asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Vozovky

Vozovky – systém hospodárenia, diagnostika, údržba a oprava

Vozovky – systém hospodárenia, diagnostika, údržba a oprava
06.08.2018
Vozovky na Slovensku sú vo veľmi zlom stave, na ktorom sa podpísalo niekoľko faktorov. Patria medzi ne chýbajúca údržba či nárast dopravy so ...

Požiadavky na výrobu, ukladanie, ošetrovanie a údržbu drenážneho betónu

Požiadavky na výrobu, ukladanie, ošetrovanie a údržbu drenážneho betónu
27.07.2018
Drenážny (vodopriepustný) betón je vhodný na zhotovovanie chodníkov, cyklistických chodníkov, prístupových, údržbových, odstavných a parkovacích ...

Rekonštrukcie miestnych komunikácií na Slovensku

Rekonštrukcie miestnych komunikácií na Slovensku
18.07.2018
Problematika rekonštrukcie miestnych komunikácií je čoraz aktuálnejšia z dôvodu ich nevyhovujúcich a niekedy až havarijných stavov. Lacnejšie a ...

Výstužná oceľová sieť do asfaltu ROADMESH® - Stavba D1- Budimír – Bidovce

Výstužná oceľová sieť do asfaltu ROADMESH® - Stavba D1- Budimír – Bidovce
15.12.2017
MACCAFERRI vyvinula oceľovú šesťuholníkovú dvojzákrutovú sieť Roadmesh®, ktorá je  riešením pri rekonštrukciách a výstavbe  vozoviek. ...

STRABAG inovuje - „high-tech“ asfalt znižujúci hluk a znečistenie ovzdušia

STRABAG inovuje - „high-tech“ asfalt znižujúci hluk a znečistenie ovzdušia
27.10.2017
V súčasnosti sa tím nemeckých odborníkov s aktívnou podporou STRABAGu zaoberá výskumom udržateľného technologicky vyspelého asfaltu pre ...

Nízkoteplotné asfaltové zmesi – je penoasfalt ekvivalentom horúcich zmesí?

Nízkoteplotné asfaltové zmesi –  je penoasfalt ekvivalentom horúcich zmesí?
03.10.2017
V predchádzajúcich článkoch cyklu o nízkoteplotných asfaltových zmesiach (NAZ) sme sa zaoberali tým, o čo vlastne ide a zmenami v súvislosti s ...

Rekonštrukcie ciest nižších tried so zvýšenou intenzitou nákladnej dopravy

Rekonštrukcie ciest nižších tried so zvýšenou intenzitou nákladnej dopravy
18.08.2017
Rast osobnej a nákladnej dopravy zaznamenal v poslednom desaťročí nebývalý rozvoj. Prekonali sa všetky prognózy rozvoja automobilovej dopravy, čo ...

Nízkoteplotné asfaltové zmesi, skúsenosti z výroby

Nízkoteplotné asfaltové zmesi, skúsenosti z výroby
10.07.2017
Od 1. januára 2017 sú v platnosti nové TKP 41 venované nízkoteplotným asfaltovým zmesiam (NAZ). V ostatnom čísle sme stručne hovorili o význame ...

Nízkoteplotné asfaltové zmesi, úvod k téme

Nízkoteplotné asfaltové zmesi, úvod k téme
29.06.2017
V praxi sa už používajú viaceré technológie, ktorými možno znížiť teploty pri výrobe asfaltových zmesí. Základnou požiadavkou na ich ...

Vozovka na bezpečnú premávku v daždi

Vozovka na bezpečnú premávku v daždi
22.04.2016
Podľa štatistík bezpečnosti cestnej premávky sú najčastejšou príčinou vzniku dopravných nehôd človek a jeho správanie, technický stav a ...

Ďalšie z JAGA GROUP