asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Správa budov

Ďalšie články zo sekcie Správa budov

Realizácia a kvalita obnovy z pohľadu správcu domu

13.06.2017
Aj napriek dlhoročným skúsenostiam a vydávaniu licencií na špeciálne práce zhotovovania tepelnoizolačných kontaktných systémov – ETICS (pri zatepľovaní budov) Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o., sa nájde ešte stále veľa zhotoviteľov, ktorí neodvedú kvalitnú prácu. Ako sa týmto ...

Aj spoločné priestory si zaslúžia obnovu - prehľad maliarskych farieb a náterov

01.06.2017
Obnova spoločných priestorov stojí väčšinou na poslednom mieste. Aj tu by ste však mali dať pozor na výber kvalitných materiálov. Farby a nátery by mali mať vysokú kryciu schopnosť, vysokú odolnosť či schopnosť zabrániť tvorbe plesní a rias.

Centrálne zásobovanie teplom a jeho vplyv na energetickú hospodárnosť budov

28.05.2017
V súčasnej dobe – či už pri veľkých developerských projektoch, pri výstavbe menších objektov, ale aj pri obnovách starších budov – jednoznačne dominuje téma energetickej efektívnosti a hospodárnosti budov. Predpokladom na dosiahnutie energetickej efektívnosti budov je vhodná kombinácia ...

Ktoré zdroje tepla v bytových domoch sú výhodné?

25.05.2017
Na príklade reálneho bytového domu s klasickou teplovodnou vykurovacou sústavou sme pre vás porovnali tepelné zdroje – plynový kotol, tepelné čerpadlo, elektrokotol a centralizované zásobovanie teplom.

Reakcia MDV SR na článok Nájomné bývanie je stále vážny problém

19.05.2017
Aká je reálna situácia v oblasti nájomného bývania a náhradného nájomného bývania? Prečo tieto problematiky spolu nesúvisia?

Neohlásené stavby v bytových domoch

03.05.2017
V bytových domoch je prerábanie a dorábanie bytov bežnou praxou. Tento jav neobchádza ani náš dom, „prerábky“ sú pochopiteľné a časté.

Zákonné záložné právo nevzniká zápisom na liste vlastníctva

28.04.2017
Inštitút zákonného záložného práva (ďalej ako „ZZP“) je v slovenskom právnom netradičným, ale za to pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov veľmi vďačným prostriedkom speňažovania dlhu toho vlastníka, ktorý neplní svoju povinnosť podľa § 7b ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve ...

Aký náter vybrať na obnovu spoločných priestorov?

19.04.2017
V súčasnosti je na trhu veľké množstvo náterov vhodných na obnovu spoločných priestorov, a tak môžu mať vlastníci bytov a nebytových priestorov problém vybrať ten správny. O tom, čím sa riadiť pri výbere, sme sa porozprávali s Danielom Vargom, obchodným zástupcom ...

Povinný energetický certifikát bytu

13.04.2017
Od. 1. 1. 2017 sa v súlade s platnou legislatívou vzťahuje energetická certifikácia aj na samostatné časti predávaných alebo prenajímaných budov a na byty. Čo to v praxi znamená?

Renovácia bytového domu zvyšuje i hodnotu jednotlivých bytov

05.04.2017
Témou dneška je recyklácia. V prípade bytových domov hovoríme o „výmene opotrebovaného za nové“ ako o renovácii, aj vtedy však ide o prinavrátenie hodnoty niečomu, čo ju už takmer stratilo. Súčasný stav bytofondu v SR si už vyžaduje rozsiahlejšiu údržbu či obnovu a možnosti financovania sú ...

Hlasovanie vlastnikov bytov a nebytových priestorov

24.03.2017
Novelou č. 205/2014 Z. z. sa ustanovili zmeny v spôsobe hlasovania oproti ostatnému zneniu zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Tieto zmeny spôsobujú pri hlasovaní nedorozumenia a v niektorých prípadoch zmätočné výsledky, preto sme pre ...

Nové číslo časopisu Správa budov

20.03.2017
Život v bytovom dome podlieha určitým pravidlám. Občas sa však nájdu aj takí vlastníci, ktorí uskutočnia zmeny v byte bez toho, aby sa dohodli s ostatnými. Myslia si, že môžu o tom čo sa udeje v byte, ktorý je v ich vlastníctve, rozhodovať sami. Nie vždy však tomu tak je.

Nespokojnosť so správou domu

16.03.2017
V mnohých bytových domoch ľudia nie sú spokojní so správou domu. Ba nielenže sú nespokojní, vidia nehospodárnosť pri nakladaní so spoločnými peniazmi a ignorantstvo, keď chcú vysvetlenie. Situácie sa pre nich zdajú byť bezvýchodiskové.

Optimalizácia výroby a distribúcie tepla v bytových domoch

10.03.2017
Pri optimalizácii výroby a distribúcie tepla treba realizovať viaceré opatrenia. Ktoré to sú?

Fond prevádzky, údržby a opráv bytového domu

21.02.2017
Ako je to s vedením účtu fondu opráv a údržby pre viac vchodov v jednom bytovom dome.

Výmena radiátorov z fondu opráv

14.02.2017
Rozhodnutie o tom, že sa vlastníkom vymenia radiátory z fondu prevádzky, údržby a opráv, bolo prijaté v rozpore so zákonom a je neplatné.

Otázky a odpovede týkajúce sa správy bytových domov

13.02.2017
Čo s neplatičmi v bytovom dome? Ako sa dá brániť proti vlastníkovi bytu, ktorý sa stále sťažuje? Na tieto a mnohé ďalšie otázky týkajúce sa správy bytových domov odpovedala Otília Leskovská, 1. viceprezidentka Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov (ZSVB) na Slovensku.

Obnova bytových domov na úrovni ultranízkoenergetickej výstavby

10.02.2017
Aby sa dosiahla energetická hospodárnosť bytového domu na úrovni ultranízkoenergetickej výstavby, musí sa vykonať hĺbková obnova, ktorá zahŕňa zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmenu otvorových konštrukcií a zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovanými a ...

Revízie plynových zariadení v správe bytového domu

19.01.2017
Návrhy plynovodov a plynových odberných zariadení sú neoddeliteľnou súčasťou kompletného návrhu stavieb a budov, pri ktorých vzniká potreba odberu zemného plynu ako vstupného paliva. Prevádzka týchto zariadení nevyhnutne podlieha kontrole a revízii.

Obavy z riadeného vetrania budovy nie sú opodstatnené

23.12.2016
V prípade riadeného vetrania budov existujú rozličné obavy, ktoré však nie sú opodstatnené. Ako je to v skutočnosti?

Ďalšie z JAGA GROUP