Montáž stropných drevených panelov

image 87764 25 v1

Na konštrukciu stropov sú určené panely s výškou od 160 do 340 mm (zväčšovanie hrúbky po 20 mm). Ich dimenzia a použitie závisí od rozponu nosných stien a možnosti uloženia. Základná dĺžka panelov je do 6 m. Nad 6 m je potrebné predĺženie s vystužením nosného spoja až na maximálnu dĺžku 12 m.

Minimálna šírka uloženia stropných panelov je 40 mm. Pri styku dvoch panelov na vnútornej nosnej stene musí mať táto stena hrúbku minimálne 84 mm. Uloženie na obvodovej stene je zvyčajne na celú šírku steny.

Montáž stropných panelov

Stropné panely sa premiestňujú pomocou žeriava. Panely sú už z výroby pripravené na štandardný zavesovací systém pomocou 4 ks vratných zdvíhacích popruhov. Každý panel je označený identifikačným štítkom, na ktorom je uvedené číslo pozície uloženia a jednotlivé panely sa kladú podľa plánu kladenia. Príprava plánu kladenia je dôležitou fázou predovšetkm pri veľkých stavbách. Plán kladenia treba konzultovať s projektantom, aby bol priebeh montáže plynulý.

Pred montážou sa odporúča rozmerať stavenisko a vyznačiť raster elementov na mieste uloženia (napr. na stene, lepených hranoloch a pod.). Stropné panely sa umiestňujú do konečnej polohy pomocou žeriava, pričom treba dbať na to, aby sa medzi stropným panelom a popruhovým systémom dodržiaval uhol približne 60°. Je potrebné dodržať minimálnu šírku uloženia 40 mm od steny.

Pri kladení na iné konštrukcie je potrebné individuálne posúdenie. Presná poloha stropných panelov sa zabezpečí pomocou sťahovacích rační, prípadne palice, pričom treba brať do úvahy pozíciu rebier v paneli, aby sa nepoškodili. Kotvenie panelov sa môže realizovať niekoľkými spôsobmi v závislosti od konštrukcie, na ktorú sa budú klásť.

Pri styku so stenou z drevených panelov v nepohľadovej kvalite sa kotvia stropné panely na steny zo spodnej strany pomocou L-profilov a stavebných skrutiek s potrebnou dĺžkou alebo z vrchnej strany pri stenových paneloch v pohľadovej kvalite. Pozdĺžny spoj stropných panelov sa zabezpečí pomocou skrutiek cez predsadenie.

Na zabezpečenie vzduchotesnosti spoja sa môže použiť vzduchotesná fólia, ktorá sa pretiahne z vnútornej strany okolo stropného panelu a potom na vnútornú stranu nadväzujúceho stenového panelu ďalšieho poschodia. Konce fólie sa prelepia páskou. Ďalšou možnosťou je vyhotoviť spoj z vonkajšej strany opäť pomocou vzduchotesnej fólie prelepenej páskami alebo zafrézovaním príložky medzi dve poschodia, ktorá sa prelepí lepidlom PUR.

Steny ďalšieho poschodia sa odporúča klásť na gumovú tesniacu pásku, a to z dvôvodu prerušenia akustických mostov.
Počas celej montáže treba pamätať na plán kladenia a kontrolovať správnosť kladenia stropných panelov. Euroťahačom treba zabezpečiť vjazd a výjazd do a zo staveniska. Zdvíhacej technike treba definovať maximálne zdvíhacie zaťaženie a dosah.

01 | Pozícia uloženia
Jednotlivé panely sa kladú podľa plánu kladenia. Každý stropný panel je označený identifikačným štítkom, na ktorom je uvedené číslo pozície uloženia.

02 | Zdvíhacie popruhy
Na každom paneli sa už z výroby nachádza štandardný zavesovací systém.  Pomocou 4 ks vratných zdvíhacích popruhov sa panel zavesí na žeriav.

