Rekonštrukcia obytného domu na pasívny štandard

Rekonštrukcia obytného domu na pasívny štandard

Prvá rekonštrukcia pôvodného obytného domu na pasívny štandard v Rakúsku sa realizovala ako demonštračný objekt, ktorý má preukázať obrovský potenciál energetických úspor – až takmer 95 % z celkovej spotreby energie na vykurovanie. Aj keď nové pasívne domy sa v Nemecku a v Rakúsku bežne stavajú už vyše 10 rokov, s renováciami existujúcich objektov sa aj tu iba začína.

Projekt sa uskutočnil v rámci programu spolkového ministerstva pre dopravu, inováciu a technológie Dom budúcnosti. Energetická optimalizácia existujúcich stavieb na štandard pasívneho domu je pritom ďalšou možnosťou na využitie bohatých skúseností s novostavbami a môže byť významným príspevkom k zníženiu emisií CO2, a tým aj k ochrane klímy.

Keď sa majitelia domu prvýkrát stretli s odborníkmi na energeticky pasívnu výstavbu, mali už pre svoj dom hotovú kompletnú projektovú dokumentáciu na štandardnú rekonštrukciu.

Na staršom bungalove zo 60. rokov 20. storočia s energetickou bilanciou približne 280 kWh/(m2 . rok) mala vzniknúť murovaná nadstavba a celý dom plánovali sanovať bežným spôsobom – kontaktným zatepľovacím systémom. Dosiahli by tak dobré tepelnoizolačné parametre so spotrebou na vykurovanie 70 kWh/(m2 . rok). Oslovila ich však myšlienka rekonštrukcie až na energeticky pasívny štandard, a tak sa projekčná kancelária LANG consulting podujala prvýkrát v Rakúsku renovovať existujúcu obytnú budovu tak, aby spĺňala kritériá pasívneho domu s energetickými nárokmi na vykurovanie menšími než 15 kWh/(m2 . rok).

Pasívny dom

Prvým krokom rekonštrukcie bolo „vyčistenie“ jednopodlažného rodinného domu. Obytný priestor, pôvodne rozdelený na malé izby, sa spojil do jedného veľkého celku, v ktorom našli svoje miesto priestranná obývačka, jedálenský kút i kuchyňa s otvorenou dispozíciou. Zóna so spálňami bola naplánovaná v novej časti domu, v nadstavanom poschodí.

Zbúraním vnútorných priečok sa na prízemí vytvoril veľkorysý obytný priestor, a aby bol aj plný svetla, museli sa zväčšiť okenné otvory. Po statickej stránke zabezpečili veľké okná nové nadokenné preklady. Okenné otvory v hlavnej fasáde zväčšili nielen na šírku, ale aj na celú svetlú výšku podlažia – jednak preto, aby sa dosiahlo lepšie preslnenie interiéru a vyššie pasívne tepelné zisky zo slnečného žiarenia, a jednak preto, aby sa eliminovali tepelné mosty v pôvodnej konštrukcii.

Keďže v nepodpivničenej časti domu nebola prakticky nijaká základová doska, zapustili spodnú úroveň podlahy tak, aby sa vytvoril priestor na jej novú skladbu v štandarde pasívneho domu – v novej podlahe je 32 cm hrubá tepelná izolácia uložená medzi drevenými nosníkmi. Podlaha nad podpivničenou časťou sa zatepľovala zo strany pivnice vákuovanou tepelnou izoláciou (výsledné U = 0,13 W/(m2 . K)). Okolo celej budovy sa vybudoval 24 cm hrubý sokel z tepelnej izolácie, doplnený o o chranný zatepľovací systém, ktorý siaha až do vzdialenosti 1,2 m od hrany pôvodnej budovy. Starú sedlovú strechu s nízkym sklonom demontovali a nahradilo ju druhé, úplne nové podlažie.

Zateplenie na pasívny štandard aj potrebné parametre nadstavby sa dosiahli pomocou presných panelov s drevenou nosnou konštrukciou a tepelnou izoláciou z celulózy. Za našimi hranicami sa drevené konštrukcie osvedčili pri pasívnych domoch ako praktické z hľadiska konštrukčných detailov aj rýchlosti výstavby a navyše sú aj ekologické.

Torzo pôvodného domu, ktoré ostalo po búracích prácach, zamerali laserovým skenerom a na základe tohto presného podkladu pripravili vo výrobných halách stolárskej firmy Obermayr obkladové tepelnoizolačné panely pre prízemie aj 40 cm hrubú nosnú drevenú konštrukciu horného podlažia vrátane obkladu z červeného smreka a okien – všetko v energeticky pasívnom štandarde. Potom už išlo všetko veľmi rýchlo.

V priebehu troch dní sa pomocou troch nákladných áut doviezla a skompletizovala celá drevená konštrukcia. Vďaka presnému zameraniu i zhotoveniu jednotlivých dielcov v dielni sa podarilo bezchybne zavesiť tepelnoizolačný obal spodného podlažia na pôvodné murivo a rovnako jednoducho a presne sa zmontovalo aj celé horné podlažie vrátane strechy. Osobitný dôraz sa kládol na prechody medzi pôvodnou stavbou a novým tepelnoizolačným obalom z panelov na báze dreva – aby sa eliminovali nerovnosti pôvodného objektu bez vytvorenia tepelných mostov, pri montáži sa medzi pôvodnú a novú konštrukciu nafúkala tepelná izolácia z celulózy; okolo okien, ktoré sa montovali do ľahkých zavesených stenových prvkov a zároveň pri nich dochádzalo k styku s pôvodnou omietkou, sa používali kvalitné, trvalo vzduchotesné tesniace pásky a pod.

