Promenáda High Line nad rušnými ulicami New Yorku

promenada high line nad rusnymi ulicami new yorku

Na prechádzky po parku plnom zelene nie je v New Yorku veľa príležitostí. Najkultovejším a najnavštevovanejším miestom s bohatou zeleňou je, samozrejme, Central park. Rozšíriť ponuku parkov v takom preurbanizovanom meste, ako je New York, je takmer nemožné. Skupina nadšencov zo združenia High Line predsa len našla riešenie v podobe nezvyčajného konceptu.

High Line, New York,Diller Scofidio, RenfroDiskusia na úvod
V roku 1980 sa v západnom Manhattane zrušila prevádzka nákladnej železničnej dopravy, ktorá bola situovaná 9 metrov nad úrovňou terénu a slúžila od roku 1935. Stalo sa tak pre potrebu eliminovať časté kolízie nebezpečnej nákladnej železničnej dopravy s pouličnou prevádzkou Manhattanu. Takzvaná High-line (vysoká linka) sa nachádza na západnej strane Manhattanu, pričom začína  na ulici Gansevoort v okrese Meatpacking a západnej 34. ulici.

Komunitná nezisková organizácia na zachovanie stavby železnice bola založená v roku 1999. Friends of the High Line založili Joshua David, Robert Hammond a obyvatelia blízkeho okolia trate. V začiatku sa podujali bojovať proti plánovanej totálnej demolácii pôvodnej železničnej trate a následnému zastavaniu uvoľneného územia. Zasadili sa o otvorenú diskusiu o využití územia v dialógu s mestom a zainteresovanými stranami vlastníkov pozemkov a železnice.

Súťaž o kvalite prostredia
Organizácia Design Trust pre verejný priestor v New Yorku poskytla štipendium pre architekta Caseya Jonesa na výskum rekultivácie priestoru High Line. V rokoch 2001 až 2002 začali Design Trust a nezisková organizácia Friends of the High Line spoločne vypracovávať štúdie, ktorých zámerom bolo stanoviť rámec na zachovanie a opätovné využitie priestorov bývalej železničnej trate.

Hlavným cieľom bolo zachovať historický priestor bývalej železničnej trate a umožniť jeho radikálnu premenu na bezpečný verejný park s vysokou kvalitou prostredia, ktorý bude slúžiť obyvateľom blízkeho okolia, ale aj ostatným návštevníkom.

The High Line from Brooklyn Digital Foundry on Vimeo.

Štúdie využitia ukázali, že projekt je postavený na ekonomicky racionálnych základoch, a preto sa mesto New York zaviazalo podporiť ho finančne počas výstavby aj prevádzky. V roku 2003 mesto vypísalo medzinárodnú súťaž, ktorej sa zúčastnilo 720 architektonických tímov z 36 krajín sveta. Návrhy nemuseli byť realistické a vyslovene praktické. Vypisovateľ súťaže vyzýval účastníkov k odvahe ukázať pokrokové vízie vytvorenia jedinečných a neočakávaných názorov na riešenie nového kvalitného verejného priestoru.
Súťaž bola ukončená v roku 2004. Víťazom sa stala dvojica architektov James Field a Diller Scofidio. Pre zaujímavosť do finálovej štvorice najlepších návrhov sa prebojoval aj tím Zaha Hadid Architects. Po vypracovaní finálnych vykonávacích projektov sa začala prvá fáza projektu realizovať v roku 2006.

High Line, New York,Diller Scofidio, Renfro

High line – verejný park
Miesto: West Side Manhattan, štvrť Chelsea, New York
Investorr: mesto New York
Architekt: James Field a Diller Scofidio, architektonická spoločnosť Diller Scofidio + Renfro
Krajinárske úpravy: Piet Oudolf (Holandsko)
Súťaž: január 2003
Architektonická štúdia: 2004
Výsadba zelene: apríl 2006
Začiatok stavebných prác: 2004
Ukončenie 1. etapy: jún 2009
Ukončenie 2. etapy: jún 2011
Otvorenie pre verejnosť: 8. júna 2011
Prevádzkovateľ parku: Friends of the High

–>–>
High Line, New York,Diller Scofidio, Renfro

Verejný život sa prelína s prírodou
Všetky konštrukcie premostení boli zrekonštruované a upravené na voľný pohyb ľudí. Ich nosnosť bola dimenzovaná na prechod dvoch plne naložených vlakov. Na takomto silnom základe nebolo problémom vybudovať nový verejný priestor určený pre pohyb ľudí. Mnohé koľajnice ostali na svojich pôvodných miestach, sú rozpoznateľné a implementované do krajiny ako súčasť nového dizajnu.

