asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Vozovky

Nízkoteplotné asfaltové zmesi, skúsenosti z výroby

Nízkoteplotné asfaltové zmesi, skúsenosti z výroby
10.07.2017
Od 1. januára 2017 sú v platnosti nové TKP 41 venované nízkoteplotným asfaltovým zmesiam (NAZ). V ostatnom čísle sme stručne hovorili o význame ...

Nízkoteplotné asfaltové zmesi, úvod k téme

Nízkoteplotné asfaltové zmesi, úvod k téme
29.06.2017
V praxi sa už používajú viaceré technológie, ktorými možno znížiť teploty pri výrobe asfaltových zmesí. Základnou požiadavkou na ich ...

Vozovka na bezpečnú premávku v daždi

Vozovka na bezpečnú premávku v daždi
22.04.2016
Podľa štatistík bezpečnosti cestnej premávky sú najčastejšou príčinou vzniku dopravných nehôd človek a jeho správanie, technický stav a ...

Rekonštrukcia betónovej cesty medzi Sencom a Galantou

Rekonštrukcia betónovej cesty medzi Sencom a Galantou
17.09.2015
Cestu I/62 v Trnavskom kraji medzi Sencom a Sládkovičovom v km 9,344 až 22,146 a cestu I/75 medzi Sládkovičovom ...

Vozovky – hlavná téma nového čísla časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby

Vozovky – hlavná téma nového čísla časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby
02.07.2015
Od 26. júna je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 3/2015. Jeho hlavnou témou sú vozovky – ich konštrukcie a ...

Asfaltové vrstvy s nízkou hlučnosťou

Asfaltové vrstvy s nízkou hlučnosťou
03.09.2014
Problematika hluku sa v uplynulých rokoch stala v krajinách Európy aktuálnou odbornou aj politickou témou. Podarilo sa vyvinúť nové ...

Povrchová úprava cementobetónových vozoviek – vymývaný betón

Povrchová úprava cementobetónových vozoviek – vymývaný betón
04.07.2014
Povrch každej vozovky je to, čo každého vodiča najviac zaujíma. Je to predovšetkým preto, že od vlastností povrchu vozovky závisí bezpečnosť ...

Obnova a rekonštrukcia cestných komunikácií

Obnova a rekonštrukcia cestných komunikácií
15.05.2014
V novembri 2012 sa v Bratislave uskutočnil XVII. seminár Ivana Poliačka so zameraním na prípravu, projektovanie a realizáciu stavieb diaľnic a ...

Betónové cesty znižujú uhlíkovú stopu cestnej dopravy

Betónové cesty znižujú uhlíkovú stopu cestnej dopravy
01.02.2013
Dlhodobá trvácnosť ciest s cementobetónovým krytom je dobre známa. Podobne ako skutočnosť, že betónové cesty nepotrebujú takmer nijaké opravy ...

Použitie oceľovej výstuže do asfaltových vozoviek

Použitie oceľovej výstuže do asfaltových vozoviek
03.09.2012
Neustály nárast dopravy a zvyšovanie zaťaženia ciest vyžaduje použitie inovatívnych riešení vystuženia asfaltových vrstiev pri použití tradičného ...

Ďalšie z JAGA GROUP