vila vberoune
Galéria(23)

Vila v Berouně

Partneri sekcie:

Vyzdvihovaná odborníkmi a ťažko prijímaná laickou verejnosťou - spájaná s prívlastkami abstrakcie, radikalizmu až brutalizmu... V roku 2004 získala zvláštnu cenu v súťaži Nový domov a časopis Bauwelt jej v tom istom roku udelil čestné uznanie za realizáciu, Bauwelt – Preis. Autormi architektonického riešenia sú Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka,  na projekte spolupracovali  Jan Kolář a Jana Zlámalova. 

3 big image
4 big image
5 big image
6 big image
7 big image
8 big image
9 big image
11 big image
Objekt budovy pripomína minimalistickú sochu zosnulého amerického umelca Sola LeWitta (1928-2007).

Táto rodinná vila, prvotina ateliéru HŠH architekti, realizovaná v r. 2002-2004, sa nachádza v relatívne idylickom a pomerne riedko osídlenom území. Modulárny šachovnicový vzhľad vytvára silný a odvážny kontrast k prirodzenému prostrediu.

Dom navonok tvorí 24 štvorcových buniek širokých 3m, pôdorysne spolu 6x18m. Modul sa dôsledne premieta aj do vnútornej dispozície i zariadenia jednotlivých priestorov, a to v oboch podlažiach, ktoré spája špirálové oceľové schodisko. Nenájdeme tu žiadne chodby, jednotlivé priestory sú prepojené a môžu byť rozšírené alebo rozdelené podľa aktuálnej potreby pohyblivými zástenami.

Prísna priestorová mriežka kombinuje tvrdé a drsné materiály – montovaný čierny nosný oceľový rám, betónové výplňové steny (bez prídavnej povrchovej úpravy), sklocement, nehrdzavejúcu oceľ a minimalistický kubický vstavaný nábytok. Fasádne prvky sú buď úplne nepriehľadné, alebo celoplošne zasklené, doplnené plátenými roletami a posuvnými priečkami.

Zakladateľmi architektonickej a projekčnej kancelárie HŠH architekti (1998) sú Petr Hájek, Tomáš Hradečný a Jan Šépka. Študovali na Fakulte architektúry ČVUT a v roku 2008 sa osamostatnili a založili tri nové subjekty: hajekarchitekti.cz, hradecny.cz a sepka-architekti.cz. Stálymi spolupracovníkmi kancelárie HŠH architekti zostávajú Petr Burian, Jan Kolář a Helena Línová. 

Použitá literatúra:
1.Seidel, Florian: Architecture Materials: Concrete, Béton, Beton. Evergreen, Köln 2008, str. 216-223. ISBN 978-3-8365-0451-5.
2.http://www.hsharchitekti.cz/index.php?lang=cs&page=project&name=vila-v-beroune

Text: Ing. arch. Lucia Benkovičová
Foto: Ester Havlová, Filip Šlapal (hsharchitekti.cz)