asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Správa budov

Ďalšie články zo sekcie Správa budov

X. medzinárodná konferencia KOBD 2016

10.11.2016
Združenie pre podporu obnovy bytových domov so svojimi partnermi srdečne pozýva priaznivcov, podporovateľov a záujemcov na X. medzinárodnú konferenciu KOBD 2016. Uskutoční sa v dňoch 23.-25.11.2016 v Grand hoteli Permon. Záštitu nad konferenciou prevzal generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja ...

Chemické čistenie vykurovacích systémov zaujalo

10.11.2016
Téma chemického čistenia vykurovacej sústavy, ktorú sme otvorili v minulom čísle, vzbudila vlnu záujmu, ale aj otázok. Vybrali sme tie najčastejšie a požiadali zástupcu firmy EKO-CHEMO, s. r. o., aby na ne odpovedal.

Konferencia Správa budov 2017

10.11.2016
Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností organizuje  v poradí už 6. medzinárodnú konferenciu „Správa budov 2017“. Konferencia sa uskutoční v termíne od 22. - 24. februára 2017  v hoteli SATEL v Poprade. Priestory hotela budú k dispozícii všetkým, ktorí sa bytovou problematikou a ...

Nové číslo časopisu Sprava budov 4/2016

08.11.2016
Cieľom zateplenia bytového domu je v prvom rade znížiť jeho energetickú náročnosť. Niektorí vlastníci by však radi umocnili účinok zateplenia aj výmenou zdroja vykurovania. Ktoré riešenia sa naozaj oplatia?

Ako na poriadok v bytovom dome?

25.10.2016
Upratovanie domu môže mať rozličné modely. Buď si ho vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zabezpečia svojpomocne, poveria jedného vlastníka, alebo si najmú externú firmu. Ktorá z týchto možností je najefektívnejšia a neprispieva k sporom v dome?

Otázky čitateľov k správe bytových domov

18.10.2016
Na vaše otázky týkajúce sa fajčenia na balkóne, nekvalitného zateplenia či svojvoľného zásahu do spoločných zariadení bytového domu odpovedala Otília Leskovská, odborníčka na túto problematiku a 1. viceprezidentka Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov (ZSVB) na Slovensku.

Energetický manažment v bytovom dome

29.09.2016
Ako zdroj tepla bytového domu Dubnička V. v Bánovciach nad Bebravou je navrhnutá kombinácia plynových kotlov a tepelných čerpadiel vzduch – voda, ktoré sú umiestnené na streche. Z platných právnych predpisov o energetickej efektívnosti a energetickej hospodárnosti budov ...

Nové číslo časopisu Správa budov 3/2016

22.09.2016
Jedným z novodobých problémov nielen bytových domov, ale budov ako takých je znehodnocovanie ich obvodového plášťa graffiti. Ako vyzrieť na umelcov, zo sprejov ktorých tieto „umelecké diela“ pochádzajú?

Najčastejšie používané merače tepla v bytových domoch

16.09.2016
Meranie a rozdelenie množstva dodaného tepla na vykurovanie medzi konečných spotrebiteľov jednoznačne motivuje užívateľov bytov k väčším úsporám a lepšej regulácii ich spotrebiteľského správania.

Výťah sa má predávať aj so službami

14.09.2016
Aj keď výťah v porovnaní s nezatepleným obvodovým plášťom môže predstavovať priame ohrozenie života, nie je prvou voľbou pri rozhodovaní o obnove bytového domu. Aká je aktuálna situácia a na čo by si mali vlastníci pri výbere dodávateľa dávať pozor, sme sa opýtali Tibora Lengyela, konateľa ...

Optimálne nastavenie prevádzky teplovodnej sústavy

07.09.2016
Významným zdrojom tepelných úspor je správne nastavenie samotnej teploty teplonosnej pracovnej látky a teploty vnútorného vzduchu. V súčasnosti je v súvislosti so zvyšovaním cien palív a energií veľmi aktuálne optimálne nastavenie riadenia prevádzky teplovodných vykurovacích sústav.

Ako je to s lehotami overenia meradiel na vodu?

01.09.2016
Pri správe bytových domov je jednou z dôležitých oblastí meranie a rozpočítavanie nákladov na studenú a teplú vodu v bytoch a nebytových priestoroch. 

Aj kontajnerové stojisko môže zaujať

22.08.2016
Z grantového programu Životné prostredie – rozvoj komunity sa vlastníkom bytov v bytovom dome na Martinčekovej ulici v mestskej časti Bratislava-Ružinov podarilo vybudovať nielen funkčné, ale aj estetické kontajnerové stojisko.

Vytváranie tímu na starostlivosť o dom

17.08.2016
Väčšina skutočne schopných ľudí sa rada zapojí do práce pre bytový dom, ak im nezaberie príliš veľa času a neznamená príliš veľa povinností.

Správa bytových domov – otázky čitateľov

03.08.2016
Na vaše otázky, týkajúce sa hlasovania vlastníkov bytov, voľby predsedu SVB, ako postupovať po úmrtí vlastníka bytu a mnohé ďalšie, odpovedala Otília Leskovská, odborníčka na túto problematiku a 1. viceprezidentka Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov (ZSVB) na Slovensku.

Dotácie na odstránenie systémových porúch

01.07.2016
Na odstránenie porúch bytového domu možno využiť aj štátnu dotáciu, ktorú poskytuje Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR. Ako postupovať pri žiadosti o túto dotáciu a aké sú aktuálne podmienky na jej poskytnutie?

Prevencia tvorby vodného kameňa

14.06.2016
Najčastejšie využívanou metódou na ochranu potrubia či vykurovacích špirál kotlov a iných zariadení je chemické zmäkčovanie vody. Existuje však aj tzv. zelená technológia na báze aktívnej zinkovej anódy. Ako to funguje? Voda nás sprevádza počas celého života a spravidla jej nevenujeme ...

Práva a povinnosti vlastníkov bytov a spoločenstiev pri správe bytového domu

07.06.2016
Nechceme len stroho vymenovať práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome voči sebe navzájom a voči spoločenstvu, ktoré je v dome založené, či práva a povinnosti spoločenstva voči vlastníkom. Naopak, chceme vás oboznámiť ...

Dosah novely zákona č. 182/1993 Z. z. na rozhodovanie vlastníkov

26.05.2016
Výsledkom novelizácie zákonov mala byť okrem iného aj úprava a aktualizácia nejednoznačných ustanovení a zjednodušenie postupov v nich určených. O zjednodušení sa, žiaľ, celkom hovoriť nedá.

Ťažkosti komunikácie s bytovým domom ako celkom

17.05.2016
To, ako dlho budú hromadné práce v bytovom dome trvať a na koľko percent sa podarí plán prác naplniť, závisí od viacerých faktorov. Jedným z nich je správne odkomunikovanie ich nevyhnutnosti a možných termínov realizácie. Tu však treba podotknúť, že iniciatívu by mali do rúk prevziať vlastníci ...

Ďalšie z JAGA GROUP