Veľkí developeri na Slovensku počas koronakrízy

Pohľad na Bratislavu

Súčasná situácia má vplyv na obchodnú činnosť spoločností, ktoré majú problémy uzatvárať zákazky, získavať podklady k už prebiehajúcim projektom alebo zaisťovať finančný chod firmy tak, ako je pre ne bežné. To sa podpisuje na finančnom zdraví spoločnosti, takže opýtané spoločnosti očakávajú v priemere zníženie svojho hospodárskeho zisku až o 32 % v dôsledku súčasnej situácie okolo epidémie koronavírusu. Vyplýva to z Polročnej analýzy slovenského stavebníctva H1/2020 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research. Ako na túto situáciu reagujú veľké developerské spoločnosti na Slovensku?

Časopis ASB pripravil v súvislosti s aktuálnou situáciou anketu so zástupcami týchto spoločností. Celé znenie si môžete prečítať v pripravovanom vydaní ASB 4/2020.

Aké opatrenia ste museli uskutočniť v súvislosti so šírením nákazy COVID-19 a nastupujúcou koronakrízou? Pokračujete vo výstavbe svojich projektov alebo ste museli ísť do obmedzeného režimu?
MICHAL HÁJEK
Michal Hájek
Head of Sales & Marketing, CORWIN
Výstavba našich projektov pokračuje podľa plánu, no deje sa tak v režime sprísnených požiadaviek na ochranu zdravia. Preto sme v spolupráci s realizátormi a dodávateľmi na stavbách prijali opatrenia, ktoré majú posilniť ochranu všetkých, ktorí sa na prácach podieľajú. Patrí sem napríklad pravidelná dezinfekcia, povinné nosenie ochranných rúšok a rukavíc, prísne dodržiavanie osobnej hygieny. Plnenie týchto nariadení pravidelne kontroluje bezpečnostný technik.

Aktuálne nám stavebné firmy neavizovali žiadne výraznejšie časové či objemové obmedzenia prác, prípadné zdržanie môže spôsobiť problém napríklad na strane dodávateľov stavebných vstupov. Nepristúpili sme zatiaľ k žiadnemu obmedzeniu prác. Samozrejme, situáciu neustále pozorne sledujeme tak, aby sme boli v prípade potreby schopní čo najrýchlejšie zareagovať.

JÁN KRNÁČ
Ján Krnáč
výkonný riaditeľ, CRESCO REAL ESTATE

Pristúpili sme k opatreniam na ochranu zdravia zamestnancov, klientov aj budúcich obyvateľov. Podľa nariadenia hlavného hygienika SR a vlády SR sme dočasne obmedzili prevádzku predajného miesta a niektoré prevádzky v rámci lokálneho nákupného centra Slnečnice Market v bratislavskej Petržalke museli ostať zatvorené.

Predajný proces a proces odovzdávania bytov sme však nezastavili, s klientmi a záujemcami o kúpu bytu komunikujeme telefonicky alebo online a potrebné úkony riešime elektronicky. Pokiaľ ide o výstavbu, momentálne staviame v obmedzenom režime, čo znamená približne na 50 % v zóne Mesto aj v zóne Viladomy a zatiaľ bez obmedzení v prípade najnovšej etapy Slnečnice POP, ktorá sa nachádza v blízkosti plánovanej električkovej zastávky na juhu Petržalky v Janíkovom dvore.

MILAN MURCKO

Milan Murcko
generálny riaditeľ, YIT SLOVAKIA

Čo sa týka našich stavieb, všetky pokračujú v rámci aktuálnych možností. Sprísnili sme naše už aj tak dosť prísne bezpečnostné a hygienické opatrenia, pri vstupe na stavenisko meriame pracovníkom a dodávateľom teplotu, zabezpečili sme dezinfekciu rúk, ochranné rúška a rukavice, ako aj obedy, takže ani v čase obeda nie je potrebné riskovať bližší osobný kontakt či pohyb viac ľudí v malom priestore.

V súčasnej situácii prihliadame aj na skutočnosť, že na našich projektoch pracuje veľa živnostníkov, pre ktorých by zastavenie prác mohlo mať ťažké ekonomické následky. Preto sa snažíme, aby v prípade dobrého zdravia a za dodržania sprísnených bezpečnostných a hygienických opatrení mohli vo svojej práci pokračovať, kým to nariadenia príslušných orgánov umožňujú.

Zvyšok našich zamestnancov pracuje z domu, sme plne online prepojení, využívame všetky možnosti MS Teams na vedenie porád, zápisy, zdieľanie dokumentov, bežnú dennú komunikáciu, chat. Očakávame, že pokiaľ sa nič drasticky nezmení a budeme môcť a vedieť pokračovať aj na stavbách vo vyššie opísanom móde, nebude to mať zásadný vplyv na termíny, ktoré máme voči klientom.

