Svet BMW v Mníchove chytá vietor do tvarov
Galéria(5)

Svet BMW v Mníchove chytá vietor do tvarov

Čím je starší, tým je produktívnejší – a pre mnohých aj stále lepší. Coop Himmelb(l)au len v lete otvoril v Spojených štátoch ocenené Akron Art Museum a už je tu s ďalším originálnym príspevkom – BMW Welt v Mníchove. Spoluzakladateľ a ideový vodca tejto viedenskej kancelárie Wolf D. Prix zapojil do projektu vyše 200 architektov, stavebných inžinierov a ďalších špecialistov, aby opäť posunul svoju predstavu o súčasnej architektúre o poriadny kus ďalej. „Pri interpretácii našej novej budovy v Mníchove by som použil slová spisovateľa Hermana Melvilla, ktorý to vo svojom Moby Dickovi napísal veľmi výstižne: Prial by som si, aby vietor mal telo,“ hovorí Wolf D. Prix.

Vzdušné línie

Aj Coop Himmelb(l)au sa snaží zaodieť éterické veci do telesného odevu z tohto sveta. Sám Prix hovorí, že tvorí akúsi archi­tektúru z oblakov, ktorá sa mení ako vzduš­né pary v našej atmosfére. „Nie je to však architektúra bez pevných tvarov, ale mala by v sebe obsahovať túžbu ľudí po zbavení sa vlastnej tiaže,“ dodáva architekt.

Platí to aj pre projekt BMW Welt, pri ktorom je opäť zreteľný dôraz na priehľadné vzdušné línie, vzájomné prepojenie a spolupôsobenie rôznych plôch v rámci komplexu i s priamym okolím. Transparentná sklenená fasáda napr. poskytuje otvorený dialóg so susediacim Olympijským parkom, pričom s neďalekým ústredím BMW Group má priamy vizuálny kontakt cez rafinovaný architektonický prvok. Štvorcylindrická budova ústredia automobilovej spoločnosti od Karla Schwanzera totiž vytvára klinový výsek, cez ktorý sa dá pozorovať celý proces dodávky vozidiel na jednotlivých stupňoch odohrávajúci sa vnútri BMW Welt.

Priestorové riešenie centra BMW Welt, ako aj jeho funkčný mechanizmus teda vychádzajú z procesu dodávky vozidiel uskutočňujúcej sa takmer na všetkých podlažiach objektu. Nové automobily sa premiestňujú prostredníctvom nakladacích rámp na nižšie podlažia. Okrem umyvární áut a dielní mechanikov je tu finálna kontrola laku a leštenia, ako aj automatizované viacúrovňové skladovacie priestory s jednodňovou kapacitou pre 250 vozidiel. Tento počet zodpovedá maximálnej dennej kapacite procesu expedície vozidiel.

Dispozícia funkčných častí

Autori rozdelili dispozíciu budovy do niekoľkých funkčných častí. Premiere je v srdci BMW Weltu a z tohto miesta v tvare zaskleného rotujúceho pódia si môže zákazník sám odviesť nový automobil.

Lounge sú zase salónne a klubové pries­tory určené aj zákazníkom. Táto časť je začlenená do strechy, ktorá sa akoby virtuálne vznášala ponad expedičný priestor, pričom ju podopierajú len prevádzkové stĺpy a jeden pilier.

Ďalšiu kľúčovú funkciu v objekte BMW Welt predstavuje Forum. Táto zóna je umiestnená v severnom krídle budovy a zaujímavým spôsobom stelesňuje koncepciu vizuálneho a priestorového prepojenia spájajúcu sa s vysokým stupňom funkčnej samostatnosti. Jej jadrom je multifunkčná aula pre 800 ľudí.

Časť Tower (Veža) sa nachádza na juhozápadnej strane a podobne ako Forum ponúka uzavreté interiérové priestory s výhľadom na Olympijský park a prechodné plochy – vnútorné alebo vonkajšie terasy. Nachádzajú sa tu dve reštaurácie, ale aj výstavné, predajné a administratívne priestory pre asi 200 pracovníkov.

Double Cone (Dvojitý kužeľ) je ďalším multifunkčným priestorom na podujatia so zázemím kompletného servisu. Sú tu rotujúce plošiny a napojenie infraštruktúry na usporiadanie koncertov, výstav alebo zábavných podujatí. Double Cone umožňuje i vystavovanie vozidiel z dielní.

Forum, Tower a Double Cone spája vzdušná oblúková mostová konštrukcia ponúkajúca nezvyčajné panoramatické pohľady. Most je zavesený do stropu, prekleňuje Lerchenauerstrasse a pokračuje do BMW areálu nachádzajúceho sa na opačnej strane cesty (administratíva a múzeum), takže nedochádza k narušeniu premávky pod mostom.

Budova využíva obnoviteľné zdroje energie s výkonnými solárnymi kolektormi a „dýcha“ cez unikátnu štruktúru svojej strechy ako piatej fasády objektu. Aj preto Wolf D. Prix sebavedomo vyhlasuje, že „BMW Welt je jednou z prvých prác novej generácie dynamicky komunikujúcich budov 21. storočia a veľmi príťažlivou scénou na príjem nového auta“.

Názov: BMW WELT
Miesto: Mníchov, Nemecko
Autori projektu: COOP HIMMELB(L)AU
Wolf D. Prix/W. Dreibholz & Partner ZT GmbH
Súťaž (1. cena): 2001
Začiatok výstavby: august 2003
Otvorenie: október 2007
Celkové náklady: približne 100 miliónov eur
Počet návštevníkov počas roka: 850 000

Technické parametre:
Zastavaná plocha: 25 000 m2
Úžitková plocha siedmich podlaží: približne 73 000 m2
Úžitková plocha troch nadzemných podlaží: 28 500 m2
Úžitková plocha štyroch podzemných podlaží: 44 500 m2
Maximálna dĺžka: 180 m
Maximálna šírka: 130 m
Maximálna výška: 30 m

(pet)
Foto: © 2007 Ari Marcopoulos