V Bratislave vyrastie prvá kreatívna mestská štvrť Nesto

V bratislavskej Petržalke, v tesnej blízkosti hraníc s Rakúskom, vyrastie prvá kreatívna štvrť v Bratislave s názvom Nesto. Hlavným princípom Nesta bude ekológia a udržateľnosť, čo vyjadruje aj ambícia dosiahnuť v celej štvrti CO2 neutrálnu prevádzku. Nesto ponúkne viaceré inovatívne koncepty bývania a priestorov na prácu, ktoré v sebe spoja vysokú kvalitu života s dynamikou kreatívnych odvetví. Nová plnohodnotná mestská štvrť a zároveň nové centrum celého prihraničného regiónu vznikne na území s rozlohou takmer 48 ha a v budúcnosti v ňom bude žiť až 15 000 ľudí. Prvá fáza projektu má už platné územné rozhodnutie a pripravujú sa podklady pre získanie stavebného povolenia. Developer projektu, spoločnosť Lucron, predpokladá začiatok výstavby prvej fázy v marci 2020.

Ľudia v mestách menia svoje preferencie a zvyklosti

Celosvetová urbanizácia, spojená s koncentráciou väčšiny populácie v mestách, má veľký vplyv na kvalitu života a kladie čoraz väčšie nároky na dopravu, služby, energie či technológie. Plánovanie rozvoja miest a nových projektov však ovplyvňuje nielen rastúci počet ľudí, ale najmä zmeny v ich zvyklostiach a preferenciách.

„Pohľad na kvalitu života, bývanie a pracovné prostredie sa v posledných rokoch dramaticky zmenil. Najmä mladí ľudia dnes oveľa viac vnímajú potrebu vyvažovať pracovný a súkromný život a sú schopní vzdať sa časti svojho pohodlia alebo využívať zdieľané služby v prospech ekológie a udržateľnosti. Vlastníctvo už prestáva byť pre mnohých prioritou a prednosť dostáva sloboda, možnosť voľby a flexibilita,“ hovorí Peter Kavecký, člen dozornej rady zodpovedný za strategické projekty v spoločnosti Lucron. „Nové projekty v mestách musia byť schopné tieto trendy predvídať a pružne na ne reagovať, aby priniesli svojim obyvateľom a užívateľom to, čo očakávajú a potrebujú.“

Nesto bude udržateľnou a dostupnou mestskou štvrťou pre tvorivých ľudí

Odpoveďou na tieto trendy je prvá kreatívna štvrť Nesto , ktorá vyrastie v bratislavskej Petržalke v blízkosti slovensko-rakúskych hraníc. Na území s rozlohou 473 494 m2 vytvorí priestor pre bývanie a kreatívnu prácu, ale aj široké možnosti pre trávenie voľného času, športovanie a kultúrne vyžitie.

Nové myšlienky hýbu dnešnou ekonomikou oveľa viac než financie či fyzická infraštruktúra. „Nesto vytvorí priestor pre tvorivých ľudí všetkých profesií a generácií, ktorí pre svoj život potrebujú kreatívne a podnetné prostredie. Práve preto sú hlavnými charakteristikami Nesta otvorený prístup a flexibilita. Kreativita sa prejaví najmä v prístupe k tvorbe tejto štvrte – Nesto bude rásť organicky a bude ho formovať životný štýl a preferencie ľudí, ktorí v ňom budú bývať a pracovať,“ približuje Peter Kavecký.

Najsilnejším princípom v Neste budú ekológia a udržateľnosť. Cieľom je dosiahnuť, aby prevádzka projektu bola CO2 neutrálna, čo znamená vyrovnaný pomer medzi produkciou a pohlcovaním CO2. Vďaka mnohým opatreniam a inovatívnym technológiám bude Nesto aktívne prispievať k zabráneniu zvyšovania skleníkových plynov v atmosfére. Dôležitým prvkom budú tiež opatrenia na zachytávanie vody v území, ako sú dažďové záhrady, mokrade či využitie vodopriepustných materiálov, ktoré sú dôležité v príprave miest na klimatickú zmenu. Projekt počíta so zásadným využitím obnoviteľných zdrojov energie a veľký priestor dostane zeleň v rôznych formách. Celá štvrť bude priateľská k chodcom a bude motivovať k využívaniu alternatívnych ekologických foriem dopravy. Miesto tu budú mať car-free zóny a aj viaceré alternatívne dopravné riešenia, ako sú elektrobicykle a car sharing.