Systémy použité pri renovácii

 • Pôvodný objekt sa presne zameral laserovým skenerom. Zameranie sa prenieslo priamo do CAD prostredia, v ktorom sa vyhotovil presný návrh nových drevených konštrukcií.
 • Pomocou drevenej konštrukcie a tepelnej izolácie z celulózy sa dôkladne zateplili podlahy objektu nad terénom; nad suterénom sa použil zatepľovací systém s vákuovou tepelnou izoláciou.
 • Pomocou obkladových panelov a ochranného zatepľovacieho systému v pasívnom štandarde sa na spodnom podlaží zvýšila tepelnoizolačná schopnosť pôvodného muriva a maximálne sa znížili tepelné mosty.
 • Nové horné podlažie sa zmontovalo z prefabrikovaných drevených stenových prvkov v energeticky pasívnom štandarde, pričom sa využil špeciálny systém kotvenia na pôvodný objekt.
 • Vykurovanie je teplovzdušné – zabezpečuje ho kompaktné vetracie zariadenie s efektívnym spätným získavaním tepla (rekuperáciou) a tepelným čerpadlom.
 • Zemný kolektor tepelného čerpadla so sondami pozdĺž žumpy využíva zostatkové teplo splaškov.
 • Zvyšnú potrebu energie na vykurovanie pokrývajú fotovoltické panely (2,6 kWp) integrované do fasády.

Náklady

Rozumná prestavba staršieho rodinného domu na pasívny štandard znamená v Rakúsku asi o 15 % vyššie náklady v porovnaní s bežnou rekonštrukciou. O ďalších 9 % zvýšili rozpočet v tomto prípade použité ekologické opatrenia. V Rakúsku však môžu stavitelia pasívnych domov požiadať o štátnu i krajinskú finančnú podporu, ktorá sa v podobných prípadoch udeľuje v maximálnej výške. Vďaka finančnej podpore teda ostane Rakúšanom len bežný bankový úver, ktorý sa dá splácať z peňazí ušetrených za energie a teplo.

Navyše sú bankové úroky nižšie než predpokladaný nárast cien za vykurovanie, z čoho vyplýva, že rozumná prestavba na štandard pasívneho domu sa v Rakúsku rozhodne oplatí. Keďže u nás podpora zo strany štátu neexistuje a technológia výstavby pasívnych domov je pre naše firmy relatívne nová, vďaka čomu možno rátať s o niečo väčším rozdielom v cene oproti bežnej rekonštrukcii, naše počty sú podstatne menej optimistické. Ak však počítame s 95 % znížením potreby tepla na vykurovanie a jeho rastúcimi cenami, rekonštrukcia na pasívny štandard je investíciou, ktorú človek opakovane ocení v každej vykurovacej sezóne.


Očakávané výsledky rekonštrukcie

 • Pred renováciou – 97 m2 obytnej plochy so spotrebou energie na vykurovanie 27 100 kWh/rok (zdroj: plyn), po renovácii – 204 m2 obytnej plochy so spotrebou energie na vykurovanie 2 270 kWh/rok (zdroje: rekuperácia, tepelné čerpadlo, fotovoltické panely).
 • Zníženie spotreby tepla na vykurovanie až o 95 % – z asi 280 kWh/(m2 . rok) na 14,8 kWh/(m2 . rok).
 • Obmedzenie spotreby fosílnych surovín vďaka použitiu obnoviteľných zdrojov a redukcia emisií CO2, ktoré vzniknú pri výrobe tepla na vykurovanie, o 100 %.
 • Príjemná vnútorná klíma vďaka kompaktnému tepelnoizolačnému obalu budovy.
 • Vzduchotesnosť obálky budovy n50 sa zníži z hodnoty 5,1 na maximálne 0,6, vďaka čomu sa ešte znížia tepelné straty a možno využiť teplovzdušné vykurovanie.
 • Stály prísun čerstvého vzduchu spojený s teplovzdušným vykurovaním výrazne zvýši komfort bývania v porovnaní s bežnou rekonštrukciou. Nehrozí tvorba plesní, ktoré sú typické pre nevetrané priestory s tzv. zlým vzduchom.


Vedenie projektu:
LANG consulting, www.passivehouse.at
Drevená konštrukcia: Obermayr Holzkonstruktionen, www.obermayr.at
Okná a dvere: Josko Fenster und Türen, www.josko.at
Tepelná izolácia: Isocell Vetriebs, www.isocell.at
Termografia a Blower Door test: TB Panic, www.tb-panic.at
Projekt TZB: Planungsteam E-Plus, www.e-plus.at
TZB: Schloßgangl & Co, www.schlossgangl.at
Vetranie: Drexel & Weiss Energieeffiziente Haustechniksysteme, www.drexel-weiss.at
Výskumný program: Haus der Zukunft od BMVIT, www.hausderzukunft.at
Trvanie výstavby: november 2004 – jún 2005
Stavebné náklady: 1 280 €/m2

Ing. Günter Lang
Foto: archív autora, LANG consulting, Haus der Zukunft

Autor pôsobí v IG Passivhaus Österreich a v projekčnej kancelárii LANG consulting vo Viedni v Rakúsku. Patrí k významným podporovateľom myšlienky pasívnych domov, ktorú prezentoval aj na minuloročnej konferencii Energeticky pasívny dom 2007 v Bratislave.