asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Správa budov

Ďalšie články zo sekcie Správa budov

Fond prevádzky, údržby a opráv bytového domu

21.02.2017
Ako je to s vedením účtu fondu opráv a údržby pre viac vchodov v jednom bytovom dome.

Výmena radiátorov z fondu opráv

14.02.2017
Rozhodnutie o tom, že sa vlastníkom vymenia radiátory z fondu prevádzky, údržby a opráv, bolo prijaté v rozpore so zákonom a je neplatné.

Otázky a odpovede týkajúce sa správy bytových domov

13.02.2017
Čo s neplatičmi v bytovom dome? Ako sa dá brániť proti vlastníkovi bytu, ktorý sa stále sťažuje? Na tieto a mnohé ďalšie otázky týkajúce sa správy bytových domov odpovedala Otília Leskovská, 1. viceprezidentka Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov (ZSVB) na Slovensku.

Revízie plynových zariadení v správe bytového domu

19.01.2017
Návrhy plynovodov a plynových odberných zariadení sú neoddeliteľnou súčasťou kompletného návrhu stavieb a budov, pri ktorých vzniká potreba odberu zemného plynu ako vstupného paliva. Prevádzka týchto zariadení nevyhnutne podlieha kontrole a revízii.

Obavy z riadeného vetrania budovy nie sú opodstatnené

23.12.2016
V prípade riadeného vetrania budov existujú rozličné obavy, ktoré však nie sú opodstatnené. Ako je to v skutočnosti?

Nájomné bývanie je stále vážny problém

13.12.2016
V oblasti nájomného bývania Slovensko za svojimi susedmi stále pokrivkáva. Do 31. decembra 2016 však musia obce poskytnúť obyvateľom reštituovaných bytových domov náhradné bývanie. Ak to obce nestihnú, musia prenajímateľom za každý mesiac zaplatiť rozdiel medzi trhovým mesačným nájomným a ...

Dozor nad dodržiavaním povinností správcov

29.11.2016
Aké sú právomoci a postavenie Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) pri výkone dozoru nad dodržiavaním povinností správcov bytových domov?

Ako ušetriť energiu v bytových domoch?

17.11.2016
Túto otázku si určite kladie veľké množstvo vlastníkov bytov v bytových domoch. Ako teda na to?

X. medzinárodná konferencia KOBD 2016

10.11.2016
Združenie pre podporu obnovy bytových domov so svojimi partnermi srdečne pozýva priaznivcov, podporovateľov a záujemcov na X. medzinárodnú konferenciu KOBD 2016. Uskutoční sa v dňoch 23.-25.11.2016 v Grand hoteli Permon. Záštitu nad konferenciou prevzal generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja ...

Chemické čistenie vykurovacích systémov zaujalo

10.11.2016
Téma chemického čistenia vykurovacej sústavy, ktorú sme otvorili v minulom čísle, vzbudila vlnu záujmu, ale aj otázok. Vybrali sme tie najčastejšie a požiadali zástupcu firmy EKO-CHEMO, s. r. o., aby na ne odpovedal.

Konferencia Správa budov 2017

10.11.2016
Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností organizuje  v poradí už 6. medzinárodnú konferenciu „Správa budov 2017“. Konferencia sa uskutoční v termíne od 22. - 24. februára 2017  v hoteli SATEL v Poprade. Priestory hotela budú k dispozícii všetkým, ktorí sa bytovou problematikou a ...

Nové číslo časopisu Sprava budov 4/2016

08.11.2016
Cieľom zateplenia bytového domu je v prvom rade znížiť jeho energetickú náročnosť. Niektorí vlastníci by však radi umocnili účinok zateplenia aj výmenou zdroja vykurovania. Ktoré riešenia sa naozaj oplatia?

Ako na poriadok v bytovom dome?

25.10.2016
Upratovanie domu môže mať rozličné modely. Buď si ho vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zabezpečia svojpomocne, poveria jedného vlastníka, alebo si najmú externú firmu. Ktorá z týchto možností je najefektívnejšia a neprispieva k sporom v dome?

Otázky čitateľov k správe bytových domov

18.10.2016
Na vaše otázky týkajúce sa fajčenia na balkóne, nekvalitného zateplenia či svojvoľného zásahu do spoločných zariadení bytového domu odpovedala Otília Leskovská, odborníčka na túto problematiku a 1. viceprezidentka Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov (ZSVB) na Slovensku.

Energetický manažment v bytovom dome

29.09.2016
Ako zdroj tepla bytového domu Dubnička V. v Bánovciach nad Bebravou je navrhnutá kombinácia plynových kotlov a tepelných čerpadiel vzduch – voda, ktoré sú umiestnené na streche. Z platných právnych predpisov o energetickej efektívnosti a energetickej hospodárnosti budov ...

Nové číslo časopisu Správa budov 3/2016

22.09.2016
Jedným z novodobých problémov nielen bytových domov, ale budov ako takých je znehodnocovanie ich obvodového plášťa graffiti. Ako vyzrieť na umelcov, zo sprejov ktorých tieto „umelecké diela“ pochádzajú?

Najčastejšie používané merače tepla v bytových domoch

16.09.2016
Meranie a rozdelenie množstva dodaného tepla na vykurovanie medzi konečných spotrebiteľov jednoznačne motivuje užívateľov bytov k väčším úsporám a lepšej regulácii ich spotrebiteľského správania.

Výťah sa má predávať aj so službami

14.09.2016
Aj keď výťah v porovnaní s nezatepleným obvodovým plášťom môže predstavovať priame ohrozenie života, nie je prvou voľbou pri rozhodovaní o obnove bytového domu. Aká je aktuálna situácia a na čo by si mali vlastníci pri výbere dodávateľa dávať pozor, sme sa opýtali Tibora Lengyela, konateľa ...

Optimálne nastavenie prevádzky teplovodnej sústavy

07.09.2016
Významným zdrojom tepelných úspor je správne nastavenie samotnej teploty teplonosnej pracovnej látky a teploty vnútorného vzduchu. V súčasnosti je v súvislosti so zvyšovaním cien palív a energií veľmi aktuálne optimálne nastavenie riadenia prevádzky teplovodných vykurovacích sústav.

Ako je to s lehotami overenia meradiel na vodu?

01.09.2016
Pri správe bytových domov je jednou z dôležitých oblastí meranie a rozpočítavanie nákladov na studenú a teplú vodu v bytoch a nebytových priestoroch. 

Ďalšie z JAGA GROUP