Aké trendy budú dominovať oblasti budov v roku 2023?

Moderné trendy budov v roku 2023.
Zdroj: Getty Images

Sektor komerčných, priemyselných a obytných budov si minulý rok prešiel búrlivým obdobím. Po náročnejších časoch sme pred mesiacom vstúpili do nového ročného obdobia, ktorého nosnou témou sú najmä energie.

Nedostatok energie, ktorý sa v Európe objavil v dôsledku prudkého nárastu dopytu po covidovej kríze, ešte zhoršila vojna na Ukrajine, ktorá viedla k bezprecedentnému obmedzeniu dodávok. V dôsledku toho pokračuje úsilie EÚ a jednotlivých štátov o zvýšenie energetickej bezpečnosti.

Zníženie emisií uhlíka zostáva rovnako naliehavou prioritou. Novembrové zasadnutie OSN COP27 bolo naliehavou pripomienkou, že hoci je energetická bezpečnosť dôležitá, zmiernenie zmeny klímy je nevyhnutnosťou. Stavebný sektor v Európe má čo zvažovať vzhľadom na požiadavky, ktoré naň budú kladené v roku 2023.

Trend 1: Lepšie hospodárenie s energiou

Vlády robia všetko pre to, aby znížili dopyt po energii. Nezávislý think-tank Bruegel pripravil prehľad prijatých opatrení podľa jednotlivých krajín, ktorý ukazuje rôznorodosť prístupov. Spoločným znakom majiteľov budov na celom svete je potreba starostlivo hospodáriť s energiou.

Strategické využívanie systémov skladovania energie bude pre mnohých prvou voľbou. Vďaka uskladneniu energie môže podnik alebo majiteľ domu uchovávať energiu zo siete počas hodín mimo špičky. Okrem toho všetku energiu, ktorú vyrobia z obnoviteľných zdrojov, môžu použiť podľa potreby. Túto zmenu spôsobu využívania energie urýchlila energetická kríza a s ňou spojené vysoké ceny. V roku 2023 preto očakávame zvýšený dopyt po systémoch skladovania energie.

Najväčšou témou budov v roku 2023 budú energie.
Najväčšou témou budov v roku 2023 budú energie. | Zdroj: GettyImages

Trend 2: Regulačné lehoty

Opatrenia na zníženie spotreby energie vyplývajú aj z regulačných termínov a potreby ich splniť. V tomto roku by sa preto úsilie prevádzkovateľov budov malo zintenzívniť. Krajiny EÚ boli poverené implementáciou legislatívneho balíka Fit-for-55, ktorý má viesť ich ekonomiky k 55% zníženiu čistých emisií skleníkových plynov do roku 2030

Niektoré požiadavky boli v roku 2022 revidované smerom nahor s cieľom podporiť iniciatívu REPowerEU, ktorá urýchli pokrok Európy smerom k energetickej bezpečnosti, a to aj prostredníctvom vyššej úrovne distribuovanej výroby energie z obnoviteľných zdrojov. To všetko spôsobí, že rok 2023 bude kľúčovým rokom, pretože majitelia budov budú musieť zistiť, ako znížiť spotrebu energie aj emisie.

Trend 3: Elektromobily a obnoviteľné zdroje energie

Majitelia budov sú niekedy prekvapení, keď sa v rozhovore spomenie nabíjanie elektromobilov a obnoviteľné zdroje energie. Nie je im hneď jasné, ako môže infraštruktúra na nabíjanie elektrických vozidiel zlepšiť energetickú účinnosť budovy. Ale práve to sa môže stať prostredníctvom sektorového prepojenia, ktoré zahŕňa užšie prepojenie medzi výrobou a spotrebou energie, ako aj veľmi efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Prístup zvaný „Budovy ako sieť“ v prípade komerčných a priemyselných nehnuteľností alebo „Domy ako sieť“ v prípade obytných nehnuteľností, menia budovu na energetické centrum.

„Očakávame, že v roku 2023 bude tento prístup využívať viac majiteľov budov, pretože sa blíži koniec používania benzínových a naftových vozidiel. Predpokladáme, že sa zvýši aj počet výziev, aby štátna sieť umožnila obojsmerné nabíjanie, keďže majitelia nabíjačiek vidia, ako by mohli profitovať z predaja energie do siete. Napríklad v Nórsku je táto možnosť povolená, pričom sa teší obľube,“ uvádza sa v správe spoločnosti Eaton.

ok 2023 bude kľúčovým rokom, pretože majitelia budov budú musieť zistiť, ako znížiť spotrebu energie aj emisie.
Rok 2023 bude kľúčovým rokom, pretože majitelia budov budú musieť zistiť, ako znížiť spotrebu energie aj emisie. | Zdroj: GettyImages

Trend 4: Renovácia a modernizácia

V roku 2023 sa bude opäť klásť dôraz na renovácie, pretože majitelia budov a domov sa budú snažiť znížiť vplyv vysokých cien energie modernizáciou izolácie a zariadení, ako sú solárne panely. Ďalšie stimuly na modernizáciu budú mať podobu vnútroštátnych predpisov vyplývajúcich z vládnych iniciatív, ako je revidovaná smernica EÚ o energetickej hospodárnosti budov (EPBD).

Smernica EPBD okrem iného vyžaduje, aby krajiny nariadili nabíjanie elektrických vozidiel v nových a modernizovaných budovách s cieľom urýchliť prechod na elektrickú mobilitu. Správa spoločnosti Eaton hovorí, že sa očakáva, že väčšina krajín v EÚ a mimo nej zavedie podobné predpisy, ak ich ešte nemá.

Obnova má pri prechode na nové zdroje energie zásadný význam, pretože približne 35 % budov v EÚ je starších ako 50 rokov, takmer 75 % fondu budov sa považuje za energeticky neefektívne a každoročne sa obnovuje len približne 1 % fondu budov. S podobnými problémami sa stretávajú aj iné európske krajiny.

Trend 5: Prekonanie nedostatku kvalifikovaných pracovníkov

V celej Európe je nedostatok odborných elektrotechnických zručností, takže odborná príprava pracovníkov na inštaláciu infraštruktúry potrebnej na prechod na energetiku je prioritou všade. Európske krajiny budú musieť v roku 2023 urobiť viac, aby zabezpečili, že obchodné, priemyselné a bytové odvetvia budú mať k dispozícii kvalifikovaných pracovníkov, ktorých potrebujú.

Realizácia stratégií na nahradenie fosílnych palív novým energetickým mixom, ktorý zahŕňa oveľa väčší podiel obnoviteľných zdrojov energie, si bude vyžadovať veľa práce v oblasti infraštruktúry – a ľudí, ktorí ju budú vykonávať. Automatizácia a zavedenie efektívnych a opakovateľných pracovných postupov pomôže v tomto úsilí tým, že umožní menšiemu počtu kvalifikovaných ľudí dosiahnuť väčší výkon.

Zdroj informácií: Spoločnosť Eaton