Vzdelávací kurz CENKROS: Súpis vykonaných prác ako podklad pre fakturáciu (Košice)

Ideálna príležitosť na to, aby ste nadobudli profesionálne poznatky a vedomosti v sledovaní priebehu realizácie zákazky od začiatku až po jej dokončenie. Vzdelávací kurz Súpis vykonaných prác ako podklad pre fakturáciu vám dá príležitosť na to, aby ste si vyskúšali vyhotoviť prehľadnú evidenciu súpisu vykonaných prác podložený fotodokumentáciou zo stavby pod odborným dozorom.

Po skončení kurzu získate certifikát, ktorým preukážete nadobudnuté vedomosti a zatraktívnite tak svoj pracovný profil.

Prihlášku aj s podrobným programom nájdete na www.kros.sk/kros-academy.