05 Druhá vrstva hydroizolácie

Aplikačný postup: Jednozložková hydroizolácia pod obklad v interiéri

Partneri sekcie:

Na miestach so zvýšenou vlhkosťou, ako sú kúpeľne, kuchyne, toalety, sprchy a práčovne, je potrebné pred lepením obkladov a dlažieb použiť vhodnú hydroizoláciu.

Pod keramické, gresové (nenasiakavé) a kameninové obklady a dlažby možno na bezšvové hydroizolovanie podkladov použiť jednozložkovú elastickú hydroizoláciu na báze modifikovanej disperzie umelej živice.

Príprava podkladu

Pred aplikáciou hydroizolačnej vrstvy je potrebné podklad vhodne pripraviť. Musí byť suchý, pevný, čistý a tvarovo stabilný, bez oddeľujúcich látok znižujúcich priľnavosť (napr. tuky, prach, nečistoty a pod.). Existujúce znečistenie, maľby a vrstvy s nízkou priľnavosťou je potrebné odstrániť.

Info o materiáli: Jednozložková elastická hydroizolácia na báze modifikovanej disperzie umelej živice určená na izolovanie podkladov pod obklad a dlažbu v interiéri, vodotesná a elastická, premosťujúca trhliny.

Podklad musí byť rovný, bez hlbokých trhlín a prasklín. Očistený podklad treba ošetriť hĺbkovým rýchloschnúcim penetračným náterom. Obsah balenia penetračného náteru sa pred aplikáciou niekoľkokrát pretrasie. Preleje sa do čistej nádoby so širokým otvorom a z nej sa nanáša na podklad štetcom alebo valčekom rovnomerne a v dostatočnom množstve tak, aby nevznikali mláky. Nechá sa schnúť približne 2 hodiny.

Spracovanie hydroizolácie

Hydroizolácia sa pred aplikáciou dôkladne premieša v originálnom balení elektrickým nízkootáčkovým miešadlom. Neriedená hydroizolácia sa potom nanesie rovnomerne na vopred pripravený podklad oceľovým hladidlom, valčekom alebo štetcom. Na získanie vodotesnej ochrany je potrebné naniesť najmenej dve vrstvy hydroizolácie v celkovej hrúbke min. 1 mm.

Čo budete potrebovať

 • Hĺbkový penetračný náter Ceresit CT 17 spotreba: približne 0,1 až 0,5 l/m² (v závislosti od rovnosti a nasiakavosti podkladu), plastový kanister 2, 5 a 10 l, 5 l 22,02 €
 • Jednozložková elastická hydroizolácia Ceresit CL 51 Express 1-K spotreba: približne 1,1 kg/m², plastová nádoba 2, 5 a 15 kg, 5 kg 35,40 €
 • Izolačný pás Ceresit CL 152 šírka: 120 mm, kotúč 10 a 50 m, 10 m 35,16 €
 • Tenkovrstvové cementové lepidlo Ceresit CM 11 PLUS CERAMIC & GRES
  spotreba: približne 2 až 4,8 kg/m² (v závislosti od rozmeru obkladu a veľkosti zuba hladidla), papierové vrece, 25 kg 10,08 € alebo
 •  Flexibilná lepiaca malta Ceresit CM 17 PRO FLEX NO LIMIT spotreba: približne 1,5 až 3,7 kg/m² (v závislosti od rozmeru obkladu a veľkosti zuba hladidla), papierové vrece, 25 kg 40,14 €
 • Flexibilná škárovacia malta Ceresit CE 40 Aquastatic spotreba: približne 0,5 až 0,7 kg/m² (v závislosti od rozmeru obkladu a veľkosti škáry), plastová nádoba 2 a 5 kg, 2 kg od 8,40 €
 • Sanitárny silikón Ceresit CS 25 Sanitary spotreba: približne 0,5 až 0,7 kg/m² (v závislosti od rozmeru obkladu a veľkosti škáry), plastová kartuša, 280 ml od 8,70 €
 •  Náradie: plastová nádoba, maliarska štetka alebo maliarsky valček, štetec
  nízkootáčkové elektrické miešadlo, oceľové hladilo, gumená stierka,
  molitanová hubka, aplikačná pištoľ, plastová špachtľa

Prvá vrstva sa nanáša vždy oceľovým hladidlom alebo štetcom. Druhá vrstva sa nanáša oceľovým hladidlom, valčekom alebo štetcom približne 1,5 hodiny po nanesení prvej vrstvy. Vrstvy sa nanášajú kolmo na seba. Každú ďalšiu vrstvu možno nanášať až po zaschnutí predchádzajúcej.

Hydroizolačnú vrstvu je potrebné v dilatačných a prechodových škárach zosilniť vložením izolačného pásu. Tesniace pásy alebo prvky sa vkladajú do prvej vrstvy ­hydroizolácie. V mieste dilatačných škár sa pritlačením pásu v rohu alebo v spoji odporúča vytvoriť tzv. slučku, ktorá pomáha preklenúť pohyby v podklade.

Izolačné pásy sa zapracujú pomocou druhej vrstvy hydroizolácie. Keramický obklad a dlažbu možno lepiť po 4 hodinách od nanesenia druhej ­vrstvy hydroizolácie. Na lepenie obkladov možno použiť lepidlo triedy C2, ideálne flexibilné lepidlo triedy C2 TE S1.

