Konverzia budovy v Žiline.
Galéria(8)

Žiadna asanácia. Pôvodný skelet žilinskej budovy poslúži novým luxusným bytom

Developerská spoločnosť Reinoo nadväzuje na oceňovaný projekt rekonštrukcie bývalej pošty a predstavuje zámer obnovy ďalšej budovy v Žiline.

Prestavba administratívnej budovy na Poštovej získala ako prvá na Slovensku certifikát LEED GOLD V4 a odniesla si tiež dve ocenenia zo súťaže Stavba roka. Projekt Rezidencie Bôrik posúva developerské ambície ešte ďalej, pretože počíta s náročnou konverziou, ktorá zmení funkciu budovy a ponúkne vysoký bytový štandard.

Prestavbou bližšie k ekológii

Z pôvodnej stavby známeho VÚRAL-u (Výskumného ústavu racionalizácie ložísk, ktorý projektoval architekt Viliam Šlopek) zachovajú iba skeletový systém. Z kancelárskej budovy sa stane polyfunkčný objekt s rezidenčným bývaním a obchodnými prevádzkami.

Developer sa namiesto asanácie rozhodol ponechať pôvodný skelet, a to aj najmä kvôli ekológii. Takto sa ušetrí veľké množstvo CO2, ktoré by vzniklo búraním či recykláciou železobetónu a výrobou nového. „Rovnaký prístup sme aplikovali aj pri rekonštrukcii administratívnej budovy Poštová.

Vizualizácia rezidencie Bôrik, Žilina.
Známa administratívna budova na ulici Alexandra Rudnaya v Žiline sa zmení na polyfunkčný objekt s rezidenčným bývaním. | Zdroj: VISIA

Hlavná výzva však spočíva v skĺbení existujúceho skeletu s predstavami architekta a investora tak, aby vzniklo funkčné riešenie, ktoré prinesie na trh ponuku nadštandardného rezidenčného bývania,“ ozrejmuje zámer výkonný riaditeľ spoločnosti Milan Dubec.

Projektovaná s výhľadom do budúcnosti

Spoločnosť Reinoo má v Žiline vo fáze prípravy či realizácie okrem kancelárskych budov hneď niekoľko bytových projektov. Dlhodobo však vníma práve absenciu lukratívneho nadštandardného bývania. „Veríme, že projekt Rezidencie Bôrik zároveň oživí a skultivuje lokalitu, ktorá má veľký potenciál,“ vysvetľuje Milan Dubec.

Dodáva, že prestavba VÚRAL-u na bytový dom je nesporným pozitívom aj z hľadiska ďalšieho rozvoja mesta Žilina. Objekt sa navyše nachádza v časti, kde územný plán zóny mesta uvažuje nad predĺžením osi pešieho bulváru vedúceho z úplného centra Žiliny až k riešenému objektu.

Obmedzenia a príležitosti

Projekt sa aktuálne nachádza vo fáze finalizácie podrobnej architektonickej štúdie a čaká na posúdenie EIA. Návrh prihliada na orientáciu, preslnenie aj vhodné začlenenie budovy do budúcej mestskej štruktúry okolia. Architektonický koncept však limituje konštrukcia pôvodnej dispozície a pôvodný účel budovy.

Keďže ide o konverziu administratívnych priestorov na byty, ponúkajú sa architektom zároveň nové možnosti, ako vyššia svetlá výška, vďaka čomu cez fasádu prenikne slnko hlbšie do interiéru.

Súčasný stav objektu.
Súčasný stav objektu. | Zdroj: Redakcia

Fasáda objektu má charakter rastra a vytvára silný mestotvorný dojem. Vybúraním časti skeletu na južnej strane ôsmeho podlažia sa vytvorí miesto na väčšie plochy preslnených strešných terás s výhľadom na Malú Fatru a Strážovské vrchy.

Vizualizácia rezidencie Bôrik, Žilina.
Vizualizácia rezidencie Bôrik, Žilina. | Zdroj: VISIA

Dostatok parkovacích miest aj zelene

Na prízemí sa má nachádzať päť komerčných prevádzok, ktoré sú navrhnuté tak, aby bolo možné flexibilne prispôsobiť ich počet a rozmery budúcim nájomcom. Obyvatelia budú mať k dispozícii parkovanie pod objektom, ako aj v prístavbe priľahlého polozapusteného parkovacieho domu.

Návštevníci prevádzok zaparkujú na ulici Juraja Papánka. Priestor okolo samotnej budovy sa stane verejným. Parkovacie plochy na teréne uvažuje developer riešiť zatrávňovacími retenčnými dlažbami a predeliť výsadbou stromov.

Pred objektom sa budú nachádzať terasy prevádzok a pobytové terénne terasy. Plochy zelene bude dopĺňať aj moderné detské ihrisko. Prírodnú fasádu s vertikálnou zeleňou dostane aj prístavba. To všetko určite zohrá svoju rolu v úsilí developera o získanie prestížneho zeleného certifikátu BREEAM.

Vizualizácia rezidencie Bôrik, Žilina.
Vizualizácia rezidencie Bôrik, Žilina.
Vizualizácia rezidencie Bôrik, Žilina.
Vizualizácia rezidencie Bôrik, Žilina.
Situácia objektu.
IMG 20230222 154134
Súčasný stav objektu.
Súčasný stav objektu.

Rezidencie Bôrik, Žilina

Developer: Reinoo
Architekt: VISIA (Michal Babinec, Ladislav Chatrnúch)
Plocha pozemku: 6 563 m2
Počet bytov a apartmánov: 107 + 14
Počet parkovacích miest: 201
Odhadované náklady: cca 15 mil. €

Článok bol uverejnený v časopise ASB 1-2/2023