Problém „studeného“ prízemia – komplexné zateplenie bytového domu

image 70583 25 v1

Nestačí zatepliť len obvodové steny bytového domu či strechu. Dôležité je bytový dom vnímať komplexne a zatepliť aj ostatné konštrukcie, cez ktoré môže unikať teplo – napríklad pivnice, garáže či vestibul.

V mnohých zateplených bytových domoch môžu po prvej vykurovacej sezóne vyjsť najavo detaily, na ktoré sa pri obnove budovy vopred nemyslelo. Jedným z nich bývajú aj úniky tepla do nevykurovanej pivnice, garáže alebo vstupného vestibulu. Ako sa vyrovnať s problémom „studeného“ prízemia?

Najjednoduchším a najúčinnejším riešením je zateplenie stropu priestorov pod najnižším obytným podlažím. Hneď na úvod je potrebné zdôrazniť, že zateplenie stropu pivnice má význam len v súčinnosti so zateplením fasády, pretože inak by nestačilo zamedziť únik tepla. Na stropoch nevykurovaných priestorov pivníc by sme mali použiť tepelnú izoláciu s hrúbkou aspoň 8 až 10 cm, aby bolo zateplenie „vyvážené“. Hrúbka samozrejme závisí od typu izolácie, ktorú si vyberieme. „Keďže ide o izoláciu vnútri objektu, odpadá nutnosť ochrany pred dažďom a snehom, systém nie je namáhaný ani vetrom. Tieto izolácie je preto možné lepiť celoplošne na stropnú konštrukciu bez dodatočného kotvenia, respektíve postačuje iba mechanické kotvenie,“ vysvetľuje Karol Tužinský, aplikačný manažér Knauf Insulation.

Drevovláknité dosky

Do technických priestorov sú vhodné buď drevovláknité dosky, alebo lamely z kamennej minerálnej vlny so zrezanými hranami. Každá z možností prináša iné výhody. Drevovláknité dosky majú dobrú tepelnú akumuláciu, sú tiež paropriepustné, ľahko sa režú na požadovaný tvar a vďaka svojej nehorľavosti výrazne zvyšujú požiarnu odolnosť budov. Drevovláknitá vrstva s cementovým spojivom vytvára nárazuodolný povrch a je vhodným základom pod nástrek farby. „Takáto izolácia je ideálna hlavne do garáží. Má výborné akustické vlastnosti, takže dokáže účinne izolovať hluk, aby neprenikal do obytných priestorov. Jej industriálny vzhľad nenarúša technické priestory, a tak si nevyžaduje ani povrchovú úpravu,“ dodáva Karol Tužinský.

Minerálne lamely

Tepelnoizolačné lamely sa vyrábajú v úzkom formáte s rozmerom 20 × 120 cm. Ide o ľahký materiál vhodný na prácu nad hlavou. Frézované lamely sa vyrábajú s hrúbkou v rozpätí od 5 do 15 cm a majú ofrézované všetky štyri hrany na jednej strane. Po ich nalepení na podklad stropu vzniká mierne členitá plocha so skosenými hranami, ktoré vytvárajú jemný priestorový 3D efekt. Tým sa dá do určitej miery vyrovnať nerovnosť podkladu. Pri použití obyčajných lamiel alebo dosiek sa totiž môžu zvýrazniť aj malé nerovnosti na ich stykových hranách. Niektorí výrobcovia ponúkajú aj lamely s povrchovým nástrekom, ktorý bráni nasiaknutiu vzdušnej vlhkosti z okolitého prostredia, majú menšiu prašnosť pri manipulácii a sú príjemnejšie na dotyk. Nástrek tiež zabezpečí úsporu lepidla a skráti čas realizácie.

Pozor na požiar

Pivnice a garáže v novostavbách je dnes nevyhnutné riešiť podľa platných noriem, ktoré v závislosti od charakteru stavby vyžadujú v niektorých prípadoch len použitie nehorľavých materiálov s triedou reakcie na oheň D1. Túto klasifikáciu spĺňa napríklad izolácia z minerálnych vlákien, respektíve jej kombinácia s drevocementovými doskami. Na exitujúce stavby sa vzťahuje staršia protipožiarna norma, ktorá vyžaduje dodatočné zvyšovanie požiarnej odolnosti izolovaných stropov, kde sa v minulosti použila izolácia z polystyrénu. Odporúčajú sa napríklad požiarne omietky s hrúbkou 1,5 cm alebo obloženie nehorľavými doskami s triedou reakcie na oheň A1 alebo A2.

Problematické potrubia

Ďalším problémom pivníc a suterénov bytových domov bývajú potrubia. Neohrozujú síce tepelný komfort v obytných interiéroch, ale v nevykurovaných priestoroch, cez ktoré sú často vedené, sa cez ne strácajú vzácne kilojouly tepla. Týka sa to predovšetkým rozvodov vykurovacej a úžitkovej vody či vzduchotechniky. Ideálnym riešením sú takzvané skruže. Skruže z minerálnych vlákien sa ľahko inštalujú, sú vinuté a opracované brúsením. Povrch z hliníkovej fólie a samolepiaci uzáver na prelepenie pozdĺžneho spoja zabezpečia pohľadovú estetiku. Sú nehorľavé, trvácne, rozmerovo stabilné, majú pevný povrch odolný proti roztrhnutiu a bodovému zaťaženiu.

Vhodné materiály
Lamela z kamennej minerálnej vlny so silikátovým nástrekom Nobasil CLT C1 je vhodná na izoláciu stropu. Z pohľadovej strany je upravená skosením hrán po obvode pod uhlom 45°. Lamely sa lepia na vnútorné stropy a následne sa povrchovo upravujú nastriekaním interiérovej alebo fasádnej farby. V technických priestoroch (napr. kotolne, garáže) ich možno ponechať bez ďalšej povrchovej úpravy. Súčiniteľ tepelnej vodivosti je na úrovni λD = 0,040 W/(m . K) (čím nižšia hodnota, tým lepšie materiál izoluje). Požiadavky na tepelnú izoláciu sa líšia v závislosti od rozdielu teplôt v miestnostiach pod a nad izolovaným stropom, čo priamo súvisí s účelom, na ktorý sa tieto miestnosti využívajú. Okrem tepelnoizolačnej funkcie má aj zvukovoizolačný účinok. Rozmer dosiek je 200 × 1 200 mm, hrúbka od 50 do 150 mm.
Cena sa pohybuje v rozpätí od 14,98 až 36 €/m2 (v závislosti od hrúbky lamely).

Lamela z kamennej minerálnej vlny

Jednovrstvová drevovláknitá doska s cementovým spojivom Heraklith je vhodná na izolovanie stropov, strešných konštrukcií, jednovrstvových a viac­vrstvových deliacich stien, ale aj ako trvalé debnenie na odstránenie tepelných mostov či ako izolácia podlahových konštrukcií a odvetrávaných fasád s omietkami a obkladom. Zároveň sa uplatní aj ako zvuková izolácia. Povrch je odolný proti nárazu a možno naň aplikovať omietku. Súčiniteľ tepelnej vodivosti je na úrovni λD = 0,070 W/(m . K). Trieda horľavosti B-s1, d0. Doska je vysoko paropriepustná, odolná proti hlodavcom a mikroorganizmom. Rozmer dosiek je 500 × 2 000 mm.
Cena sa pohybuje v rozpätí od 6,54 do 19,18 €/m2 (v závislosti od hrúbky dosky).

Jednovrstvová drevovláknitá doska s cementovým spojivom

Text: Karol Tužinský
FOTO: Knauf Insulation

KategórieObnova bytových domov