JURAJ NEVOLNÍK

Juraj Nevolník
výkonný riaditeľ, Penta Real Estate Slovensko

Momentálne nezastavujeme žiadnu z našich stavieb a stavebné práce pokračujú naďalej. Situáciu okolo koronavírusu monitorujeme a priebežne vyhodnocujeme tak, aby sme vedeli v prípade potreby pružne reagovať. V priestoroch stavieb sme zaviedli povinné meranie teploty všetkým pracovníkom. Našou prioritou ostávajú nateraz všetky rozostavané projekty, ktoré chceme dokončiť v pôvodnom časovom pláne.

PAVEL PELIKÁN

Pavel Pelikán
výkonný riaditeľ, JTRE

Na epidemiologickú situáciu vo svete sme zareagovali už koncom februára. Na všetkých našich pracoviskách, stavbách a vo všetkých administratívnych, bytových a multifunkčných budovách, ktoré spravujeme, sme zvýšili dezinfekciu a zamestnancom poskytujeme dezinfekčné a ochranné prostriedky. Už od začiatku marca u nás v JTRE platí zrušenie všetkých zahraničných pracovných ciest, zrušené boli všetky fyzické stretnutia a už od 12. marca mohli prejsť všetci naši zamestnanci na prácu z domu. Zamestnanci JTRE, ktorých prítomnosť na pracovisku alebo na stavbách je nevyhnutná, dodržiavajú sprísnené hygienické postupy, aby chránili seba a ostatných. Vstup do pracovného prostredia je dovolený iba s použitím rúška alebo iného spôsobu zakrytia úst a nosa.

Na stavbách sa pred vstupom meria teplota. Zriadili sme krízový štáb JTRE, ktorý pozorne sleduje a neustále vyhodnocuje aktuálnu situáciu a všetky opatrenia prijímané Ústredným krízovým štábom SR, vládou a Úradom verejného zdravotníctva SR. Pravidelne sa informujeme o zdravotnom stave zamestnancov, aby sme mali dôkladný prehľad o situácii v našom tíme a predchádzali tak možným komplikáciám. Neustále komunikujeme s nájomníkmi kancelárií a vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a informujeme ich o všetkých prijatých opatreniach a o tom, ako môžu svojich blízkych alebo zamestnancov chrániť pred rizikom nákazy. Výstavba všetkých projektov pokračuje plynule s istými obmedzeniami súvisiacimi s hygienickými opatreniami, so spoluprácou so zahraničnými dodávateľmi a s uzatvorením hraníc.

IVAN ROLNÝ

Ivan Rolný
člen predstavenstva, ITB Development

Spoločnosť ITB Development prijala niekoľko bezpečnostných opatrení. Aby sme eliminovali možnosť šírenia nákazy, naši zamestnanci majú umožnené pracovať z domu. V súčasnosti realizujeme výstavbu dvoch projektov – Kolísky v Záhorskej Bystrici a Čerešne fine living v Dúbravke. Na staveniskách sa každému pri vstupe zmeria teplota, všetci pracovníci používajú ochranné rúška a rukavice a dohliadame na dodržiavanie sprísnených opatrení. Aktuálne sa nám darí obe naše stavby držať v riadnom chode. Po odznení epidémie očakávame rýchly návrat do normálneho režimu bez obmedzení súvisiacich s ochrannými opatreniami.

Vzhľadom na súčasný stav výskytu nového koronavírusu COVID-19 je však možné, že pri iných realitných projektoch na Slovensku dôjde k niekoľkotýždňovému predĺženiu plánovanej výstavby. Niektorí dodávatelia stavebných prác môžu čeliť problémom s nedostatkom pracovnej sily pre karanténne opatrenia a uzatvorené hranice. Taktiež je pravdepodobné, že sa môže vyskytnúť omeškanie dodávok stavebného materiálu.

Spoločnosť čakajú ekonomicky ťažké časy. Robili ste si interný odhad situácie na trhu s realitami v najbližšom období v súvislosti s koronakrízou? Čo všetko bude vplývať na vaše opatrenia?

M. Hájek: Naše opatrenia, samozrejme, reagujú a budú reagovať na vývoj situácie. A tá sa teraz veľmi dynamicky mení, či už hovoríme o opatreniach vlády na zmiernenie dosahov Covid-19 na ekonomiku a firmy, alebo aj o vývoji na bankovom trhu a zmenách v dostupnosti úverov (už sú potvrdené prvé rozhodnutia o zvyšovaní úrokov pri hypotékach, očakávame sprísňovanie posudzovania jednotlivých žiadateľov, na druhej strane sa očakáva zavedenie odkladov splátok úverov, centrálne banky a vlády budú do ekonomiky nalievať miliardy eur atď.).