Tretím pilierom Nesta je dostupnosť. „Okrem dopravy vnímame princíp dostupnosti aj v širšom význame, teda že Nesto bude dostupné z pohľadu cien bývania, ponukou služieb a občianskej vybavenosti,“ hovorí Peter Kavecký. Nesto vyrastá v lokalite s výbornou dopravnou dostupnosťou. Z centra Bratislavy je dostupné autom v priebehu 6 minút, autobusom alebo bicyklom je v dosahu za 16 minút. V rámci širšieho cezhraničného regiónu, Nesto má už dnes výborné napojenie smerom na Viedeň, Prahu a Budapešť vďaka existujúcim diaľniciam. V budúcnosti sa spojenie s Viedňou ešte zlepší, keďže je tu plánovaná nová vlaková zastávka. Individuálnu dopravu posilní aj tzv. nultý obchvat, ktorý uľahčí a zrýchli odchod z mesta smerom na Trnavu a zvyšok Slovenska.

Nesto bude prirodzeným centrom cezhraničného regiónu

„Rozvoj mesta v tejto lokalite a prepojenie celého cezhraničného regiónu predpokladá aj územný plán, s ktorým je Nesto v súlade,“ hovorí senior konzultant pre mestské plánovanie a architektúru spoločnosti Lucron Peter Gero. „Bratislava je dnes už príliš veľká, aby mala iba jedno centrum. Musí fungovať na princípe viacerých menších centier resp. plnohodnotných štvrtí, a takou je aj Nesto. Človek tu nájde všetko potrebné pre život a svojou rozlohou umožňuje všetky tieto funkcie sústrediť na jednom mieste tak, aby sa človek nemusel ďaleko presúvať.“

Kreatívna štvrť znamená, že nie je naplánovaná do posledného detailu, ale v jej pláne sa nechá priestor na kreatívny vizionársky rozvoj. „Existuje viacero príkladov úspešných kreatívnych štvrtí, ako viedenský Naschmarkt, berlínsky Kreuzberg alebo pražský Karlín. Ale tu platí, že každé mesto je jedinečné a má svoje kultúrne a historické pozadie, z ktorého treba vychádzať. Kopírovanie modelov kreatívnych štvrtí zo zahraničia by preto nedávalo zmysel. Nesto bude na mieru ušité špecifikám Bratislavy,” hovorí Peter Gero.
Jedným z hlavných prvkov kreatívneho prístupu je rozdelenie územia na malé časti, ktoré sa postupne rozvíjajú na základe spoločného ideového konceptu – tzv. masterplanu. Tento princíp sa využíva aktuálne aj pri tvorbe štvrte Nesto. „Kým vo väčšine projektov sa začína cestami, my v Neste sme najskôr začali zelenou osou. Okolo nej sa vytvára päť hlavných priestorov, ktoré sú určujúce pre identitu a atraktívny charakter novej štvrte. A týchto päť priestorov je prepojených kvalitnými verejnými priestranstvami,“ hovorí Peter Gero.

5 HLAVNÝCH PRIESTOROV ŠTVRTE NESTO:

1. Južný vstup – objekty zoskupené okolo námestia s aktívnym parterom vytvárajú živé mestské prostredie. Námestie je prepojené so zastávkou MHD a tvorí silný komunikačný priestor spájajúci objekty bývania a priestory na prácu rôznych foriem, škôlky, kultúrno-spoločenské centrum a medicentrum.
2. Severný vstup – je definovaný objektom výškovej budovy s prechodom k priestoru kreatívnych odvetví pozdĺž novej Bratskej a diaľnice. Parter vytvára priestor pre obchodné prevádzky.
3. Nové formy bývania – v pozdĺžnych objektoch s vytvorením útulného dvora, ktorý slúži k vytvoreniu rôznorodých susedských komunít.
4. Komunitné centrum so školou, športovou halou a športoviskami vo voľnom priestranstve
5. Historická stopa – cintorín, bunker

Nesto ponúkne inovatívne koncepty pre bývanie a kreatívnu prácu

Nesto ponúkne všetky funkcie plnohodnotnej mestskej štvrte: bývanie, občiansku vybavenosť, priestory na prácu aj voľný čas. „Vytvárame živý priestor pre ľudí, v ktorom vedia tvoriť, rozvíjať sa a tráviť voľný čas. Chceme, aby ľudia do Nesta nechodili len prespávať, ale aby využili všetky možnosti, ktoré táto nová mestská štvrť ponúka,” hovorí Paulína Kosírová, riaditeľka hybridných a komerčných nehnuteľností spoločnosti Lucron.

BÝVANIE

Nová štvrť prinesie rôzne formy bývania, v bytoch v mestských blokoch, viladomoch aj rodinných domoch. Dizajn obytných zón bude vychádzať z holandského konceptu „woonerf“, čo znamená „živá ulica“. „Woonerf“ podporuje sociálnu interakciu ľudí a vznik susedských komunít a vďaka utlmenej doprave berie ohľad najmä na záujmy chodcov a cyklistov.

Až 20 % z celkového počtu budú tvoriť nájomné byty. „Sme presvedčení, že predpoklad o silnej majetkovej orientácii slovenských obyvateľov vychádza z toho, že veľká časť nájomného trhu nie je inštitucionalizovaná. V skutočnosti je však trh s nájomným bývaním na Slovensku rozvinutý a má aj v budúcnosti veľký potenciál na ďalší rast. V Neste chceme ponúknuť také možnosti nájomného bývania, ktoré budú plnohodnotnou alternatívou k vlastnému bývaniu,“ hovorí Paulína Kosírová, riaditeľka hybridných a komerčných nehnuteľností spoločnosti Lucron.