03 | Premiestnenie panela
Po zavesení sa panel premiestni pomalým pohybom žariava na miesto uloženia. Počas premiestňovania treba dbať na dodržanie vodorovnej polohy panela.

04 | Uloženie panela
Stropné panely sa umiestnia do konečnej polohy pomocou žeriava. Medzi stropným panelom a popruhovým systémom treba dodržiaval uhol približne 60°. Minimálna šírka uloženia na steny je 40 mm. Presná poloha stropných panelov sa zabezpečí pomocou sťahovacích rační, prípadne palice.

05 | Kotvenie z vnútornej strany
Pri styku stropného panela so stenou v nepohľadovej kvalite sa panel pripevní z vnútornej strany pomocou L-profilov a stavebných skrutiek s potrebnou dĺžkou.

06 | Kotvenie z vonkajšej strany
Pri styku stropného panela so stenou v pohľadovej kvalite sa panel pripevní z vonkajšej strany pomocou stavebných skrutiek s potrebnou dĺžkou. Pozdĺžny spoj stropných panelov sa zabezpečí pomocou skrutiek cez predsadenie.

07 | Vzduchotesnosť spoja z vnútornej strany
Vzduchotesná fólia sa pretiahne z vnútornej strany okolo stropného panelu a potom na vnútornú stranu nadväzujúceho stenového panelu ďalšieho poschodia. Konce fólie sa prelepia páskou.

08 | Vzduchotesnosť spoja z vonkajšej strany
Ďalšou možnosťou je vyhotoviť spoj z vonkajšej strany. Vzduchotesná fólia sa prelepí páskou alebo sa príložky zafrézujú medzi dve poschodia a prelepia sa lepidlom PUR.

09 | Gumená tesniaca páska
V mieste uloženia stien ďalšieho podlažia sa na stropný panel nalepí gumová tesniaca páska, čím sa preruší akustický most.

Info o materiáli:

 • Duté veľkoplošné panely s rebrovou celodrevenou konštrukciou na zhotovenie nosných stropov a strešnej konštrukcie so spodnou doskou v pohľadovej kvalite, opláštené viacvrstvovou doskou z jedle bielej alebo akustickým panelom

TIP
Vlhké procesy počas výstavby

Pri použití mokrých procesov v priebehu výstavby (napr. anhydridovej podlahy) je dôležité dostatočné vetranie stavby, aby sa na stavbe nedržala vlhkosť, ale zároveň je dôležité jej postupné vysúšanie, aby sa vlhkosť neznížila nárazovo (napr. pri použití elektrických sušičov).

Čo budete potrebovať

 • Stropný panel
  NOVATOP ELEMENTS
  šírka: 1 030, 2 090, max. 2 450 mm, dĺžka: 6 000, max. 12 000 mm, výška: 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300, 320, max. 400 mm
 • Kotvy (L-profil)
 • Skrutky s natĺkacou rozperkou
 • Vzduchotesná butylkaučuková páska
 • Stavebné skrutky
  Dual drive s tanierovou hlavou
  8 x 160 mm
  Torx
  6 x 60 mm
 • Silikón
 • Tmel PUR
 • Lepidlo PUR
 • Náradie a pomôcky
  závesné skrutky
  excentrické závesy (2 ks)
  vratne zdvíhacie popruhy (4 ks)
  žeriavové popruhy
  sťahovacie račne (najlepšie 2 ks)
  vodováha
  rebríky
  palice
  drevené podložky na podloženie panelov

POZOR!
Ukladanie v mieste schodiska

Zvláštnú pozornosť treba venovať možnosti uloženia a spôsobu realizácie stropných panelov okolo schodiska a na miestach s veľkými otvormi (napr. francúzske okná).

Vlhkosť prostredia

Odporúčaná vlhkosť prostredia počas zabudovávania stropných panelov je 55 %.

TEXT: spracované z podkladov firmy AGROP NOVA
FOTO: AGROP NOVA

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 6/2016.

KategórieDrevostavbyZnačky