asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Správa budov

Ďalšie články zo sekcie Správa budov

Úspora energie a vody vďaka rádiovému odpočtu

17.01.2018
Rádiové odčítanie meračov nepredstavuje len odbúranie vstupu cudzích osôb do bytov, ale vyznačuje sa aj vysokou presnosťou odčítaných hodnôt. Odpočty sa vykonávajú v pravidelných mesačných intervaloch a ich výstupom sú prehľadné štatistiky.

Hydraulické pomery v tepelných sieťach po zateplení bytových domov

10.01.2018
Stavebnými úpravami bytových domov možno značne znížiť potrebu tepla na vykurovanie. V súvislosti s týmito úpravami sa však nevenuje dostatočná pozornosť hydraulike tepelných sietí v sústavách centralizovaného zásobovania teplom (SCZT), dôsledkom čoho je nerovnomerná dodávka tepla do bytových a ...

Bezpečnosť a komunikácia vlastníkov bytov v bytovom dome

04.01.2018
Aj napriek bezpečnostným opatreniam v bytovom dome v podobe elektronických zámkov či kamerových systémov je okradnutie suseda priamo v dome realitou, a to aj za bieleho dňa. Ako by sme sa mali v takýchto situáciách zachovať a akú pomoc poskytnúť?

Budovy sú nevyužitým zdrojom rozvoja Slovenska

25.12.2017
Program Budovy 2050 – Správa o stave budov na Slovensku predstavila v júni tohto roku platforma Budovy pre budúcnosť. Program predstavuje návrh najdôležitejších zmien, ktoré by mohli z budov – dnes nevyužitého zdroja rozvoja Slovenska – urobiť základ jeho prosperity a bezpečnosti a zdravia a ...

Práva a povinnosti predsedu spoločenstva

15.12.2017
Predseda spoločenstva môže konať len v rozsahu svojich právomocí, ktoré ustanovuje platná legislatíva a zmluva o spoločenstve. Za svoje konanie nesie plnú zodpovednosť a nesmie svoje právomoci prenášať na ďalšie osoby. Aké práva a povinnosti teda má?

Efektívna ochrana susedských práv

12.12.2017
Susedské vzťahy sú prirodzenou súčasťou bežného života väčšiny ľudí. Do kvality bývania, prípadne iného užívania nehnuteľností, však najintenzívnejšie zasahujú obyvateľom (resp. užívateľom) nehnuteľností v bytových domoch.

Ďateľ a nová fasáda

28.11.2017
Medzi najnovšie problémy, ktoré súvisia so zatepľovaním obvodových plášťov budov vonkajšími tepelnoizolačnými kontaktnými systémami (ETICS), patrí vytesávanie dutín do tepelnoizolačnej vrstvy ďatľami. Ako zabezpečiť efektívnu ochranu?

Diaľkový odpočet meračov energie a spotreby vody

15.11.2017
Diaľkový odpočet meračov spotreby energie a vody chráni súkromie vlastníkov a užívateľov bytov a spĺňa už v súčasnosti požiadavky európskej smernice o energetickej efektívnosti.

Rámové a bezrámové zasklievacie systémy lodžií a balkónov

13.11.2017
Zasklením lodžie alebo balkóna môžu vlastníci bytov okrem rozšírenia plochy bytu ochrániť jeho vonkajšiu časť pred hlukom a prachom a zároveň ušetriť na nákladoch za vykurovanie. Na výber je rámový alebo bezrámový systém, pričom každý prináša iné výhody.

Októbrové číslo časopisu Správa budov 4/2017

01.11.2017
Ak chce správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov získať finančné prostriedky od vlastníka bytu, ktorý sa dostane do konkurzu, musia svoje pohľadávky prihlásiť do konania. Na majetok vlastníka bytu môžu byť podľa platnej legislatívy vyhlásené dva typy ...

Pozvánka na XI. medzinárodnú konferenciu Komplexná obnova bytových domov 2017

20.10.2017
Združenie pre podporu obnovy bytových domov so svojimi partnermi srdečne pozýva priaznivcov, podporovateľov a záujemcov na XI. medzinárodnú konferenciu KOBD 2017. Uskutoční sa v dňoch 22.-24.11.2017 v Grand hoteli Permon. 

Veľký prehľad náterov na schodiskový sokel

12.10.2017
Na vytvorenia sokla v schodiskovom priestore v bytových domoch sa v minulosti používali olejové nátery. Ich nevýhodou okrem dlhého zasychania bol aj dlhotrvajúci typický zápach. Dnes ich nahrádzajú rozličné dekoratívne nátery.

Vhodná izolácia potrubí dokáže znížiť tepelné straty až o 70 %

03.10.2017
Hoci už dnes správcovia venujú zatepľovaniu budov veľkú pozornosť, technické rozvody ostávajú stále akosi na konci zoznamu opatrení. Pritom moderné technické izolácie dokážu ušetriť veľký podiel účtov za energiu a ponúkajú mnoho výhod. Ktoré sú najefektívnejšie?

Nové číslo časopisu Správa budov 3/2017

27.09.2017
V súlade s platnou legislatívou musia byť všetci správcovia bytových domov do konca roka, teda do 31. 12. 2017 zapísaní do zoznamu správcov. 

Chodník bez bariér

22.09.2017
Dlhé roky nefunkčný chodník pri bytovom dome na Palatínovej ulici v Komárne po obnove umožňuje občanom konečne bezpečný pohyb a komfortný bezbariérový prístup do bytového domu.

Bratislavská teplárenská – spoľahlivý dodávateľ tepla a teplej vody

11.09.2017
Bratislavská teplárenská (ďalej len BAT) je najväčší výrobca a distribútor tepla na území Bratislavy. Svojimi službami pokrýva takmer polovicu trhu s teplom v Bratislave. Hlavným predmetom činnosti je výroba tepla a regulačnej elektriny, výkup tepla, rozvod tepla a rozvod elektriny.

Niet na čo čakať

05.09.2017
Súčasný stav bytofondu na Slovensku si už vyžaduje rozsiahlejšiu údržbu či obnovu. Ide o nemalé investície, základom akéhokoľvek projektu revitalizácie bytového domu je preto financovanie.

Zrušenie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov

31.08.2017
Pri zmene formy správy bytového domu, ktorá sa vykonávala spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov, pripadá do úvahy viacero možností. Aké to sú?

Dilemy zástupcu vlastníkov v bytovom dome

15.08.2017
V každom bytovom dome sa odohráva naraz niekoľko životných príbehov, s ktorými sa musia vlastníci vyrovnať. V tých zložitejších im môže pomôcť ich zástupca. Ako túto neľahkú úlohu zvládnuť?

Prvý bytový dom obnovený v ultranízkoenergetickom štandarde na Slovenku

09.08.2017
Ocenenie Stavba roka 2016 si tento rok v kategórii bytový dom – rekonštrukcia a obnova odniesol bytový dom na Ulici Pavla Horova 17 – 19 v Bratislave. Túto obnovu realizovala spoločnosť E-RAN Slovakia, spol. s r.o. O priebehu a výsledkoch celej obnovy sme sa porozprávali s jej konateľom a ...

Ďalšie z JAGA GROUP