asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Správa budov

Ďalšie články zo sekcie Správa budov

Zákonné záložné právo nevzniká zápisom na liste vlastníctva

28.04.2017
Inštitút zákonného záložného práva (ďalej ako „ZZP“) je v slovenskom právnom netradičným, ale za to pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov veľmi vďačným prostriedkom speňažovania dlhu toho vlastníka, ktorý neplní svoju povinnosť podľa § 7b ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve ...

Povinný energetický certifikát bytu

13.04.2017
Od. 1. 1. 2017 sa v súlade s platnou legislatívou vzťahuje energetická certifikácia aj na samostatné časti predávaných alebo prenajímaných budov a na byty. Čo to v praxi znamená?

Renovácia bytového domu zvyšuje i hodnotu jednotlivých bytov

05.04.2017
Témou dneška je recyklácia. V prípade bytových domov hovoríme o „výmene opotrebovaného za nové“ ako o renovácii, aj vtedy však ide o prinavrátenie hodnoty niečomu, čo ju už takmer stratilo. Súčasný stav bytofondu v SR si už vyžaduje rozsiahlejšiu údržbu či obnovu a možnosti financovania sú ...

Hlasovanie vlastnikov bytov a nebytových priestorov

24.03.2017
Novelou č. 205/2014 Z. z. sa ustanovili zmeny v spôsobe hlasovania oproti ostatnému zneniu zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Tieto zmeny spôsobujú pri hlasovaní nedorozumenia a v niektorých prípadoch zmätočné výsledky, preto sme pre ...

Nové číslo časopisu Správa budov

20.03.2017
Život v bytovom dome podlieha určitým pravidlám. Občas sa však nájdu aj takí vlastníci, ktorí uskutočnia zmeny v byte bez toho, aby sa dohodli s ostatnými. Myslia si, že môžu o tom čo sa udeje v byte, ktorý je v ich vlastníctve, rozhodovať sami. Nie vždy však tomu tak je.

Nespokojnosť so správou domu

16.03.2017
V mnohých bytových domoch ľudia nie sú spokojní so správou domu. Ba nielenže sú nespokojní, vidia nehospodárnosť pri nakladaní so spoločnými peniazmi a ignorantstvo, keď chcú vysvetlenie. Situácie sa pre nich zdajú byť bezvýchodiskové.

Optimalizácia výroby a distribúcie tepla v bytových domoch

10.03.2017
Pri optimalizácii výroby a distribúcie tepla treba realizovať viaceré opatrenia. Ktoré to sú?

Fond prevádzky, údržby a opráv bytového domu

21.02.2017
Ako je to s vedením účtu fondu opráv a údržby pre viac vchodov v jednom bytovom dome.

Výmena radiátorov z fondu opráv

14.02.2017
Rozhodnutie o tom, že sa vlastníkom vymenia radiátory z fondu prevádzky, údržby a opráv, bolo prijaté v rozpore so zákonom a je neplatné.

Otázky a odpovede týkajúce sa správy bytových domov

13.02.2017
Čo s neplatičmi v bytovom dome? Ako sa dá brániť proti vlastníkovi bytu, ktorý sa stále sťažuje? Na tieto a mnohé ďalšie otázky týkajúce sa správy bytových domov odpovedala Otília Leskovská, 1. viceprezidentka Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov (ZSVB) na Slovensku.

Obnova bytových domov na úrovni ultranízkoenergetickej výstavby

10.02.2017
Aby sa dosiahla energetická hospodárnosť bytového domu na úrovni ultranízkoenergetickej výstavby, musí sa vykonať hĺbková obnova, ktorá zahŕňa zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmenu otvorových konštrukcií a zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovanými a ...

Revízie plynových zariadení v správe bytového domu

19.01.2017
Návrhy plynovodov a plynových odberných zariadení sú neoddeliteľnou súčasťou kompletného návrhu stavieb a budov, pri ktorých vzniká potreba odberu zemného plynu ako vstupného paliva. Prevádzka týchto zariadení nevyhnutne podlieha kontrole a revízii.

Obavy z riadeného vetrania budovy nie sú opodstatnené

23.12.2016
V prípade riadeného vetrania budov existujú rozličné obavy, ktoré však nie sú opodstatnené. Ako je to v skutočnosti?

Nájomné bývanie je stále vážny problém

13.12.2016
V oblasti nájomného bývania Slovensko za svojimi susedmi stále pokrivkáva. Do 31. decembra 2016 však musia obce poskytnúť obyvateľom reštituovaných bytových domov náhradné bývanie. Ak to obce nestihnú, musia prenajímateľom za každý mesiac zaplatiť rozdiel medzi trhovým mesačným nájomným a ...

Dozor nad dodržiavaním povinností správcov

29.11.2016
Aké sú právomoci a postavenie Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) pri výkone dozoru nad dodržiavaním povinností správcov bytových domov?

Ako ušetriť energiu v bytových domoch?

17.11.2016
Túto otázku si určite kladie veľké množstvo vlastníkov bytov v bytových domoch. Ako teda na to?

Konferencia Správa budov 2017

10.11.2016
Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností organizuje  v poradí už 6. medzinárodnú konferenciu „Správa budov 2017“. Konferencia sa uskutoční v termíne od 22. - 24. februára 2017  v hoteli SATEL v Poprade. Priestory hotela budú k dispozícii všetkým, ktorí sa bytovou problematikou a ...

X. medzinárodná konferencia KOBD 2016

10.11.2016
Združenie pre podporu obnovy bytových domov so svojimi partnermi srdečne pozýva priaznivcov, podporovateľov a záujemcov na X. medzinárodnú konferenciu KOBD 2016. Uskutoční sa v dňoch 23.-25.11.2016 v Grand hoteli Permon. Záštitu nad konferenciou prevzal generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja ...

Chemické čistenie vykurovacích systémov zaujalo

10.11.2016
Téma chemického čistenia vykurovacej sústavy, ktorú sme otvorili v minulom čísle, vzbudila vlnu záujmu, ale aj otázok. Vybrali sme tie najčastejšie a požiadali zástupcu firmy EKO-CHEMO, s. r. o., aby na ne odpovedal.

Nové číslo časopisu Sprava budov 4/2016

08.11.2016
Cieľom zateplenia bytového domu je v prvom rade znížiť jeho energetickú náročnosť. Niektorí vlastníci by však radi umocnili účinok zateplenia aj výmenou zdroja vykurovania. Ktoré riešenia sa naozaj oplatia?

Ďalšie z JAGA GROUP