Top 10 najzaujímavejších domov

V minulom roku patrili medzi načítanejšie realizácie domov tie, ktoré nevznikali ľahko. Architekti sa pri nich museli vyrovnať s prísnymi stavebnými regulatívmi, navrhli nové stavby na obmedzenom priestore a vytvorili nové domy z unimobuniek či lodných kontajnerov.

dom so záhradou na streche garáže
Dom so záhradou na streche garáže | Zdroj: Benedikt Markel

3. Regulatívy v jednej z častí mesta Třebíč obmedzujú výšku, tvar i umiestnenie domov na pozemku. Domy, ktoré tu stoja, sa podobajú ako vajce vajcu – majú sedlové strechy a vikiere. Okrem toho architekti museli vyriešiť výškový rozdiel cesty a pozemku.

Viac v článku Skromný dom so záhradou na streche garáže

KategórieRodinné domy