BIM a CAD softvér pre vaše projekty

BIM a CAD softvér Allplan prináša do stavebníctva inovatívne technológie, rýchlejšie pracovné postupy a vyšší výkon. Architekti, statici a stavební inžinieri tým získavajú podporu v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre úspech: včasné dodanie projektu, spolupráca a kvalita návrhu.

Allplan Architecture je správny nástroj pre architektúru a pozemné stavby od návrhu rodinného domu až po mimoriadne projekty. Oboje vyžaduje vysokú úroveň znalostí, inovácií a kreativity. Architekti a inžinieri musia pracovať v 2D aj v 3D, efektívne si vymieňať informácie a dáta s projektovými partnermi a poskytovať vysoko kvalitné projekty.> Práca na návrhu v 2D alebo 3D podľa vašich potrieb.

> Práca na návrhu v 2D alebo 3D podľa vašich potrieb
> Rýchla a ľahká vizualizácia vašich projektov
> Najvyššia presnosť modelovania a detailných výstupov
Hladká spolupráca odborných profesií
> Úspora času a vyššia kvalita návrhu stavieb
> Spoľahlivé výkazy výmer

» Viac o Allplan Architecture   

» Dohovorte si nezáväznú prezentáciu

Allplan Engineering Building je skvelý CAD BIM nástroj pre čoraz zložitejšie a náročnejšie projekty pozemných stavieb. Podporuje celý proces projektovania – od prvého návrhu až po hotové výkresy tvaru a výstuže na najvyššej úrovni.

Zdroj: Allplan

> Modely, vykonávacie výkresy a podrobné vystužovanie pomocou jediného softvéru
> Kvalitné modely a ich kontrola, hladká výmena dát
> SCIA AutoConverter – automatický prenos modelu nosnej konštrukcie medzi Allplanom a statickými programami
> Precízne výkazy výmer pre presné náklady
> Práca v 2D alebo 3D podľa aktuálnych potrieb

 » Pozrite si Allplan Engineering Building

» Dohovorte si nezáväznú prezentáciu

Zdroj: PR článok Allplan Slovensko s. r. o.