Podľa dostupných dát zo CBRE Research 2018, takmer 60 % ľudí v Bratislave vo veku 20-40 rokov aktuálne nemá vlastné bývanie a býva v platenom prenájme alebo s rodičmi. Ako ukázal exkluzívny sociologický výskum, ktorý pre Lucron realizovala agentúra FOCUS v júni 2018, hlavným dôvodom, prečo ľudia aktuálne bývajú v prenájme, je pre polovicu respondentov finančná náročnosť kúpy. Približne pätina opýtaných však uviedla ako dôvod prenájmu aj nízku dobu viazanosti, jedinú možnosť bývania v obľúbenej lokalite či možnosť bývať s priateľmi. „Ukazuje sa, že generácia „mileniálov“ často uprednostňuje flexibilitu prenájmu pred vlastným bývaním cielene a rozhoduje sa aj podľa ponúknutého konceptu a lokality. Dopyt po nájomnom bývaní závisí nielen od ponuky nájomných bytov, ale aj od ich kvality, prostredia, dostupnosti ďalších služieb a podobne,“ vysvetľuje Paulína Kosírová.

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Co-living
Okrem tradičných foriem bývania ponúkne Nesto na Slovensku zatiaľ neznámy koncept co-livingu. Krátkodobé ubytovanie internátneho typu je alternatívou k štartovaciemu bývaniu pre tých, ktorí sa nechcú viazať k jednému miestu alebo sa zaťažovať hypotékou. Co-living pripomína hotel alebo hostel, pretože poskytuje aj služby ako recepciu či internetové pripojenie a ďalšie doplnkové služby, ktoré si nájomník môže dokúpiť (napr. upratovanie, práčovňu a pod.).

Medicínske centrum
Všeobecný lekár, rôzni špecialisti či lekáreň – všetko bude pod jednou strechou bez potreby cestovania. Mať v blízkosti lekára pre seba či svoje dieťa je veľkou výhodou. Medicínske centrum v Neste bude poskytovať liečebno-preventívnu starostlivosť v nadštandardných podmienkach.

Škôlka a škola
Predškolské zariadenie a škola budú zasadené do zelenej časti štvrte a v ich okolí bude utlmením dopravy zaistený bezpečný pohyb detí. Vďaka blízkosti autobusovej zastávky budú dobre prístupné aj pre deti z iných častí mesta. Vedľa školy bude umiestnené športové centrum tak, aby ho žiaci mohli bez zložitého presúvania využívať.

Bývanie pre seniorov
V dobrej štvrti žijú spolu ľudia všetkých generácií a preto v Neste dostanú priestor rôzne formy bývania pre seniorov. Pre tých, ktorí potrebujú starostlivosť, budú k dispozícii potrebné asistenčné a zdravotnícke služby.

KREATÍVNE PRIESTORY NA PRÁCU

Nesto chce prekvapiť aj ponukou priestorov na prácu. „Chceme zbúrať zažité stereotypy a hranice medzi profesiami, pretože najmä v kreatívnych odvetviach už neplatí tradičné sektorové rozdelenie. Tvoriví ľudia sa dopĺňajú a často lepšie fungujú vedľa seba než oddelene,“ hovorí Paulína Kosírová.
Nesto ponúkne niekoľko typov na mieru šitých priestorov na prácu: flexibilné kancelárie, ateliéry a dielne,

malorozmerné (small-scale) kancelárie, hybridné priestory, aj klasický co-working. Spoločné priestory integrujú špecialistov z rôznych odvetví a vytvoria príležitosti na networking nielen pri práci, ale aj vo voľnom čase a pri športových aktivitách. Svoje miesto tu budú mať aj priestory pre vzdelávanie a e-business.

VOĽNÝ ČAS

Nesto prinesie aj vlastný priestor na kultúrne a spoločenské podujatia. V multifunkčnom kultúrno-spoločenskom centre bude možné organizovať širokú paletu podujatí: od konferencií, cez výstavy až po profesionálne koncerty, divadelné predstavenia a komunitné podujatia pre obyvateľov Nesta.

Športové vyžitie zabezpečia ihriská a indoorové aj outdoorové športoviská, ktoré dostanú v Neste priestor na ploche až 2,5 hektára. Cez územie vedú medzinárodné cyklotrasy, ktoré umožňujú cyklovýlety do Hainburgu a k Neusiedler See. Neoddeliteľnou súčasťou lokality sú historické zaujímavosti, ako cintorín a vojenský bunker, ktorého revitalizácia je plánovaná už pred začiatkom výstavby projektu.

www.nesto.sk
www.lucron.sk

KategórieUrbanizmus