asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Správa budov

Ďalšie články zo sekcie Správa budov

Vhodná izolácia potrubí dokáže znížiť tepelné straty až o 70 %

03.10.2017
Hoci už dnes správcovia venujú zatepľovaniu budov veľkú pozornosť, technické rozvody ostávajú stále akosi na konci zoznamu opatrení. Pritom moderné technické izolácie dokážu ušetriť veľký podiel účtov za energiu a ponúkajú mnoho výhod. Ktoré sú najefektívnejšie?

Chodník bez bariér

22.09.2017
Dlhé roky nefunkčný chodník pri bytovom dome na Palatínovej ulici v Komárne po obnove umožňuje občanom konečne bezpečný pohyb a komfortný bezbariérový prístup do bytového domu.

Bratislavská teplárenská – spoľahlivý dodávateľ tepla a teplej vody

11.09.2017
Bratislavská teplárenská (ďalej len BAT) je najväčší výrobca a distribútor tepla na území Bratislavy. Svojimi službami pokrýva takmer polovicu trhu s teplom v Bratislave. Hlavným predmetom činnosti je výroba tepla a regulačnej elektriny, výkup tepla, rozvod tepla a rozvod elektriny.

Niet na čo čakať

05.09.2017
Súčasný stav bytofondu na Slovensku si už vyžaduje rozsiahlejšiu údržbu či obnovu. Ide o nemalé investície, základom akéhokoľvek projektu revitalizácie bytového domu je preto financovanie.

Zrušenie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov

31.08.2017
Pri zmene formy správy bytového domu, ktorá sa vykonávala spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov, pripadá do úvahy viacero možností. Aké to sú?

Dilemy zástupcu vlastníkov v bytovom dome

15.08.2017
V každom bytovom dome sa odohráva naraz niekoľko životných príbehov, s ktorými sa musia vlastníci vyrovnať. V tých zložitejších im môže pomôcť ich zástupca. Ako túto neľahkú úlohu zvládnuť?

Prvý bytový dom obnovený v ultranízkoenergetickom štandarde na Slovenku

09.08.2017
Ocenenie Stavba roka 2016 si tento rok v kategórii bytový dom – rekonštrukcia a obnova odniesol bytový dom na Ulici Pavla Horova 17 – 19 v Bratislave. Túto obnovu realizovala spoločnosť E-RAN Slovakia, spol. s r.o. O priebehu a výsledkoch celej obnovy sme sa porozprávali s jej konateľom a ...

Právna poradňa: O rozdiele medzi vymáhaním dlhov a ich speňažovaním

02.08.2017
Výkon zákonného záložného práva v praxi nie je jednoduchým procesom. Čo by mal teda obsahovať efektívny proces správcu, ak chce speňažiť dlhy vlastníka bytu alebo nebytového priestoru?

Aké okná vybrať do priestorov na prízemí?

26.07.2017
Súčasťou výmeny otvorových výplní v bytovom dome je aj výmena okien v priestoroch, ktoré sa nachádzajú na prízemí bytového domu. Vačšinou ide o pivničné či iné spoločné priestory.

Havarijný stav potrubných rozvodov – čo ďalej?

05.07.2017
Pred výmenou potrubí bytového domu by ste mali nechať vypracovať posudok aktuálneho stavu. Vlastnosti a realizáciu jednotlivých typov potrubí upravujú platné právne a technické predpisy. Zároveň netreba zabudnúť aj na ich izolovanie.

Inšpiratívny bytový dom plný južanskej nátury

29.06.2017
Mexickí architekti zo štúdia Arquitectura de Movimiento (alebo „Architektúra v pohybe“) vytvorili v Mexico City inšpiratívny projekt plný južanskej nátury a sexappealu. Hlavnú úlohu hrajú v koncepte domu susedské vzťahy.

Montáž vodomerov a meračov tepla a povinnosti počas ich používania

28.06.2017
Užívateľov bytu v bytovom dome trvalo zaujíma reálne dodané množstvo tepla, teplej a studenej vody, jeho cena a spravodlivé rozpočítavanie spotreby. Ako toto všetko zabezpečiť?

Obnova balkónov a lodžií v bytových domoch

23.06.2017
Opravy balkónových a lodžiových konštrukcií sú jednou zo základných súčastí obnovy bytových domov. Poškodenia bývajú často rozsiahle a majú vplyv aj na statickú bezpečnosť a funkčné vlastnosti budov.

Staršie bytové domy volajú po renovácii

20.06.2017
Bytové domy si po rokoch užívania vyžadujú nielen bežnú údržbu, ale aj zásadnejšie opravy či rekonštrukčné práce, vrátane obnovy  fasád, často i so zateplením. Sú to nemalé investície, ktoré sa však obyvateľom v blízkej budúcnosti vrátia. Alfou a omegou akéhokoľvek projektu revitalizácie ...

Realizácia a kvalita obnovy z pohľadu správcu domu

13.06.2017
Aj napriek dlhoročným skúsenostiam a vydávaniu licencií na špeciálne práce zhotovovania tepelnoizolačných kontaktných systémov – ETICS (pri zatepľovaní budov) Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o., sa nájde ešte stále veľa zhotoviteľov, ktorí neodvedú kvalitnú prácu. Ako sa týmto ...

Aj spoločné priestory si zaslúžia obnovu - prehľad maliarskych farieb a náterov

01.06.2017
Obnova spoločných priestorov stojí väčšinou na poslednom mieste. Aj tu by ste však mali dať pozor na výber kvalitných materiálov. Farby a nátery by mali mať vysokú kryciu schopnosť, vysokú odolnosť či schopnosť zabrániť tvorbe plesní a rias.

Centrálne zásobovanie teplom a jeho vplyv na energetickú hospodárnosť budov

28.05.2017
V súčasnej dobe – či už pri veľkých developerských projektoch, pri výstavbe menších objektov, ale aj pri obnovách starších budov – jednoznačne dominuje téma energetickej efektívnosti a hospodárnosti budov. Predpokladom na dosiahnutie energetickej efektívnosti budov je vhodná kombinácia ...

Ktoré zdroje tepla v bytových domoch sú výhodné?

25.05.2017
Na príklade reálneho bytového domu s klasickou teplovodnou vykurovacou sústavou sme pre vás porovnali tepelné zdroje – plynový kotol, tepelné čerpadlo, elektrokotol a centralizované zásobovanie teplom.

Reakcia MDV SR na článok Nájomné bývanie je stále vážny problém

19.05.2017
Aká je reálna situácia v oblasti nájomného bývania a náhradného nájomného bývania? Prečo tieto problematiky spolu nesúvisia?

Neohlásené stavby v bytových domoch

03.05.2017
V bytových domoch je prerábanie a dorábanie bytov bežnou praxou. Tento jav neobchádza ani náš dom, „prerábky“ sú pochopiteľné a časté.

Ďalšie z JAGA GROUP