Akreditované štúdium facility manegementu

Štúdium
Zdroj: iStock

Stavebná fakulta STU v Bratislave ponúka v zimnom semestri akademického roka 2022/2023 akreditované ďalšie vzdelávanie Správa a údržba budov – Facility management (akreditácia MŠVVaŠ SR č. POA: 0473/2018/51/1).

Vzdelávanie je určené pre pracovníkov v nasledujúcich funkciách: facility manažér, projektový manažér, správca budovy, architekt, stavebný manažér, manažér nehnuteľnosti, HVAC technik atď.

Okrem týchto špecialistov je určené aj pre študentov STU. Akreditované štúdium je členené do odborných sekcií:

  • Facility management (doc. Ing. Viera Somorová, PhD.),
  • Energetický manažment(prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.),
  • Údržba budov (Ing. Eugen Maczko, STRABAG),
  • Systém manažérstva kvality(prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.),
  • BIM a facility management (Ing. Peter Balco)
  • Manažment ľudských zdrojov(Ing. Gabriela Kalinová, PhD.)
  • Architektúra a facility management (doc. Ing. Branislav Somora, PhD.)
  • Workshop (doc.Ing. Viera Somorová, PhD.)
  • FM v praxi (Mgr. Andrea Čarabová).

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania Facility management a kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní kurzu Systém manažérstva kvality.

Predpokladaný začiatok: september/október 2022
Odborný garant: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Miesto konania: Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11, Bratislava
Bližšie informácie: viera.somorova@stuba.sk, mobil:0904 639 121