Najlepšie obnovený bytový dom 2015 je v Bratislave

image 81226 25 v1

Súťaž Najlepšie obnovený bytový dom 2015 už pozná svojich víťazov. Ocenenia odovzdali na medzinárodnom veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA. V tomto ročníku sa o priazeň odbornej poroty, ale aj hlasujúcej verejnosti, uchádzalo 15 bytových domov z celého Slovenska.

Do každého ročníka súťaže sa môžu prihlásiť spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, stavebné bytové družstvá a správcovia bytových domov, ktorí sú klientmi PSS, a. s., a v danom roku dokončili realizáciu aspoň jednej zo súčastí celkovej obnovy bytového domu.

„Obnova je dôležitou súčasťou našej činnosti. Financovaniu revitalizácie bytových domov sa ako banka venujeme už 16 rokov a za ten čas išlo na tento účel takmer 400 mil. eur. Rok čo rok však chceme ísť ešte ďalej. Preto sme vyhlásili grantový projekt na revitalizáciu vnútroblokov. Uvedomujeme si totiž, že obnova bytovky je jedna vec, ale prostredie pre život vytvára aj okolo bytového domu. Preto sme sa pustili aj do tohto projektu“ hovorí predseda predstavenstva PSS, a. s., Ing. Imrich Béreš.

Prvá stavebná sporiteľňa aj tento rok odovzdala trom obnoveným bytovým domom finančné ceny vo výške 1 700, 700 a 350 eur. Toto sú víťazi:

1. miesto – Bytový dom na ul. P. Horova v Bratislave

2. miesto – Bytový dom na ul. Novomestského v Žiari nad Hronom

3. miesto – Bytový dom na ul. Dostojevský rad v Bratislave

Víťazný dom predpokladá celkovú úsporu energie až vo výške 74,8 %. Cieľom súťaže Najlepšie obnovený bytový dom je už ôsmy rok poukázať práve na potrebu a nevyhnutnosť obnovy bytoviek, ktorá prináša nemalé úspory obyvateľom bytov. Dôkazom sú aj víťazné domy.

Súťaž je inšpiráciou pre spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové družstvá či iných správcov, ktorí o celkovej revitalizácii bytového domu ešte len uvažujú.

Zdroj: PSS, a.s.

Komentáre