Samozrejme, prudký prepad HDP a s tým spojený nárast nezamestnanosti, dokonca pokles reálnych miezd bude mať priame a nepriame dosahy i na trh s nehnuteľnosťami. Čo sa týka vývoja realitného trhu: nižšie ceny sa dajú (podobne ako v rokoch 2008 až 2010) očakávať pri starších bytoch v panelových domoch. Ich hodnota v ostatnom období výrazne rástla, pretože bola ťahaná vývojom cien novostavieb, ktoré najmä v Bratislave citeľne chýbajú. Ak k cenovej korekcii dôjde, mala by sa týkať predovšetkým tohto typu bytov. Ak sa kríza súvisiaca s koronavírusom výrazne nezhorší, novostavieb by sa mala dotknúť iba v obmedzenej miere. Na trhu je ich nedostatok, predovšetkým v krajských mestách, špeciálne v Bratislave. Neočakávame teda, že ceny novostavieb klesnú, skôr sa môže spomaliť ich rast.

J. Krnáč: Naša spoločnosť je na trhu už takmer 30 rokov a na trhové výkyvy sme dobre pripravení. Samozrejme, situáciu pozorne sledujeme, analyzujeme rôzne scenáre vývoja, podľa situácie sa im prispôsobíme a včas prijmeme rozumné opatrenia. Držme si palce, aby sme boli zdraví a aby nás vírus obišiel. Verím, že čoskoro sa všetko vráti do normálnych koľají.

M. Murcko: Pravdepodobne dôjde k obmedzeniu dopytu, to však podľa nášho názoru povedie len k normalizácii trhu v zmysle vyváženia ponuky a dopytu. Ak vám v databáze čaká na 260 bytov 4 000 potenciálnych zákazníkov, ako je to v prípade nášho projektu ZWIRN, a vaším najväčším problémom je, ako zabezpečiť spravodlivú šancu pre každého zákazníka, nie je to normálna situácia. Ak by ich počet klesol aj o 80 – 90 %, situácia sa len priblíži k normálu. Myslím si, že dobré projekty budú naďalej úspešné a spomalené tempo predaja nám umožní ešte viac skvalitniť starostlivosť o našich zákazníkov, nájsť na trhu kvalitných dodávateľov a stavať ešte lepšie byty. Napriek udalostiam v súvislosti s Covid-19 všetky naše stavby pokračujú v plnej prevádzke, samozrejme, po zabezpečení prísnych hygienických opatrení.

J. Nevolník: Interne, samozrejme, situáciu priebežne vyhodnocujeme, no vývoj sa mení veľmi rýchlo, v podstate zo dňa na deň. Sme však realisti a je možné, že v blízkej budúcnosti budeme musieť riešiť problémy s dodávkami materiálu či pracovnou silou, ktoré môžu ovplyvniť harmonogram projektov, zatiaľ sa však snažíme prijímať také opatrenia, aby k takejto situácii nedošlo. Netreba však zabúdať ani na tzv. „druhotný ekonomický dosah“ a musíme očakávať aj to, že naši klienti alebo dodávatelia môžu mať taktiež problémy a tie bude treba operatívne riešiť. Finančný dosah je nateraz predčasné vyčísľovať, predpokladáme však, že nebude zanedbateľný.

P. Pelikán: Realitný biznis je založený na dlhodobom časovom horizonte a počíta s výkyvmi, na ktoré musí byť každý pripravený. Situáciu pozorne sledujeme a vyhodnocujeme. Na rozdiel od cyklického vývoja ekonomiky a realitného trhu bolo prepuknutie pandémie náhle, nedalo sa teda predpokladať, a preto sa na túto situáciu nikto nedokázal vopred pripraviť. Samozrejme, každá zodpovedná spoločnosť má postupy pre mimoriadne situácie. Vplyv koronavírusu na realitný trh závisí od toho, ako dlho bude neistota trvať a aký bude mať vplyv na celú ekonomiku. Ak sa situácia upokojí rýchlo, v priebehu dvoch – troch mesiacov, trh sa vráti do normálu a nebude to mať výrazný vplyv na ceny bytov alebo prenájmov. Cenotvorbu si trh generuje sám s ohľadom na ponuku a dopyt.

I. Rolný: S ohľadom na bezpečnosť majú momentálne všetci naši pracovníci umožnené pracovať z domu. Nepripúšťame zmeny pracovných pomerov či dokonca prepúšťanie. Aj napriek vplyvu nového koronavírusu na aktuálne fungovanie ekonomiky nepredpokladám po skončení opatrení ani znižovanie cien nehnuteľností. Na trhu je stále nedostatok bytov, a preto na to zatiaľ neexistujú žiadne dôvody. Rovnako ani pri bytoch, ktoré budú dokončené o jeden – dva roky nevidím dôvody na korekciu ceny. Preto aj na projektoch, ktoré boli v prípravnej fáze, naďalej aktívne pracujeme. Veríme v skorý návrat do normálneho režimu. Po odznení karanténnych opatrení predpokladám, že sa život aj ekonomika rýchlo spamätajú zo situácie, ktorú aktuálne prežívame.

Pripravil: Ľudovít Petránsky
Foto: Miro Pochyba
KategórieDeveloperiZnačky