Aj fasáda spolu so vstupom do objektu si vyžaduje odvodňovací žľab

Polyfunkčný objekt s osadeným nerezovým fasádnym žľabom po celom obvode. Použitý je Pozdĺžne rebrovaný rošt.

Spoločnosť BG-Graspointner s.r.o. (Hydro BG s.r.o.) dlhodobo kladie dôraz na trvalú udržateľnosť, s ktorou úzko súvisí aj udržateľnosť inovácií (sustainable innovation). S istotou k nim môžeme priradiť aj nové BG-Fasádne žľaby.

BG Fasádne žľaby sú ďalšou kategóriou produktov, ktoré nachádzajú stále širšie uplatnenie pri odvodnení fasád už aj na Slovensku. Žľaby môžu byť vyhotovené z pozinkovanej alebo nerezovej ocele, kde sa oceľ používa najmä pre svoju trvácnosť, estetický a architektonický výraz.

Primárnou funkciou fasádneho žľabu je rýchly a bezpečný odvod dažďovej vody z miesta napojenia fasády objektu a okolitej spevnenej plochy. Voda stekajúca po moderných hladkých fasádach administratívnych a polyfunkčných stavieb sa sústreďuje na zlome s úrovňou upraveného terénu a môže spôsobiť preliatie hladiny vody do interiéru.

Modelový príklad aplikácie fasádneho žľabu na terase s usmernením vody cez spojovací kanálik ku odtoku. Strešný vpust je chránený a ľahko servisovateľný vďaka nadstavcu s mriežkovým roštom.
Modelový príklad aplikácie fasádneho žľabu na terase s usmernením vody cez spojovací kanálik ku odtoku. Strešný vpust je chránený a ľahko servisovateľný vďaka nadstavcu s mriežkovým roštom. |

Jedným z najkritickejších detailov sú bezbariérové vstupy do objektu. Často je fasáda odolávajúca vetrom hnaným dažďom plošne niekoľkonásobne väčšia než okolité plochy daného objektu. Vďaka BG-Fasádnemu žľabu okolo objektu sa zrážková voda môže rýchlo a účinne odviesť priamo do záchytného miesta a odľahčí sa tým odvodnenie už spomínaných plôch okolo objektu od nezanedbateľného objemu vody. BG-Fasádny žľab súčasne plní svoju sekundárnu funkciu zachytávaním zrážkovej vody z terás a spevnených plôch.

Detail zabudovania fasádneho žľabu na terase a popri transparentnej fasáde
Detail zabudovania fasádneho žľabu na terase a popri transparentnej fasáde |

Z dôvodu absencie predpisov a technických noriem neuvádzajúcich podmienky problematiky fasádnych žľabov na Slovensku, je systém BG-Fasádnych žľabov navrhnutý tak, aby spĺňal požiadavky rakúskej normy ÖNORM B 3691:2019. Táto norma popisuje okrem iného aj minimálne rozmery a základné princípy aplikácie fasádnych žľabov. Skúsený tím v BG-Graspointner úzko spolupracuje s odborníkmi, architektami a špecializovanými spoločnosťami. Ponúka preto kvalitné poradenstvo, technické podklady, knižnicu pre BIM , cez výber vhodného výrobku až po správny spôsob zabudovania.

Polyfunkčný objekt s osadeným nerezovým fasádnym žľabom po celom obvode. Použitý je Mriežkový rošt MW30/10.
Polyfunkčný objekt s osadeným nerezovým fasádnym žľabom po celom obvode. Použitý je Mriežkový rošt MW30/10. |

Fasádny žľab okrem svojej primárnej funkcie odvodnenia, taktiež dotvára celkový dizajn objektu. Okrem štandardných mriežkových krycích roštov sú na výber i moderné rebrované rošty, ktoré dotvárajú čisté obrysové línie objektu. Použitím moderných výrobných technológií je možné vytvoriť individuálne dizajnové rošty na mieru zákazníka.

BG-Graspointner s.r.o.
Kuchyňa 586
90052 Kuchyňa
Slovensko
Tel.: +421 34 79 79 622 – 626
E-Mail: odbyt@bg-graspointner.com
Web: www.bg-graspointner.com
Blog: blog.bg-company.com/sk
BG Logo standard

ZDROJ: PR článok spoločnosti BG-Graspointner s.r.o.

KategórieFasáda, Stavebníctvo