Bungalovy

Napriek tomu, že bungalovy prešli dlhou vývojovou cestou, „slovenská forma“ pre ne nie je vždy lichotivá. Prejsť sa po novej dedinskej zástavbe nemusí byť vôbec príjemné, hlavne keď nepôjdete so zavretými očami. Prečo je to tak? Viac v článku Bungalov po slovensky – tupá budova bez zážitku.

Partneri sekcie:

Ostať či neostať v meste – častá dilema mladých rodín s deťmi! Tých, ktorých neodradí dochádzanie za prácou a k duhu im ide zmena mestského životného štýlu na vidiecky, tí hľadajú možnosť prijateľného bývania na prímestskom vidieku. Pracovnú istotu im dáva blízky dotyk s mestom a odmenou im je zdravšie bývanie. V okolí väčších miest tak vyrastajú rodinné zástavby, kde okrem tradičných domov s poschodím či moderných jednopodlažných stavieb pribúdajú aj bungalovy so svojimi výhodami i nevýhodami...

Výsledná podoba rodinného domu v Horných Počerniciach pri Prahe od architekta Michala Kunca vychádza z jednoduchej rovnice – poloha pozemku, požiadavka majiteľov na jednopodlažnú stavbu plus funkčná dispozícia rovná sa jednoduchý dom s jasnou koncepciou. Vďaka premyslenému použitiu materiálov a nápaditému prístupu k východiskovým podmienkam vznikla architektúra maximálne súčasná a rozhodne nie chladná.