Ponúkaná cena stále patrí ku kľúčovým kritériám pri výbere dodávateľa, najmenšiu rolu hrá reklama

Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva

Zákazníci si vyberajú stavebné firmy predovšetkým podľa ponúkanej ceny, najmenšiu úlohu pri ich rozhodovaní, hrá reklama. Stavebné firmy, naopak, získavajú zákazky na základe dlhodobej spolupráce a osobných kontaktov. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou, a. s., Ladce.

Kľúčovým kritériom, podľa ktorého si zákazník vyberá stavebné firmy, je stále ponúkaná cena (8,8 bodov z 10). Významne sa do rozhodovacieho procesu premieta tiež vlastná skúsenosť s danou firmou (7,8 bodov z 10) a jej predchádzajúce realizácie u iných zákazníkov (7,6 bodov z 10). Naopak, najmenší vplyv má pri výbere reklama (4,7 bodov z 10) a veľkosť firmy (5,5 bodov z 10). Vyššie uvedené potvrdzuje fakt, že iba u tretiny súťaží (29 percent verejných, respektíve 28 percent súkromných) nevyhrala ponuka s najnižšou cenou. Polovica (54 percent) verejných súťaží je potom, riaditeľmi stavebných firiem hodnotená ako vopred pripravená „na mieru“ konkrétnemu uchádzačovi.

„Zákazky sa snažíme získavať formou osobných stretnutí so samotnými investormi, developermi a bytovými družstvami. Získanie zákazky, podľa našej skúsenosti, závisí od informácií, ktoré o zákazke máme, a preto sa snažíme byť informovaní aj o najmenších detailoch. Samozrejme, do tohto procesu sú zapojení aj ostatní účastníci, ktorí sa podieľajú na samotnom procese od návrhu stavby, cez jej dodanie, až po jej realizáciu. Veľmi dôležitý článok v tomto procese zohrávajú aj kvalitní distribútori, s ktorými spolupracujeme pri získavaní zákazky. Vhodne zvolený distribútor dokáže urýchliť celý proces pri samotnej realizácii stavby“ hovorí Michal Fickuliak, Marketing manager, Saint-Gobain Construction Products, Divízia Weber –Terranova

Stavebné firmy, podľa svojich riaditeľov, získavajú zákazky predovšetkým na základe dlhodobej spolupráce s daným zadávateľom (7,9 bodov z 10) a na základe osobných kontaktov (7,8 bodov z 10). Naopak, najmenej sa spoliehajú na priamy dopyt zákazníkov (5,8 bodov z 10).

„Zákazky získavame v prevážnej miere vo verejných súťažiach. Na špecializované druhy prác (prefabrikované výrobky, skelety, predpínacie práce a pod.) využívame naše dlhoročné kontakty a skúsenosti. Treba poznamenať, že nielen u verejných, ale aj u súkromných investorov vždy ide o určitý typ súťaže na výber zhotoviteľa,“ uvádza Ján Záhradník, obchodný riaditeľ, Doprastav, a. s.

Kompletné výsledky Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva budú prezentované na Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva 2018/H2, ktoré organizuje CEEC Research, Považská cementáreň a Slovenská komora stavebných inžinierov 25. októbra v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave (viac na www.ceec.eu/events/conference-detail?iConferenceId=79).

Hlavnou témou ďalšieho ročníka tohto najväčšieho stretnutia popredných predstaviteľov štátu a generálnych riaditeľov stavebných, projektových a developerských spoločností sú stratégie pre úspešný rozvoj slovenského stavebníctva a pripravované zákazky od privátnych investorov. Účasť je pre riaditeľov stavebných, developerských a projektových spoločností bezplatná, vzhľadom k obmedzenému počtu miest je však potrebné sa vopred registrovať na konferencie@ceec.eu.

ZDROJ: CEEC Research s.r.o.

KategórieStavebné podnikanie