01 Penetrácia podkladu

01 Penetrácia podkladu
01 Penetrácia podkladu | Zdroj: Henkel

Na očistený pripravený podklad sa nanesie maliarskou štetkou hĺbkový rýchloschnúci penetračný náter, a to celoplošne v rovnomernej vrstve tak, aby sa netvorili mláky. Nechá sa 2 hodiny zaschnúť.

02 Hydroizolačná vrstva pod izolačný pás

02 Hydroizolačná vrstva pod izolačný pás
02 Hydroizolačná vrstva pod izolačný pás | Zdroj: Henkel

Pred nanesením prvej vrstvy sa nanesie do rohov a kútov a v miestach prestupov potrubia maliarskym štetcom vrstva jednozložkovej hydroizolácie tak, aby presahovala šírku izolačného pásu.

03 Izolačný pás a prvá vrstva hydroizolácie

03 Izolačný pás a prvá vrstva hydroizolácie
03 Izolačný pás a prvá vrstva hydroizolácie | Zdroj: Henkel

Do vrstvy hydroizolácie sa vloží a vtlačí izolačný pás tak, aby nevznikli vzduchové medzery. Na podklad sa nanesie celoplošne oceľovým hladidlom prvá vrstva hydroizolácie. Nechá sa zaschnúť 1,5 hodiny.

04 Zapracovanie izolačného pásu

04 Zapracovanie izolačného pásu
04 Zapracovanie izolačného pásu | Zdroj: Henkel

Izolačný pás v kútoch a rohoch sa zapracuje druhou vrstvou hydroizolácie. Hrúbka vrstvy hydroizolácie musí byť dostatočná na to, aby pás dôkladne prekryla.

05 Druhá vrstva hydroizolácie

05 Druhá vrstva hydroizolácie
05 Druhá vrstva hydroizolácie | Zdroj: Henkel

Po zaschnutí prvej hydroizolačnej vrstvy sa nanesie v kolmom smere celoplošne druhá vrstva hydroizolácie. Výsledná hrúbka hydroizolačnej vrstvy musí byť min. 1 mm. Nechá sa zaschnúť 4 hodiny.

06 Flexibilné lepidlo

06 Flexibilné lepidlo
06 Flexibilné lepidlo | Zdroj: Henkel

Obsah vreca s lepiacou maltou sa vysype do vody (8,5 až 9 l vody/25 kg vrece – množstvo vody podľa návodu výrobcu) a zmieša miešadlom na homogénnu zmes bez hrudiek. Nechá sa odležať 5 min. a opätovne sa premieša. Oceľovou stierkou sa nanesie čerstvá zmes na zaizolovaný podklad.

07 Nalepenie obkladu

07 Nalepenie obkladu
07 Nalepenie obkladu | Zdroj: Henkel

Obklad a dlažba sa položia do čerstvej vrstvy flexibilnej lepiacej malty a pritlačia sa tak, aby nevznikali vzduchové bubliny. Pri ukladaní obkladu a dlažby treba dodržiavať šírku škár podľa ich veľkosti. Po zaschnutí flexibilného lepidla (24 hodín) obklad a dlažba vyškárujú.

08 Škárovanie obkladu a dlažby

08 Škárovanie obkladu a dlažby
08 Škárovanie obkladu a dlažby | Zdroj: Henkel

Škárovacia malta sa vysype do vody (1,3 až 1,5 l vody/5 kg – množstvo vody podľa návodu výrobcu) a mieša na homogénnu zmes bez hrudiek. Nechá sa 3 min. odležať a opätovne sa zľahka premieša. Škárovacia malta sa zatrie gumenou stierkou dôkladne do škár tak, aby boli úplne vyplnené.

09 Odstránenie zvyškov škárovacej malty

09 Odstránenie zvyškov škárovacej malty
09 Odstránenie zvyškov škárovacej malty | Zdroj: Henkel

Po krátkom zaschnutí (povrch škáry zmatnie, škára sa po dotyku prsom neprepadáva, 5 až 90 min.) sa obklad a dlažba umyjú. Prebytočná škárovacia malta sa odstráni vlhkou, často vymývanou hubkou. Dilatačné a rohové škáry sa vyplnia sanitárnym silikónom. Treba dodržiavať pokyny výrobcu.

10 Sanitárny silikón

10 Sanitárny silikón
10 Sanitárny silikón | Zdroj: Henkel

Z kartuše sa odskrutkuje aplikačný nadstavec a odreže sa uzáver na hornom konci. Nadstavec sa naskrutkuje naspäť a podľa šírky škár sa šikmo zreže na zodpovedajúci priemer. Tmel sa vytlačí do škár aplikačnou pištoľou tak, aby pod ním nevznikli dutiny.

11 Vyhladenie silikónového tmelu

11 Vyhladenie silikónového tmelu
11 Vyhladenie silikónového tmelu | Zdroj: Henkel

V priebehu 5 minút sa okolie škáry navlhčí vodou zmiešanou s malým množstvom mydla a prebytočný sanitárny tmel sa odstráni mechanicky ťahom plastovej špachtle v jednom smere. Tmel sa vyhladí prstom navlhčeným v mydlovom roztoku. Nesmú v ňom vzniknúť priehlbiny.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 5/2022