Verejný priestor doplnený množstvom rastlín pripomína tichý kontemplatívny charakter krajiny s voľne žijúcou výsadbou, ktorá kedysi nekoordinovane rástla na nevyužitej hornej hranici trate. Tieto druhy trvaliek, tráv, kríkov a stromov boli vybrané pre ich odolnosť, udržateľnosť a farebné variácie. Mnoho druhov, ktoré pôvodne rástli popri železničnej trati sú začlenené do parku a symbolizujú obnovu pôvodnej krajiny.
Na miestach, kde sa nachádzajú rastliny a stromy je umiestnený zavlažovací systém s možnosťou automatického aj manuálneho ovládania. Keďže park sa nachádza vyššie nad úrovňou bežných uličných komunikácii, pôsobí ako zelená strecha. Tvorba infraštruktúry zelene je veľmi dôležitá. Porézne cesty obsahujú otvorené škáry, takže voda môže odtekať medzi doskami podlahy. Pôda v priľahlých vysadených záhonoch zachytí množstvo dažďovej vody skôr než odtečie z miesta do kanalizácie.

Dlhé a úzke kameninové podlahové dosky tvoria hladký, lineárny protišmykový povrch vhodný na bezproblémovú chôdzu a svojím dizajnom korešpondujú so železničnými podvalmi. Energeticky úsporné LED osvetľovacie prvky sú integrované do zábradlia. Svetlá sú umiestnené pod úrovňou očí, svietia na cestu, nerušia a vytvárajú bezpečné podmienky pre pešiu turistiku. Svetlá sú nainštalované aj medzi trámami na spodnej strane a jemné je aj osvetlenie chodníka. K zariaďovacím prvkom parteru patria originálne lavičky, smetné nádoby na separovaný odpad, sofistikované búdky pre vtákov a iné prvky, ktoré dotvárajú jedinečný priestor parku.

High Line, New York,Diller Scofidio, Renfro

High Line, New York,Diller Scofidio, Renfro

Špeciálne funkcie
Verejné prostredie na High Line obsahuje rozličné architektonické prvky – fontánu, výhliadkové platformy, terasu a zhromažďovacie priestranstvo, ktoré sa využíva na predstavenia, výstavy a vzdelávacie programy, alebo sa dá aj prenajať na privátnu akciu. Svojím zameraním sa High Line výrazne líši od iných dostupných parkov v New Yorku. High Line je pamiatkou na priemyselnú históriu West Side v New Yorku. Vytvára inovatívny verejný priestor, ktorého sa dovolávajú predovšetkým obyvatelia mesta, ale aj turisti. Ponúka vyhliadky s pohľadom na rieku Hudson a mestskú panorámu. Poskytuje tiež nádejný model na opakované použitie pri premene priemyselných častí v ďalších mestách celého sveta.

Park má vybudované bezbariérové prístupy po celej svojej dĺžke, taktiež sú tu zriadené toalety a výťahy pre imobilných návštevníkov. Prístupové body do parku sú umiestnené na ulici Gansevoort a na 14., 16., 18. a 20. ulici. Výťahy sa nachádzajú na 14. a 16. ulici.

Hlavné zásady verejného priestoru v jeho každodennej prevádzke sú spoľahlivosť a bezpečnosť. Na to dohliadajú bezpečnostní dôstojníci hliadkujúci na High Line. Po pozametaní parku zamknú všetky prístupové body, ktoré sú dobre osvetlené a sledované.

High Line, New York,Diller Scofidio, Renfro

Ing. arch. Renáta Rehorovská
Foto: autorka

Autorka je architektka v slobodnom povolaní, publikuje články o architektúre a umení v odborných časopisoch

Článok bol uverejnený v časopise ASB.

KategórieArchitektúra