asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Správa budov

Ďalšie články zo sekcie Správa budov

Kvalita realizácie verzus projektová príprava pri obnove budov

28.03.2018
Každá obnova si vyžaduje súhlas a záujem vlastníkov bytov, konštruktívnu komunikáciu zástupcov vlastníkov so správcom, projektantom, dozorom a zhotoviteľom, za predpokladu účelného využitia finančných prostriedkov.

20. ročník verejnej súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie

20.03.2018
Jubilejný 20. ročník verejnej súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR v januári 2017. Súťažné návrhy sú už odovzdané.

Skúšky potrubia pri výstavbe a obnove budov

08.03.2018
Pred uvedením vodovodného potrubia, ktorým sa bude privádzať pitná voda do budovy, do prevádzky treba vykonať vhodnú tlakovú skúšku a potrubie vydezinfikovať. Ak ide o už existujúce potrubie po obnove, vnútro potrubia sa zároveň musí očistiť od nečistôt a usadenín.

Ako upratať neporiadnych susedov?

27.02.2018
Susedské vzťahy sú prirodzenou súčasťou života väčšiny ľudí. Do kvality bývania, prípadne iného užívania nehnuteľností, však najintenzívnejšie zasahujú obyvateľom (resp. užívateľom) nehnuteľností, ktoré sú súčasťou bytových domov. 

Koncentrácia oxidu uhličitého v panelových domoch po obnove

13.02.2018
Obnova bytových domov sa zameriava predovšetkým na zlepšenie tepelnotechnických vlastností, ktoré sa dosahuje zateplením budovy. Vo väčšine prípadov sa však nikto nezaoberá jeho dôsledkami na vnútorné prostredie. Jedným z negatívnych dôsledkov je zvýšená koncentrácia CO2 v bytoch.

Aký je rozdiel medzi konkurzom a osobným bankrotom?

01.02.2018
Od 1. 3. 2017 rozlišuje legislatíva dva typy konkurzov na majetok dlžníka. Každý typ má svoje osobitosti, pričom pre správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov môže byť náročné porozumieť im. Ide o pomerne náročné procesy, ktoré majú presne stanovené ...

Akreditované štúdium Správa bytového fondu

18.01.2018
Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU ponúka v letnom semestri ak.roka 2017/2018 - akreditované ďalšie vzdelávanie SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU – 7.kurz.Akreditácia bola udelená MŠVŠ SR pod číslom POA 0473/2016/79/1.

Úspora energie a vody vďaka rádiovému odpočtu

17.01.2018
Rádiové odčítanie meračov nepredstavuje len odbúranie vstupu cudzích osôb do bytov, ale vyznačuje sa aj vysokou presnosťou odčítaných hodnôt. Odpočty sa vykonávajú v pravidelných mesačných intervaloch a ich výstupom sú prehľadné štatistiky.

Hydraulické pomery v tepelných sieťach po zateplení bytových domov

10.01.2018
Stavebnými úpravami bytových domov možno značne znížiť potrebu tepla na vykurovanie. V súvislosti s týmito úpravami sa však nevenuje dostatočná pozornosť hydraulike tepelných sietí v sústavách centralizovaného zásobovania teplom (SCZT), dôsledkom čoho je nerovnomerná dodávka tepla do bytových a ...

Bezpečnosť a komunikácia vlastníkov bytov v bytovom dome

04.01.2018
Aj napriek bezpečnostným opatreniam v bytovom dome v podobe elektronických zámkov či kamerových systémov je okradnutie suseda priamo v dome realitou, a to aj za bieleho dňa. Ako by sme sa mali v takýchto situáciách zachovať a akú pomoc poskytnúť?

Budovy sú nevyužitým zdrojom rozvoja Slovenska

25.12.2017
Program Budovy 2050 – Správa o stave budov na Slovensku predstavila v júni tohto roku platforma Budovy pre budúcnosť. Program predstavuje návrh najdôležitejších zmien, ktoré by mohli z budov – dnes nevyužitého zdroja rozvoja Slovenska – urobiť základ jeho prosperity a bezpečnosti a zdravia a ...

Práva a povinnosti predsedu spoločenstva

15.12.2017
Predseda spoločenstva môže konať len v rozsahu svojich právomocí, ktoré ustanovuje platná legislatíva a zmluva o spoločenstve. Za svoje konanie nesie plnú zodpovednosť a nesmie svoje právomoci prenášať na ďalšie osoby. Aké práva a povinnosti teda má?

Efektívna ochrana susedských práv

12.12.2017
Susedské vzťahy sú prirodzenou súčasťou bežného života väčšiny ľudí. Do kvality bývania, prípadne iného užívania nehnuteľností, však najintenzívnejšie zasahujú obyvateľom (resp. užívateľom) nehnuteľností v bytových domoch.

Ďateľ a nová fasáda

28.11.2017
Medzi najnovšie problémy, ktoré súvisia so zatepľovaním obvodových plášťov budov vonkajšími tepelnoizolačnými kontaktnými systémami (ETICS), patrí vytesávanie dutín do tepelnoizolačnej vrstvy ďatľami. Ako zabezpečiť efektívnu ochranu?

Diaľkový odpočet meračov energie a spotreby vody

15.11.2017
Diaľkový odpočet meračov spotreby energie a vody chráni súkromie vlastníkov a užívateľov bytov a spĺňa už v súčasnosti požiadavky európskej smernice o energetickej efektívnosti.

Rámové a bezrámové zasklievacie systémy lodžií a balkónov

13.11.2017
Zasklením lodžie alebo balkóna môžu vlastníci bytov okrem rozšírenia plochy bytu ochrániť jeho vonkajšiu časť pred hlukom a prachom a zároveň ušetriť na nákladoch za vykurovanie. Na výber je rámový alebo bezrámový systém, pričom každý prináša iné výhody.

Októbrové číslo časopisu Správa budov 4/2017

01.11.2017
Ak chce správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov získať finančné prostriedky od vlastníka bytu, ktorý sa dostane do konkurzu, musia svoje pohľadávky prihlásiť do konania. Na majetok vlastníka bytu môžu byť podľa platnej legislatívy vyhlásené dva typy ...

Pozvánka na XI. medzinárodnú konferenciu Komplexná obnova bytových domov 2017

20.10.2017
Združenie pre podporu obnovy bytových domov so svojimi partnermi srdečne pozýva priaznivcov, podporovateľov a záujemcov na XI. medzinárodnú konferenciu KOBD 2017. Uskutoční sa v dňoch 22.-24.11.2017 v Grand hoteli Permon. 

Veľký prehľad náterov na schodiskový sokel

12.10.2017
Na vytvorenia sokla v schodiskovom priestore v bytových domoch sa v minulosti používali olejové nátery. Ich nevýhodou okrem dlhého zasychania bol aj dlhotrvajúci typický zápach. Dnes ich nahrádzajú rozličné dekoratívne nátery.

Vhodná izolácia potrubí dokáže znížiť tepelné straty až o 70 %

03.10.2017
Hoci už dnes správcovia venujú zatepľovaniu budov veľkú pozornosť, technické rozvody ostávajú stále akosi na konci zoznamu opatrení. Pritom moderné technické izolácie dokážu ušetriť veľký podiel účtov za energiu a ponúkajú mnoho výhod. Ktoré sú najefektívnejšie?

Ďalšie z JAGA GROUP