľa. Okrem moderného dizajnu sú vylepšené tepelnotechnické vlastnosti okna (odstránenie tepelných mostov) a eliminuje kondenzáciu vodnej […]

Inovačné riešenie okenného profilu dreveného okna Mirador Click-Systém vás presvedčí o tom, že naozaj veľa. Okrem moderného dizajnu sú vylepšené tepelnotechnické vlastnosti okna (odstránenie tepelných mostov) a eliminuje kondenzáciu vodnej pary v spodnej časti okna. Okenné tesnenia dosadajú na masívny profil po celom obvode okna a v profile jeho rámu neprichádza do styku drevo s hliníkom. Nová odkvapnica je po celej šírke i v kritických miestach okna dokonale odvetraná, čím sa zabraňuje roseniu, zatekaniu a následnej hnilobe. Obmedzil sa aj vplyv dĺžkovej rozťažnosti hliníkovej odkvapnice na konštrukciu a funkčnosť okna, v prípade poškodenia možno odkvapnicu jednoducho vymeniť – bez poškodenia okenného profilu. Výhodou nového profilu sú jednoduchšie riešenia atypických okien (napr. oblúkových či trojuholníkových) a ľahšia montáž doplnkov (napr. sieťok proti hmyzu).