Vizualizácia projektu bývania v Pezinku

V Pezinku na nevyužitom pozemku vznikne malá obytná zóna so 110 bytmi

Nové obytné územie s tromi bytovými domami s drobnou občianskou vybavenosťou v severnej zastavanej časti okresného mesta Pezinok navrhuje investor HRE 01 v zámere, ktorý je od 6. júna zverejnený na Enviroportále.

Podkladom bola projektová dokumentácie pre územné rozhodnutie  BD PEZINOK SEVER od bratislavského ateliéru ROAR architekti. Pozemok s rozlohou vyše 8400 m2 v polohe ulíc ul. Dona Sandtnera a ul. L. Novomeského, kde chce investor stavať, je v súčasnosti funkčne nevyužívaný a neoplotený.

Ateliér k návrhu na svojej stránke napísal, že dva z bytových domov vytvoria polouzavretý spoločný dvor. V parteri tretieho obytného domu sa nachádza materská škola a na ňu nadväzuje park a ihrisko smerom k rodinným domom. Priestor medzi domami nadvodzuje susedskú atmosféru a vytvára priestor pre komunitný život. „Škôlka je  navrhnutá tak, aby bola vo večerných hodinách komunitným centrom,“ uvádzajú architekti.

Vizualizácia rezidenčného projektu v Pezinku
Vizualizácia rezidenčného projektu v Pezinku |

Podľa zámeru je tendenciou urbanistického a objemovo – dispozičného riešenia  vytvoriť nové obytné územie so zázemím, zeleňou a oddychovými plochami s detskými ihriskami. Súčasťou stavby budú aj predzáhradky prislúchajúce k prízemným bytom.

V troch bytových domoch má byť 110 bytových jednotiek a pod každým domom je navrhnutá podzemná jednopodlažná parkovacia garáž. Obytné domy majú štyri podlažia a jedno ustúpené. V navrhovanom objekte SO 103 bude na prízemí vyhradený priestor pre materskú škôlku s plochou 232,7 m2.

Environmentálny aspekt výstavby majú podporiť plochy zelene na rastlom teréne, strešná zeleň, dažďové záhrady či delená kanalizačná sústava. Súčasťou stavby bude komunikácia vo vnútri areálu, ktorá bude obojsmerná a dvojpruhová, slepá bez obratiska. V podzemnej garáži má byť 75 parkovacích miest a 84 na povrchu.

BD Pezinok sever, Pezinok

Investor: HRE 01
Autor projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie: ROAR architekti
Náklady: 16,5 mil. eur
Počet bytov: 110
Počet parkovacích miest: 159
Plocha bývania: 6 865,3 m2
Plocha materskej škôlky: 232,7 m2
Plocha zelene: 3 755,0 m2
Stav: zámer predložený do EIA